Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Aktualizacja składników innych firm

Oprócz składników ESET program ESET PROTECT używa składników innych firm, które mogą stać się nieaktualne i wymagać ręcznej aktualizacji.

W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij pozycję Szybkie łącza > Składniki serwera, aby wyświetlić składniki innych firm, dla których dostępna jest nowsza wersja.


note

Zalecamy jak najszybsze zainstalowanie najnowszej wersji składników innych firm. Najnowsza dostępna wersja może się różnić w zależności od systemu operacyjnego użytego do uruchomienia serwera ESET PROTECT.

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT nie zgłasza dostępnych uaktualnień składników innych firm.

Konsola internetowa ESET PROTECT zaleca uaktualnienie dla wersji wcześniejszych niż wymienione poniżej:

Komponent stron trzecich:

Wersja:

Uwagi:

Microsoft SQL Server

2019 (wersja 15.0.4261.0)

Określ swoją wersję i edycję programu SQL Server Database Engine i zainstaluj najnowszą aktualizację zbiorczą.

MySQL

8.0.0.0

Kliknij opcję Pomoc > Informacje w konsoli internetowej ESET PROTECT, aby wyświetlić zainstalowaną wersję bazy danych.

System operacyjny

Windows Server 2016

ESET PROTECT nie zgłasza dostępnych aktualizacji dla systemu Linux.

Apache Tomcat

9.0.65

Określ zainstalowaną wersję Apache Tomcat:

Windows — przejdź do C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\ i otwórz plik RELEASE-NOTES w edytorze tekstu i sprawdź numer wersji.

Linux — uruchom polecenie terminal: tomcat version

Java

17.0

Określ zainstalowaną wersję Java:

Windows — otwórz wiersz polecenia i uruchom: java -version

Linux — uruchom polecenie terminal: java -version


important

Składnik ESET PROTECT Zarządzanie urządzeniami mobilnymi / łącznik (MDM/MDC) (tylko lokalnie) jest zaplanowany na koniec okresu użytkowania. Więcej informacji. Zalecamy MDM w chmurze.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla składników innych firm:

Serwer bazy danych

System operacyjny

Serwer Apache Tomcat

Java Runtime Environment


important

Apache HTTP Proxy użytkownicy

Począwszy od ESET PROTECT w wersji 10.0, ESET Bridge zastępuje Apache HTTP Proxy. Apache HTTP Proxy osiągnął poziom ograniczonej obsługi. Jeśli używasz programu Apache HTTP Proxy, zalecamy migrację do programu ESET Bridge.