ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Yeni Dinamik Grup Şablonu

Daha Fazla > Dinamik Grup Şablonları altında Yeni Şablon'u tıklatın.

Temel

Yeni Dinamik Grup şablonu için Ad ve Açıklama girin.

Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.

İfade

Ağınızda Dinamik Grupların nasıl kullanılacağına ilişkin adımları tek tek gösteren çizimli talimatları içeren örneklerimize bakın.

admin_new_DG_template

Özet

Yapılandırılan ayarları gözden geçirin ve şablonu oluşturmak için Bitti'yi tıklatın. Bu yeni şablon, tüm şablonların yer aldığı listeye eklenir ve daha sonra yeni bir Dinamik Grup oluşturmak için kullanılabilir.