ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Uživatelé zařízení

V této části můžete spravovat uživatele a skupiny uživatelů. Tuto možnost lze využít ke spárování uživatelů se zařízením, a zajistit tak synchronizaci informací o uživateli. Doporučujeme nejprve synchronizovat uživatele s Active Directory. Po vytvoření počítače jej můžete přiřadit konkrétnímu uživateli. Díky tomu snadno najdete počítač, který je uživatele, a zobrazit si o něm související informace.

V této části můžete rovněž spravovat uživatele a skupiny uživatelů pro potřeby správy iOS zařízení. Ta je zajišťována prostřednictvím politik přiřazených iOS zařízením. Můžete upravovat uživatele nebo přidávat Vlastní atributy.


important

Nezaměňujte Uživatele zařízení s uživateli, kteří mají přístup do ESET PROTECT Web Console. Pro správu ESET PROTECT Web Console a sad oprávnění přejděte do sekce Další > Uživatelé.

Zvýraznění uživatelé nemají přiřazeno žádné zařízení. Pro přiřazení zařízení klikněte na uživatele, v kontextovém menu vyberte možnost edit_defaultZměnit… a Přejděte do sekce Přiřazená zařízení. Pro přiřazení zařízení uživateli klikněte na možnost Přiřadit zařízení.

admin_user_management_unassign

Přiřadit nebo odebrat zařízení uživateli můžete přímo z detailů počítače. V hlavním menu na záložce Počítače najděte konkrétní zařízení, klikněte na něj a v kontextovém menu vyberte možnost details_defaultZobrazit detaily. Uživatel může mít přiřazeno více zařízení. Následně v detailech zařízení v sekci Přehled klikněte na možnost mn_icn_user_normal Přidat uživatele na dlaždici Uživatelé. Tím daného uživatele přiřadíte přímo zařízení. Pokud již je zařízení přiřazen uživatel, po kliknutí na jeho jméno si zobrazíte detailní informace.

Uživatele a skupiny můžete pohodlně přesouvat také prostřednictvím techniky Drag & Drop. Vyberte uživatele nebo skupinu, podržte pravé tlačítko myši a přesuňte ji.

Akce dostupné v kontextovém menu uživatele:

V kontextovém menu uživatele můžete provádět další akce. Více informací o jednotlivých ikonách naleznete v kapitole legenda ikon.

details_default Zobrazit detaily – kliknutím zobrazíte detailní informace jako je e-mailová adresa, lokalita nebo přiřazená zařízení. Uživatel může mít přiřazeno více než jedno zařízení. Přímo v tomto dialogovém okně můžete uživatele přejmenovat, přidat uživateli popis nebo změnit nadřazenou skupinu, do které patří. Při vytváření MDM politik pro iOS zařízení můžete použít Vlastní atributy.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.