Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Ikona stanu

Ikona obok wskaźnika postępu udostępnia dodatkowe informacje. Informuje, czy istnieją zaplanowane wykonania danego zadania oraz podaje wyniki ukończonych wykonań. Informacja ta jest wyliczana przez ESET PROTECT. Serwer. Sygnalizowane mogą być następujące stany:

play_hover Uruchomione

Zadanie jest wykonywane w przypadku co najmniej jednego obiektu docelowego. Brak wykonań zaplanowanych i zakończonych niepowodzeniem. Ma zastosowanie nawet wtedy, gdy zadanie zostało już zakończone w przypadku niektórych obiektów docelowych.

icon_success Powodzenie

Zadanie zostało zakończone powodzeniem w przypadku wszystkich obiektów docelowych. Brak zaplanowanych lub uruchomionych wykonań.

validation-status-icon-warning Błąd

Zadanie zostało uruchomione na wszystkich obiektach docelowych, ale w przypadku co najmniej jednego z nich zostało zakończone niepowodzeniem. Brak zaplanowanych kolejnych wykonań.

icon_clock Zaplanowane

Zaplanowano wykonanie zadania, ale nie zostały uruchomione żadne wykonania.

icon_planned_running Zaplanowane/Uruchomione

Zadanie ma zaplanowane wykonania (w przeszłości lub w przyszłości). Żadne z wykonań nie zakończyło się niepowodzeniem i uruchomione jest co najmniej jedno wykonanie.

icon_planned_success Zaplanowane/Zakończone powodzeniem

Zadanie ma zaplanowane wykonania (w przeszłości lub w przyszłości). Żadne z wykonań nie zakończyło się niepowodzeniem i żadne nie jest uruchomione, a co najmniej jedno wykonanie zostało zakończone powodzeniem.

icon_planned_error Zaplanowane/Błąd

Zadanie wciąż ma zaplanowane wykonania (w przeszłości lub w przyszłości). Brak uruchomionych wykonań i co najmniej jedno wykonanie zostało zakończone niepowodzeniem. Co najmniej jedno wykonanie zostało zakończone niepowodzeniem. Stan jest stosowany także wtedy, gdy niektóre wykonania zostały zakończone powodzeniem.