Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Importowanie klucza publicznego

Aby zaimportować zewnętrzny urząd certyfikacji, kliknij kolejno pozycje Więcej > Urzędy certyfikacji.

1.Kliknij przycisk Czynności, a następnie wybierz opcję import_defaultImportuj klucz publiczny.

2.Wybierz plik do przesłania: Kliknij opcję Przeglądaj, aby przejść do pliku, który ma zostać zaimportowany. Można zaimportować tylko plik .der.

3.Wprowadź Opis certyfikatu i kliknij pozycję Importuj. Urząd certyfikacji został pomyślnie zaimportowany.