Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Grupa dynamiczna — komputer znajduje się w określonej podsieci

Ta grupa dynamiczna może służyć do wykrycia określonej podsieci. Następnie można zastosować niestandardową politykę w celu kontroli dostępu do stron internetowych lub aktualizacji. Można określić różne zakresy.

Kliknij pozycję Nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Podstawowe

W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

Wyrażenie

1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe).

2.Kliknij pozycję + Dodaj regułę i wybierz warunek:

Adresy sieciowe IP > Adres IP karty > ≥ (większy lub równy) > 10.1.100.1

Adresy sieciowe IP > Adres IP karty > ≤ (mniejszy lub równy) > 10.1.100.254

Adresy sieciowe IP > Maska podsieci karty > = (równy) > 255.255.255.0

Podsumowanie

Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.