ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Grupları Sıralama

İlkeler Gruplara atanabilir ve belirli bir sırada uygulanır. Aşağıda yazılı kurallar, ilkelerin istemcilere hangi sırada uygulanacağını belirtir.

Kural 1: Statik Gruplar kök Statik Grup'tan (Tümü) taranarak geçilir.

Kural 2: Her düzeyde, söz konusu düzeyin Statik Grupları, önce ağaçta görüldükleri sırada taranır; buna "Genişlik öncelikli" arama da denir.

Kural 3: Belirli bir düzeydeki tüm Statik Gruplar dikkate alındıktan sonra Dinamik Gruplar taranarak geçilir.

Kural 4: Her dinamik Grupta, tüm alt gruplar listede göründükleri sırada taranarak geçilir.

Kural 5: Bir Dinamik Grubun herhangi bir düzeyinde alt grup varsa listelenir ve onun alt grupları için arama yapılır. Başka bir alt grup kalmayınca üst grup düzeyinde bir sonraki Dinamik Grup listelenir; buna "derinlik öncelikli" arama da denir.

Kural 6: Bu tarama geçişleri bir bilgisayarda son bulur.

 


important

İlke bilgisayara uygulanır. Bu, ilkeyi uygulamak istediğiniz bilgisayarda geçişin son bulduğu anlamına gelir.

Admin_policies_and_groups

Yukarıda yazılı kuralları kullanarak, ilkelerin tek tek bilgisayarlara uygulanacağı sıra şu şekilde olur:

PC1:

PC2:

PC3:

PC4:

1.ALL

2.SG1

3.PC1

1.ALL

2.SG2

3.DG1

4.DG3

5.PC2

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.PC3

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.DG4

5.DG5

6.DG6

7.PC4