Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Grupa dynamiczna — jest zainstalowana określona wersja oprogramowania

Ta grupa dynamiczna może służyć do wykrycia zainstalowanego oprogramowania zabezpieczającego firmy ESET na komputerze. Następnie można na przykład wykonać zadanie aktualizacji lub uruchomić polecenie niestandardowe na tych komputerach. Można w tym celu stosować różne operatory, takie jak „zawiera” lub „ma prefiks”.

Możesz utworzyć nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych, a następnie utworzyć nową grupę dynamiczną przy użyciu szablonu.

Podstawowe

W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

Wyrażenie

1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe).

2.Kliknij pozycję + Dodaj regułę i wybierz warunek:

Zainstalowane oprogramowanie > Nazwa aplikacji > = (równy) > ESET Endpoint Security

Zainstalowane oprogramowanie > Wersja aplikacji > = (równy) > 6.2.2033.0

Podsumowanie

Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.