Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Aktualizacja ESET PROTECT

Serwer ESET PROTECT regularnie sprawdza dostępne aktualizacje infrastruktury ESET PROTECT.

Gdy aktualizacja jest dostępna, pojawia się okno:

update_product_2

Można przeczytać o zmianach wprowadzanych przez dostępną aktualizację ESET PROTECT, klikając przeczytaj dziennik zmian.

Jeśli nie zdecydujesz się na aktualizację, możesz wyświetlić okno aktualizacji, klikając Pomoc > Aktualizuj produkt:

update_product_1


note

Tylko użytkownicy, którzy mogą uruchomić zadanie klienta ESET PROTECT Uaktualnienie komponentów rozwiązania mogą zobaczyć powiadomienie o aktualizacji.


important

Upewnij się, że korzystasz z obsługiwanej wersji serwera Apache Tomcat, bazy danych i systemu operacyjnego na serwerze.

1.Kliknij przycisk Otwórz okno Urzędy certyfikacji i wykonaj kopie zapasowe wszystkich urzędów certyfikacji.

2.Kliknij przycisk Otwórz Certyfikaty równorzędne i wykonaj kopie zapasowe wszystkich certyfikatów.

3.Kliknij przycisk Otwórz dokumentację i wykonaj kopie zapasowe bazy danych ESET PROTECT.

4.Kliknij przycisk Aktualizuj.

5.Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

6.Kliknij przycisk Aktualizuj. Zaplanowana jest aktualizacja serwera ESET PROTECT — w sekcji Zadania możesz znaleźć nowe zadanie klienta, które aktualizuje składniki ESET PROTECT na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer ESET PROTECT. Po uruchomieniu uaktualniania nastąpi wylogowanie z konsoli internetowej. Możesz zalogować się po zakończeniu uaktualniania.

Aby zaktualizować składniki ESET PROTECT na urządzeniach połączonych z serwerem ESET PROTECT do najnowszej wersji, możesz wywołać ESET PROTECTUaktualnienie komponentów rozwiązania bezpośrednio z okna aktualizacji


important

Nie wszystkie komponenty ESET PROTECT są uaktualniane automatycznie — niektóre wymagają ręcznej aktualizacji.


note

ESET PROTECT obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych komputerach.