Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Operacje

W przypadku określenia wielu reguł (warunków) należy wybrać, która operacja ma posłużyć do ich połączenia. Zależnie od wyniku komputer kliencki zostanie lub nie zostanie dodany do grupy dynamicznej, która korzysta z danego szablonu.


note

Wybrana operacja działa nie tylko przy połączeniu większej liczby reguł, ale także w przypadku występowania tylko jednej reguły.

Nie można łączyć operacji. W szablonie grupy dynamicznej jest używana tylko jedna operacja i ma ona zastosowanie do wszystkich jego zasad.

AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe)

Sprawdza, czy wszystkie warunki zostały pozytywnie zweryfikowane — komputer musi spełniać wszystkie wymagane parametry.

OR (co najmniej jeden warunek musi być prawdziwy)

Sprawdza, czy co najmniej jeden z warunków został pozytywnie zweryfikowany — komputer musi spełniać co najmniej jeden z wymaganych parametrów.

NAND (co najmniej jeden warunek musi być fałszywy)

Sprawdza, czy co najmniej jednego z warunków nie można pozytywnie zweryfikować — komputer nie może spełniać co najmniej jednego parametru.

NOR (wszystkie warunki muszą być fałszywe)

Sprawdza, czy żaden z warunków nie może zostać pozytywnie zweryfikowany — komputer nie spełnia żadnych z wymaganych parametrów.