Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Certyfikaty

Certyfikaty stanowią ważną część programu ESET PROTECT, ponieważ są wymagane do bezpiecznej komunikacji między komponentami ESET PROTECT, a serwerem ESET PROTECT, a także do nawiązywania bezpiecznego połączenia z konsolą internetową ESET PROTECT.


important

Aby wszystkie komponenty mogły komunikować się poprawnie, certyfikaty równorzędne muszą być ważne i podpisane przez ten sam urząd certyfikacji.

Więcej informacji na temat certyfikatów w ESET PROTECT zawiera ten artykuł w bazie wiedzy.

W przypadku certyfikatów dostępnych jest kilka opcji:

Można użyć certyfikatów utworzonych automatycznie podczas instalacji programu ESET PROTECT.

Można utworzyć nowy urząd certyfikacji lub zaimportować klucz publiczny, który będzie używany do podpisywania certyfikatów równorzędnych w przypadku każdego komponentu (agent ESET Management, serwer ESET PROTECT, narzędzie ESET PROTECT MDM).

Można użyć niestandardowego urzędu certyfikacji i niestandardowych certyfikatów.

 


note

Jeśli jest planowana migracja z serwera ESET PROTECT na nowy serwer, należy wyeksportować wszystkie używane urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESET PROTECT lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów ESET PROTECT nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESET PROTECT.

W konsoli internetowej ESET PROTECT można utworzyć nowy urząd certyfikacji oraz certyfikaty równorzędne. W tym przewodniku znajdują się łącza do odpowiednich instrukcji, które należy wykonać:

Tworzenie nowego urzędu certyfikacji

oImportowanie klucza publicznego

oEksportowanie klucza publicznego

oEksportowanie klucza publicznego w formacie BASE64

Tworzenie nowego certyfikatu równorzędnego

oTworzenie certyfikatu

oEksportowanie certyfikatu

oTworzenie certyfikatu APN/ABM

oOdwoływanie certyfikatu

oUżywanie certyfikatu

oUstawianie nowego certyfikatu serwera ESET PROTECT

oUżywanie certyfikatów niestandardowych w programie ESET PROTECT

oCertyfikat, który wkrótce wygaśnie — raportowanie i zastępowanie


important

System macOS/OS X nie obsługuje certyfikatów o dacie ważności 19 stycznia 2038 r. lub późniejszej. Agent ESET Management w systemie macOS / OS X nie obsługuje nawiązywania połączenia z serwerem ESET PROTECT.


note

W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych podczas instalacji komponentów oprogramowania ESET PROTECT wartość pola Ważność to 2 dni przed utworzeniem certyfikatu.

W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych w konsoli internetowej ESET PROTECT wartość pola Ważność to 1 dzień przed utworzeniem certyfikatu. Powodem jest uwzględnienie wszystkich możliwych różnic czasu między systemami, których to dotyczy.

Na przykład urząd certyfikacji i certyfikat utworzone 12 stycznia 2017 roku podczas instalacji mają wstępnie zdefiniowaną wartość pola Ważność od 00:00:00 10 stycznia 2017 roku, a urząd certyfikacji i certyfikat utworzone 12 stycznia 2017 roku w konsoli internetowej ESET PROTECT mają wstępnie zdefiniowaną wartość pola Ważność od 00:00:00 11 stycznia 2017 roku.