ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Karanténa

V této sekci naleznete seznam souborů, které na spravovaných stanicích přesunul do karantény bezpečnostní produkt ESET. Jedná se o soubory, které nebylo možné vyléčit, jejich odstranění by nebylo bezpečné nebo vhodné – mohlo se jednat například o falešnou detekci.


note

Do karantény se nepřesunují všechny objekty detekované na klientské stanici. Možné případy:

Detekce, které nelze odstranit.

Chování objektu je podezřelé, ale není detekován jako malware, například PUA.

admin-quarantine

Soubory z karantény můžete Odstranit nebo Obnovit do původního umístění. Vybráním možnosti Obnovit a vyloučit zabránit tomu, aby jej bezpečnostní produkt znovu umístil do karantény.

Objekty v karanténě můžete filtrovat dle mnoha kritérií.

Obsah karantény si můžete zobrazit dvěma způsoby:

1. V hlavním menu přejděte do sekce Další > Karanténa.

2. V hlavním okně přejděte na záložku Počítače, vyberte konkrétní zařízení a v kontextovém menu klikněte na možnost Zobrazit detaily. V zobrazeném okně přejděte na záložku Detekce a karanténa > Karanténa.

 

Po kliknutí na objekt umístěný v karanténě se zobrazí kontextové menu karantény, ve kterém jsou k dispozici níže uvedené možnosti:

details_default Zobrazit detaily – po kliknutí se zobrazí detaily o detekci (zdrojové zařízení, název hrozby, typ hrozby, cesta, atp.)

icon_computer Počítače – kliknutím budete přesměrováni na záložku Počítače s aktivním filtrem zařízení, na kterém se soubor v karanténě nachází.

delete_default Odstranit – pomocí této možnosti odstraníte soubor z karantény a cílového zařízení.

restart_default Obnovit – pomocí této možnosti obnovíte soubor do jeho původního umístění.

restart_default Obnovit a vyloučit – pomocí této možnosti obnovíte soubor do jeho původního umístění a vyloučíte z detekce.

upload_default Nahrát – kliknutím vytvoříte klientskou úlohu pro získání souboru z karantény. Tato akce je dostupná po vybrání možnosti Zobrazit detaily.


important

Prostřednictví klientské úlohy pro získání souboru nahráváte soubor umístěný v karanténě do sdílené složky ve své síti. Proto byste měli být při použití této funkce opatrní a používat ji s rozmyslem.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.