Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Ustawianie nowego certyfikatu serwera ESET PROTECT

Certyfikat serwera ESET PROTECT jest tworzony podczas instalacji i dystrybuowany do agentów ESET Management oraz innych komponentów, aby umożliwić komunikację z serwerem ESET PROTECT.

W razie potrzeby można skonfigurować serwer ESET PROTECT tak, aby używał innego certyfikatu równorzędnego. Można użyć certyfikatu serwera ESET PROTECT (wygenerowanego automatycznie podczas instalacji) lub certyfikatu niestandardowego.

Certyfikat serwera ESET PROTECT jest konieczny do nawiązania bezpiecznego połączenia TLS i uwierzytelnienia. Certyfikat serwera służy do sprawdzenia, czy agenty ESET Management i serwery proxy ESET PROTECT nie łączą się z nieuprawnionym serwerem.

1.Kliknij kolejno pozycje Więcej > Ustawienia, rozwiń sekcję Połączenie i wybierz opcję Zmień certyfikat.

server_settings

2.Wybierz spośród dwóch typów certyfikatów równorzędnych:

Certyfikat ESET Management — kliknij Otwórz listę certyfikatów i wybierz certyfikat, którego chcesz użyć.

Certyfikat niestandardowy — przejdź do certyfikatu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk OK i Zapisz. W przypadku przeprowadzania migracji wybierz certyfikat serwera ESET PROTECT (plik .pfx) wyeksportowany ze starego serwera ESET PROTECT.

server_settings_custom_certf

3.Uruchom ponownie usługę serwera ESET PROTECT przeczytaj nasz artykuł bazy wiedzy.