ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

İlkeleri Listeleme

Grupların sırasının belli olmasından sonraki adım, her grubu, kendisine atanan ilkelerle değiştirmektir. İlkeler, bir Gruba atanma sıralarına göre listelenir. Daha fazla ilkenin atandığı bir grup için ilkelerin önceliğini düzenlemek mümkündür. Her ilke, tek bir ürünü yapılandırır (ESET Management Agent, ERA Proxy, EES vs.)


note

İlkesi olmayan bir grup, listeden çıkarılır.

Hem statik hem de Dinamik Gruplara uygulanan 3 ilke vardır (aşağıdaki resme bakın):

policy_application1

İlkelerin Bilgisayarda uygulanacağı sıra

Aşağıdaki liste grupları ve bu gruplarda uygulanacak ilkeleri gösteriyor:

1.Tümü kaldırıldı, burada İlke yok

2.SG 2 -> İlke 1, İlke 2

3.SG 3 -> hiç İlke olmadığı için kaldırıldı

4.DG 1 – İlke 1, İlke 2

5.DG 3 – kaldırıldı, İlke yok

6.DG 2 – İlke 1, İlke 3

7.DG 4 – kaldırıldı, İlke yok

8.DG 5 – kaldırıldı, İlke yok

9.DG 6 – kaldırıldı, İlke yok

10. Bilgisayar kaldırıldı, İlke yok

 

İlkelerin listesinin son durumu:

1.İlke 1

2.İlke 2

3.İlke 1

4.İlke 2

5.İlke 3