ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Sunucu durumundaki değişiklikler

Bu seçenek, nesne durumundaki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirir. Bildirim aralığı seçili Kategori'ye bağlıdır. Mevcut ayarlardan birini seçebilir veya kendi parametrelerinizi oluşturabilirsiniz.

Önceden yapılan ayarları yükle - Mevcut ayarlardan birini seçmek için Seç'i tıklayın veya boş bırakın. Ayarlar bölümünü temizlemek için Temizle'yi tıklayın.

Kategori - Bir nesne kategorisi seçin. Seçilen kategoriye göre nesneler aşağıdaki Ayarlar bölümünde gösterilir.

İzlenen statik gruplar - Bildirimin bir istemciyle ilgili olduğu kategoriler için (Yönetilen istemciler, Yüklü yazılım) Seç veya Yeni grup oluştur'u tıklayabilir ve bildirim almak istediğiniz izlenen cihazları daraltmak için statik grupları seçebilirsiniz. Herhangi bir statik grup seçmezsiniz erişiminiz olan tüm cihazlar için bildirimler alırsınız.

Ayarlar

Bir İşleç ve filtre için değerleri (Filtreleme Ölçütü) seçin. Yalnızca bir işleç seçilebilir ve tüm değerler, bu işleç kullanılarak birlikte değerlendirilir. Filtre için yeni değer eklemek üzere Filtre Ekle'yi tıklayın. Daha fazla filtre seçilirse bildirimin yürütülmesi AND işleciyle değerlendirilir (yalnızca tüm filtre alanları true olarak değerlendirilirse bildirim gönderilir).


note

Bazı filtreler bildirimin çok sık gönderilmesine neden olabilir. Bildirimleri toplamak için Kısıtlama özelliğinin kullanılması önerilir.

Kullanılabilir filtre değerlerinin listesi

Kategori

Değer

Yorum

CA sertifikaları

Nispi zaman aralığı (Sertifika yetkilisi geçerlilik sonu, Eş sertifika geçerlilik sonu)

Nispi bir zaman aralığı seçin.

Dışa Aktarma

Nispi zaman aralığı (Sertifika yetkilisi geçerlilik sonu, Eş sertifika geçerlilik sonu)

Nispi bir zaman aralığı seçin.

 

Yönetilen istemciler

Nispi zaman aralığı (En son bağlanma)

Son Bağlanılan için izlenmek üzere bir zaman aralığı seçin.

Bağlanmayan bilgisayarların yüzdesi

0 ve 100 arası bir değer. Yalnızca İlgili zaman aralığı filtresiyle birlikte kullanılabilir.

Lisanslar

Nispi zaman aralığı (Lisans son kullanma tarihi)

Bir lisansın son kullanma tarihi için izlenmek üzere zaman aralığı seçin.

Lisans kullanım yüzdesi

Etkinleştirme için kullanılan lisans Birimlerine dayalı olarak hesaplanan 0-100 arası bir değer. ESET Mail Security ürünleri için, lisans kullanımı etkinleştirme amacıyla kullanılan Alt birimlere dayalı olarak hesaplanır.

Lisans kullanıcı türü

Şirket, MSP Müşterisi veya Site'yi seçin.

İstemci Görevleri

Görev

Geçerlilik filtresi için görevleri seçin. Hiçbir şey seçilmezse tümü dikkate alınır.

Görev geçerli

Evet / Hayır arasından seçim yapın. Hayır seçilirse, seçimdeki en az bir görev (Görev'i filtreleyin) geçersiz olduğunda bildirim tetiklenir.

Sunucu görevleri

Sayım (Başarısız oldu)

Seçilen görevlerin başarısızlık sayısı.

Son durum

Seçilen görevin son bildirilen durumu.

Görev

Bu filtre için görevleri seçin. Hiçbir şey seçilmezse tümü dikkate alınır.

Görev geçerli

Evet / Hayır arasından seçim yapın. Hayır seçilirse, seçimdeki en az bir görev (Görev'i filtreleyin) geçersiz olduğunda bildirim tetiklenir.

Nispi zaman aralığı (Gerçekleşme zamanı)

İzlenmek üzere bir zaman aralığı seçin.

Yüklü yazılım

Uygulama adı

Tam uygulama adı. Daha fazla uygulama izlenirse in işlecini kullanarak daha fazla alan ekleyin.

Uygulama satıcısı

Tam satıcı adı. Daha fazla satıcı izlenirse in işlecini kullanarak daha fazla alan ekleyin.

Sürüm Denetimi Durumu

Eski tarihli sürüm seçilirse, en az bir uygulama güncel olmadığında bildirim tetiklenir.

Ağ eşleri

Ağ üzerinde daha fazla ESET PROTECT Server varsa bunlardan birini seçin.

 

Sunucu durumu

ESET PROTECT Server yazma günlükleriyle fazla yoğunlaşırsa durumu değişir:

Normal - sunucudan acil yanıt

Sınırlı - sunucu aracıya saatte bir kez yanıt verir

Aşırı yoğun - sunucu aracılara yanıt vermez

Bildirimler

Bildirim

Bu filtre için bildirim seçin. Hiçbir şey seçilmezse tümü dikkate alınır.

Bildirim etkin

Evet / Hayır arasından seçim yapın. Hayır seçilirse, seçimdeki en az bir bildirim (Bildirim'i filtreleyin) devre dışı olduğunda bildirim tetiklenir.

Bildirim geçerli

Evet / Hayır arasından seçim yapın. Hayır seçilirse, seçimdeki en az bir bildirim (Bildirim'i filtreleyin) geçersiz olduğunda bildirim tetiklenir.

Varsayılan mesaj içeriğinin bilgilendirici bir amacı vardır; özelleştiremezsiniz. Bir bildirim aracılığıyla teslim edilen mesajı Dağıtım bölümünde özelleştirebilirsiniz.