ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Dinamik Gruplar

Dinamik Gruplar, bilgisayar durumuna dayalı filtreler olarak görülebilir. Bir bilgisayar birden çok filtreye başvurabilir ve bu nedenle birden çok Dinamik Gruba atanabilir. Bu, Dinamik Grupları Statik Gruplardan farklı kılan özelliktir.

Dinamik Gruplar, belirli koşullara dayalı olarak seçilen istemcilerden oluşan gruplardır. Bir bilgisayarın belirli bir Dinamik Grubun üyesi olması için bir Dinamik Grup Şablonunda tanımlanan koşulları karşılaması gerekir. Her şablon, bir veya birkaç Kuraldan oluşur. Yeni bir Şablon oluştururken bu kuralları belirleyebilirsiniz. Bir istemci bilgisayar, kriterleri karşılamıyorsa gruptan çıkarılır. Belirtilen koşulları karşılıyorsa gruba eklenir. Grup seçimi yapılandırılan ayarlara göre otomatik olarak gerçekleşir.

Aygıtlar ESET PROTECT ürününe her giriş yaptığında Dinamik Gruplara katılım için değerlendirilirler. Bir aygıt Dinamik Grup şablonunda belirtilen değerleri karşıladığında otomatik olarak bu gruba atanır. Bilgisayarlar Agent tarafında filtrelenir, böylece sunucuya ekstra bilgilerin aktarılması gerekmez. Agent hangi Dinamik Grupların istemciye ait olduğuna kendisi karar verir ve sunucuyu yalnızca bu karar hakkında bilgilendirir.


note

İstemci aygıt bağlı değilse (örneğin, kapalıysa) dinamik gruplardaki üyeliği güncellenmez. Aygıt yeniden bağlandığında, dinamik gruplardaki üyeliği güncellenir.

ESET PROTECT ürününü yükledikten sonra önceden tanımlanmış birkaç Dinamik Grup vardır. Özel Dinamik Gruplar oluşturabilirsiniz. Bu 2 şekilde yapılabilir:

Önce bir şablon, ardından Dinamik Grup oluşturma.

Yeni Dinamik Grup şablonu oluştururken yeni şablon oluşturma.

ESET PROTECT ürününün diğer bölümlerindeki Dinamik Grupları kullanabilirsiniz. Bunlara ilkeler atayabilir (ilkelerin nasıl uygulandığına bakın) veya grupta bulunan tüm bilgisayarlar için bir görev hazırlayabilirsiniz.

Bir dinamik grup, statik veya dinamik gruplar içinde (altında) olabilir. Ancak statik grup bir dinamik grubun içinde olamaz. Belirli bir statik grup altındaki tüm dinamik gruplar, yalnızca söz konusu statik gruptaki aygıtları filtreleyebilir. Bir dinamik grup başka bir dinamik grubun içindeyse, üstteki dinamik grubun sonuçlarını filtreleyebilir. Grup oluşturulduktan sonra ağaçta serbest bir şekilde taşınabilir.

Dinamik Grupların yönetimi grup işlemleri üzerinden gerçekleşir.