Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Szczegóły zadania

Kliknij zadanie i wybierz opcję Pokaż szczegóły, aby wyświetlić szczegóły zadania na następujących kartach:

Podsumowanie

Ta karta zawiera przegląd ustawień zadania.

Wykonania

Karta Wykonania wyświetla listę komputerów z wynikami wykonywania zadań klienta. Karta Wykonania nie jest dostępna dla Zadań serwera.

W przypadku zbyt dużej liczby wykonań można przefiltrować widok, aby ograniczyć liczbę wyników.

Kliknij opcję Dodaj filtr, aby filtrować wybrane wykonania według stanu:

Zaplanowanetak (zadanie klienta jest zaplanowane do wykonania), nie (wykonanie zadania klienta zostało zakończone).

Ostatni stanBrak informacji o stanie, Uruchomione, Zakończone, Niepowodzenie

Można zmodyfikować filtr albo go wyłączyć, aby zobaczyć wszystkie komputery niezależnie od ich ostatniego stanu.

Kliknij wiersz pod Nazwą komputera lub Opisem komputera, aby wykonać dalsze czynności:

icon_history Historia — zobacz szczegóły wykonania zadania klienta, włącznie z godziną wystąpienia, produktem, stanem postępu, opisem postępu i komunikatem śledzenia (jeżeli jest dostępny). Za pomocą komunikatu diagnostycznego można sprawdzić dane wyjściowe zadania klienta, które nie powiodło się.

 


note

Jeżeli w tabeli historii nie pojawiają się żadne wpisy, ustaw dłuższy przedział czasu w filtrze wystąpienia.

Podczas instalowania wcześniejszych produktów ESET komunikat diagnostyczny będzie zawierał: Dostarczono zadanie do zarządzanego produktu.

details_defaultSzczegóły — wyświetl szczegóły wybranego komputera.

ct_drill_down_history

Elementy wyzwalające

Karta Elementy wyzwalające jest dostępna tylko dla zadań klienta i wyświetla listę elementów wyzwalających dla wybranego zadania klienta. Aby zarządzać elementem wyzwalającym, kliknij element wyzwalający i wybierz jedną z następujących opcji:

edit_default Edytuj

Pozwala na edytowanie wybranego elementu wyzwalającego.

restart_default Uruchom ponownie jak najszybciej

Pozwala od razu (jak najszybciej) uruchomić ponownie zadanie klienta przy użyciu elementu wyzwalającego bez modyfikowania go.

delete_default Usuń

Powoduje całkowite usunięcie wybranego elementu wyzwalającego. Aby usunąć wiele elementów wyzwalających, zaznacz pola wyboru po lewej stronie i kliknij przycisk Usuń.

duplicate_default Zduplikuj

Umożliwia utworzenie nowego elementu wyzwalającego na podstawie wybranego elementu, duplikat wymaga podania nowej nazwy.

tasks_ct_details_triggers