ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Predstavenie programu ESET PROTECT

Vitajte v programe ESET PROTECT verzie 10.1. ESET PROTECT vám umožňuje spravovať v sieťovom prostredí z jedného miesta všetky produkty spoločnosti ESET na pracovných staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach. Pomocou nástroja ESET PROTECT Web Console môžete nasadiť bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo detekcie na vzdialených počítačoch.


note

Viac informácií o technológiách ESET a typoch detekcií/útokov, pred ktorými vás chránia, nájdete v Slovníku pojmov ESET.

Súčasti ESET PROTECT

ESET PROTECT Server – ESET PROTECT Server môžete nainštalovať na servery Windows a Linux alebo ho nasadiť ako prednastavené virtuálne zariadenie. Riadi komunikáciu s agentmi a zhromažďuje a uchováva dáta aplikácií v databáze.

ESET PROTECT Web Console – ESET PROTECT Web Console je hlavné rozhranie, ktoré vám umožňuje spravovať klientske počítače vo vašej sieti. Poskytuje prehľad klientov v sieti a dá sa použiť na vzdialenú inštaláciu produktov spoločnosti ESET na nespravované počítače. Po inštalácii ESET PROTECT Servera máte prístup do Web Console prostredníctvom vášho webového prehliadača. Ak sa rozhodnete sprístupniť webový server na internete, budete môcť používať ESET PROTECT z akéhokoľvek miesta a zariadenia pripojeného na internet. Nástroj ESET PROTECT Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server. Prečítajte si aj kapitolu Začíname s ESET PROTECT Web Console.

ESET Management Agent – ESET Management Agent sprostredkúva komunikáciu medzi ESET PROTECT Serverom a klientskymi počítačmi. Agent musí byť nainštalovaný na každom klientskom počítači, ktorý bude komunikovať s ESET PROTECT Serverom. Keďže sa agent nachádza na klientskom počítači a dokáže uchovávať viaceré bezpečnostné scenáre, používanie ESET Management Agenta skracuje čas reakcie na nové detekcie. Pomocou ESET PROTECT Web Console môžete nasadiť ESET Management Agenta na nespravované počítače, ktoré boli identifikované prostredníctvom vášho Active Directory alebo nástrojom ESET RD Sensor. Možná je aj manuálna inštalácia ESET Management Agenta na klientskych počítačoch.

Rogue Detection Sensor – ESET PROTECT Rogue Detection Sensor (RD Sensor) deteguje nespravované počítače, ktoré sa nachádzajú v sieti. Informácie o týchto počítačoch sú odosielané na ESET PROTECT Server. Vďaka tomu môžete jednoducho pridať nové klientske počítače do svojej zabezpečenej siete. RD Sensor si pamätá počítače, ktoré už boli nájdené, a nebude odosielať rovnaké informácie dvakrát.

ESET Bridge (HTTP Proxy) – ESET Bridge môžete používať s produktom ESET PROTECT ako službu proxy na:

Sťahovanie a ukladanie do vyrovnávacej pamäte: aktualizácie modulov ESET, inštalačné a aktualizačné balíky vynútené produktom ESET PROTECT (napr. inštalátor MSI ESET Endpoint Security), aktualizácie bezpečnostných produktov ESET (aktualizácie komponentov a produktov), výsledky zo služby ESET LiveGuard.

Presmerovanie komunikácie s ESET Management Agentmi na ESET PROTECT.

Mobile Device Connector – komponent, ktorý umožňuje správu mobilných zariadení pomocou nástroja ESET PROTECT. Umožňuje vám spravovať mobilné zariadenia (Android a iOS) a bezpečnostný produkt ESET Endpoint Security for Android. Pre komponent Správa mobilných zariadení/Mobile Device Connector (MDM/MDC) v rámci produktu ESET PROTECT je naplánované ukončenie životného cyklu. Viac informácií Odporúčame vám migrovať na cloudovú správu mobilných zariadení.

Prečítajte si tiež kapitolu Prehľad architektúry a infraštruktúry ESET PROTECT.

Samostatné nástroje pre ESET PROTECT

Mirror Tool – tento nástroj sa používa na aktualizovanie programových modulov v offline prostredí. V prípade, že bezpečnostné produkty ESET na vašich klientskych počítačoch nemajú pripojenie na internet, môžete použiť nástroj Mirror Tool, ktorý sťahuje aktualizačné súbory z aktualizačných serverov spoločnosti ESET a ukladá ich lokálne.

ESET Remote Deployment Tool – tento nástroj slúži na nasadenie all-in-one inštalačných balíkov vytvorených pomocou nástroja ESET PROTECT Web Console. Ponúka tak pohodlný spôsob distribúcie ESET Management Agenta s bezpečnostným produktom ESET na klientske počítače v sieti.

Ďalšie riešenia ESET

V záujme zvýšenia ochrany spravovaných zariadení vo svojej sieti môžete využiť nasledujúce riešenia ESET:

ESET Full Disk Encryption – ESET Full Disk Encryption je doplnková funkcia, ktorú natívne obsahuje konzola ESET PROTECT Web Console. Ponúka správu šifrovania celého disku na spravovaných pracovných staniciach so systémom Windows a macOS. Pridáva tak ďalšiu vrstvu zabezpečenia v podobe prihlasovacieho hesla pred spustením systému.

ESET LiveGuard Advanced – ESET LiveGuard Advanced je platená služba (cloudový sandbox) poskytovaná spoločnosťou ESET. Vytvára ďalšiu vrstvu ochrany, ktorá bola navrhnutá s cieľom chrániť pred úplne novými hrozbami.

ESET Inspect – komplexný systém detekcie a reakcie na hrozby na koncových zariadeniach (Endpoint Detection and Response – EDR), ktorý zahŕňa funkcie, ako napr. detekcia incidentov, manažment a reakcia na incidenty, zozbieravanie údajov, detekcia indikátorov ohrozenia, detekcia anomálií, detekcia správania, detekcia porušenia pravidiel atď.


important

Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect a ESET LiveGuard Advanced.

Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali aktualizáciu z ESET PROTECT 9.0 alebo starších verzií a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.

Synchronizácia licencií

Synchronizujte licencie z účtu ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator 2 s programom ESET PROTECT a použite ich na aktiváciu bezpečnostných produktov ESET na zariadeniach vo vašej sieti.

ESET Business Account – licenčný portál určený pre firemné produkty ESET vám umožňuje spravovať licencie. Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre portál ESET Business Account.

ESET MSP Administrator 2 – systém na správu licencií pre ESET MSP partnerov. Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre portál ESET MSP Administrator 2.