Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Uaktualnienie komponentów rozwiązania ESET PROTECT

Zadanie ESET PROTECTUaktualnianie komponentów rozwiązania umożliwia uaktualnienie komponentów programu ESET PROTECT (agenta ESET Management, serwera ESET PROTECT, konsoli internetowej, ESET Bridge oraz narzędzia MDM, ale nie Apache Tomcat i serwera proxy Apache HTTP). Zadanie uaktualnienia można wykonać tylko na komputerze z zainstalowanym agentem ESET Management. Agent musi być też zainstalowany na serwerze ESET PROTECT.


important

Program ESET PROTECT automatycznie powiadamia użytkownika o dostępności nowej wersji serwera ESET PROTECT.

Możesz uaktualnić program do wersji ESET PROTECT 10.0 tylko z wersji ESMC 7.2 lub nowszej. Szczegółowe instrukcje zawiera przewodnik po instalacji.

Zobacz też inne sposoby uaktualnienia programu ESET PROTECT do najnowszej wersji.

Aby zapobiec niepowodzeniu instalacji, program ESET Management Agent wykonuje następujące testy przed instalacją lub uaktualnieniem produktów ESET.

czy repozytorium jest dostępne

jeśli na komputerze klienckim jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku (1 GB, niedostępne w systemie Linux)

 

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

Serwer odniesienia rozwiązania ESET PROTECT — wybierz wersję serwera ESET PROTECT z listy. Wszystkie komponenty rozwiązania ESET PROTECT zostaną uaktualnione do wersji zgodnych z wybranym serwerem.

Zaznacz pole wyboru obok opcji W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie, aby wymusić ponowne uruchomienie komputera klienckiego po ukończeniu instalacji. Można również pozostawić tę opcję niezaznaczoną, a komputery klienckie uruchomić ponownie ręcznie. Można skonfigurować zachowanie ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na komputerze musi być uruchomiony Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET obsługujący to ustawienie.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.


important

Uaktualnienie może zająć więcej czasu, w zależności od konfiguracji systemu i sieci. Nie można uzyskać dostępu do konsoli internetowej podczas uaktualniania ESET PROTECT serwera lub konsoli internetowej. Po uaktualnieniu zaloguj się do konsoli internetowej i sprawdź, czy masz najnowszą wersję ESET PROTECT w Pomoc >. Informacje.