Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Szczegóły grupy

Po wybraniu działania dotyczącego grupy details_defaultPokaż szczegóły, można zobaczyć przegląd wybranej grupy:

details_default Przegląd:

W obszarze Przegląd można edytować ustawienia grupy, klikając edit_default lub Dodaj opis. Możesz wyświetlić informacje o umiejscowieniu grup oraz Grupę nadrzędną i Grupy podrzędne. Jeśli wybrana grupa to Grupa dynamiczna, można również zobaczyć operację i reguły, w oparciu o które komputery są oceniane i przypisywane do grupy.

play_default Zadania

Można wyświetlić i edytować zadania klienta przypisane do grupy.

gear_icon Polityki

Można przypisać istniejącą politykę do grupy lub utworzyć nową politykę. Można wyświetlić i edytować polityki przypisane do grupy.


note

Można zobaczyć tylko polityki przypisane do wybranej grupy. Nie można tutaj zobaczyć polityk zastosowanych do poszczególnych komputerów w grupie.

Polityki są stosowane zgodnie z ich kolejnością (kolumna Kolejność polityk). Aby zmienić priorytet stosowania polityk, zaznacz pole wyboru obok polityki i kliknij przycisk Zastosuj wcześniej lub Zastosuj później.

icon_threats Alerty:

Lista alertów z komputerów w grupie. Można zarządzać alertami przy użyciu czynności wykonywanych jednym kliknięciem.

exclusion Wyłączenia

Lista wyłączeń zastosowanych do grupy.