Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Narzędzie do obsługi migracji MDM

Poniższe kroki ułatwią migrację urządzeń przenośnych z ESET PROTECT (lokalnie) do środowiska ESET PROTECT Cloud:


important

Wymagania wstępne

Środowisko pracy ESET PROTECT (lokalnie) z komponentem Mobile Device Management

Środowisko pracy ESET PROTECT Cloud

Konto ESET PROTECT Cloud z uprawnieniami administratora


warning

Ograniczenia

Ta migracja jest dostępna tylko dla urządzeń z systemem Android

Ta migracja wymaga ESET Endpoint Security dla wersji Android 3.5+ i ESET PROTECT dla wersji 10.0+

Migracja zarządzanych urządzeń z systemem iOS wymaga ręcznego wyrejestrowania z ESET PROTECT i zarejestrowania w ESET PROTECT Cloud

1.Otwórz konsolę internetową programu ESET PROTECT Cloud.

2.Wybierz kolejno: Więcej > Ustawienia > Migracja urządzeń mobilnych z ESET PROTECT (wersja lokalna).

3.Wybierz licencję, której chcesz użyć do aktywacji zarządzanych urządzeń przenośnych po zakończeniu migracji.

4.Wybierz grupę nadrzędną dla początkowego rozmieszczenia urządzeń po migracji.

5.Limit użycia tokena — za pomocą tokena migracji możesz ograniczyć liczbę urządzeń do migracji.


important

Jeśli zarządzasz dużą liczbą urządzeń przenośnych, zalecamy najpierw wypróbowanie procesu migracji z niewielką liczbą urządzeń, aby sprawdzić, czy nie występują żadne problemy. Następnie możesz kontynuować migrację pozostałych zarządzanych urządzeń mobilnych.

6.Wybierz opcję Generuj token, aby wygenerować token migracji z ustawionymi parametrami dla procesu migracji.


warning

Wygenerowany token jest ważny przez 14 dni i dostępny tylko wtedy, gdy pozostajesz na tej stronie. Nie opuszczaj ani nie odświeżaj strony bez uprzedniego skopiowania tokena.

7.Token migracji jest wyświetlany jako ciąg znaków w polu poniżej. Skopiuj go do edytora tekstu.

8.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT (lokalną).

9.Kliknij kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.

10. W sekcji Podstawowe wypełnij pola Nazwa i Opis dla polityki. Ta polityka spowoduje migrację aktualnie zarządzanych urządzeń przenośnych ze środowiska lokalnego do środowiska chmury.

11. W sekcji Ustawienia wybierz opcję ESET Mobile Device Connector.

12. W obszarze Ogólne > Migracja ESET PROTECT Cloud wklej token migracji w polu tekstowym Token migracji.

13. W sekcji Przypisz wybierz urządzenie z uruchomionym Modułem zarządzania urządzeniami mobilnymi.

14. Po zastosowaniu polityk rozpocznie się proces migracji.


important

Serwer zastosuje polityki migracji do każdego zarządzanego urządzenia przenośnego, które będzie łączyć się od tego momentu. Upewnij się, że wszystkie zarządzane urządzenia przenośne mogą łączyć się z serwerem, gdy token migracji jest ważny (przez następne 14 dni). Jeśli zarządzane urządzenie przenośne nie połączy się z serwerem w tym okresie, nie zostanie poddane migracji i konieczne będzie powtórzenie procedury migracji.

15. Proces migracji można monitorować w konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud. Po migracji urządzenie mobilne połączy się z ESET PROTECT Cloud i będzie widoczne w sekcji Komputery konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud.

16. Po pomyślnej migracji urządzenia do środowiska ESET PROTECT Cloud można je bezpiecznie usunąć z lokalnej konsoli internetowej ESET PROTECT.

17. Po pomyślnej migracji wszystkich urządzeń mobilnych do środowiska ESET PROTECT Cloud można bezpiecznie zlikwidować komponent Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.