Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Reguły dla szablonu grupy dynamicznej

Podczas konfigurowania reguł dla szablonu grupy dynamicznej w odniesieniu do poszczególnych warunków można używać różnych operatorów, aby osiągnąć zamierzony cel.

W poniższych rozdziałach opisano reguły i operacje używane w odniesieniu do szablonów grup dynamicznych:

Operacje

Reguły i łączniki logiczne

Ocena reguł szablonu

Automatyzacja czynności w programie ESET PROTECT

Szablony grup dynamicznych

Przypadki użycia — tworzenie specjalnego szablonu grupy dynamicznej