Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wprowadzenie do programu ESET PROTECT

Witamy w ESET PROTECT wersja 10.1. ESET PROTECT to program umożliwiający zarządzanie produktami firmy ESET na stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. Przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT można wdrażać rozwiązania ESET, zarządzać zadaniami, egzekwować polityki bezpieczeństwa, monitorować stan systemu, a także szybko reagować na problemy i wykrycia pojawiające się na komputerach zdalnych.


note

Więcej informacji na temat technologii firmy ESET oraz typów wykrywania/ataków, przed którymi chronią, można znaleźć w słowniczku firmy ESET.

ESET PROTECT komponenty

ESET PROTECT Serwer — można zainstalować serwer ESET PROTECT na serwerach z systemami Windows i Linux lub wdrożyć go jako wstępnie skonfigurowane urządzenie wirtualne. Obsługuje komunikację z agentami i gromadzi dane aplikacji oraz przechowuje je w bazie danych.

Konsola internetowa ESET PROTECT — konsola internetowa ESET PROTECT jest podstawowym interfejsem pozwalającym na zarządzanie komputerami klienckimi w Twoim środowisku. Umożliwia wyświetlanie podsumowania stanu klientów w danej sieci oraz zdalne wdrażanie rozwiązań ESET na niezarządzanych komputerach. Po zainstalowaniu serwera ESET PROTECT dostęp do konsoli internetowej można uzyskać przy użyciu przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić serwer sieciowy przez Internet, może używać programu ESET PROTECT z dowolnego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym. Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT. Zobacz też: Informacje wstępne dotyczące konsoli internetowej ESET PROTECT.

Agent ESET Management — agent ESET Management usprawnia komunikację pomiędzy serwerem ESET PROTECT a komputerami klienckimi. Agent musi być zainstalowany na komputerze klienckim, aby nawiązać komunikację pomiędzy tym komputerem a serwerem ESET PROTECT. Ponieważ agent ESET Management znajduje się na komputerze klienckim i umożliwia przechowywanie wielu scenariuszy zabezpieczeń, korzystanie z agenta znacznie zwiększa szybkość reagowania na nowe wykrycia. Przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT można wdrożyć agenta ESET Management na komputerach niezarządzanych identyfikowanych przez usługę Active Directory lub przy użyciu narzędzia ESET RD Sensor. W razie konieczności można ręcznie zainstalować agenta ESET Management na komputerach klienckich.

Narzędzie Rogue Detection Sensor — narzędzie ESET PROTECT Rogue Detection (RD) Sensor służy do wykrywania niezarządzanych komputerów w danej sieci i umożliwia wysyłanie ich danych do serwera ESET PROTECT. Możesz z łatwością dodawać nowe komputery klienckie do sieci objętej zabezpieczeniami. Wykryte komputery są zapamiętywane w narzędziu RD Sensor i te same informacje nie są wysyłane ponownie.

ESET Bridge (Serwer proxy HTTP) — Możesz używać ESET Bridge z ESET PROTECT w charakterze serwera proxy do:

Pobieranie i zapisywanie w pamięci podręcznej: Aktualizacje modułów ESET, pakiety instalacyjne i aktualizacyjne przesyłane przez program ESET PROTECT (na przykład instalator MSI ESET Endpoint Security), aktualizacje produktów zabezpieczających ESET (aktualizacje komponentów i produktów), wyniki ESET LiveGuard.

Przekazywania komunikacji z agentów ESET Management do ESET PROTECT.

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi — komponent umożliwiający zarządzanie urządzeniami mobilnymi (z systemem Android i iOS) przy użyciu programu ESET PROTECT oraz administrowanie programem ESET Endpoint Security dla systemu Android. Składnik ESET PROTECT Zarządzanie urządzeniami mobilnymi / łącznik (MDM/MDC) (tylko lokalnie) jest zaplanowany na koniec okresu użytkowania. Więcej informacji. Zalecamy MDM w chmurze.

Zobacz także tematy Przegląd architektury i elementów infrastruktury programu ESET PROTECT.

ESET PROTECT samodzielne narzędzia

Mirror Tool — narzędzie Mirror Tool jest potrzebne w przypadku aktualizacji bazy danych wirusów offline. Jeśli komputery klienckie nie mają połączenia z Internetem, przy użyciu narzędzia Mirror Tool można pobrać pliki aktualizacji z serwerów aktualizacji firmy ESET, aby przechowywać je lokalnie.

ESET Remote Deployment Tool — to narzędzie umożliwia wdrażanie pakietów kompleksowych utworzonych w konsoli internetowej ESET PROTECT. Agenta ESET Management z produktem ESET można wygodnie dystrybuować na komputerach w sieci.

Dodatkowe rozwiązania ESET

Aby zwiększyć ochronę zarządzanych urządzeń w sieci, można użyć następujących dodatkowych rozwiązań firmy ESET:

ESET Full Disk Encryption — ESET Full Disk Encryption jest dodatkową funkcją natywną dla ESET PROTECT konsoli internetowej i zapewnia zarządzanie pełnym szyfrowaniem dysku zarządzanych stacji roboczych Windows i macOS z dodatkową warstwą bezpieczeństwa podczas logowania przed rozruchem.

ESET LiveGuard Advanced – ESET LiveGuard Advanced (Cloud Sandbox) to płatna usługa świadczona przez firmę ESET. Ma ona za zadanie wprowadzenie dodatkowej warstwy ochrony zaprojektowanej specjalnie pod kątem unikania nowych zagrożeń.

ESET Inspect — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują: wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń, wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk.


important

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET LiveGuard Advanced.

Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy, jeśli uaktualniono z ESET PROTECT  i masz raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne reguły filtrujące dla ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.

Synchronizuj licencje

Synchronizuj licencje z ESET Business Account lub ESET MSP Administrator 2 z ESET PROTECT i używaj ich do aktywacji produktów zabezpieczających ESET na urządzeniach w sieci.

ESET Business Account — portal licencyjny produktów biznesowych ESET pozwala na zarządzanie licencjami. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy online ESET Business Account.

ESET MSP Administrator 2 — System zarządzania licencjami dla partnerów ESET MSP. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy online ESET MSP Administrator 2.