Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Grupa dynamiczna — zainstalowana, ale nie aktywowana wersja produktu zabezpieczającego serwer

Ta grupa dynamiczna umożliwia wykrywanie nieaktywnych produktów serwerowych. Po wykryciu tych produktów można przypisać zadanie klienta do tej grupy w celu aktywowania komputerów klienckich z właściwa licencją. W tym przykładzie wymieniono tylko produkt ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server, ale można podać wiele produktów.

Kliknij pozycję Nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Podstawowe

W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

Wyrażenie

1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe).

2.Kliknij pozycję + Dodaj regułę i wybierz warunek:

Komputer > Maska produktów zarządzanych > jest jedną z wartości > Ochrona ESET: Serwer poczty e-mail

Problemy z funkcjonowaniem/ochroną > Źródło > = (równy) > Program zabezpieczający

Problemy z funkcjonowaniem/ochroną > Problem > = (równy) > Produkt nie został aktywowany

Podsumowanie

Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.