Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Grupa dynamiczna — jest zainstalowany produkt zabezpieczający

Ta grupa dynamiczna może służyć do wykonania zadania natychmiast po zainstalowaniu produktu zabezpieczającego firmy ESET na komputerze: aktywacja, skanowanie niestandardowe itp. Aktywacja, Custom skanuj, etc.

Możesz utworzyć nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych, a następnie utworzyć nową grupę dynamiczną przy użyciu szablonu.

Podstawowe

W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

Wyrażenie

1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe).

2.Kliknij + Dodaj regułę i wybierz warunek. Wybierz Komputer > Maska produktów zarządzanych > jest jedną z wartości > Ochrona ESET: Pulpit. Możesz również wybrać inne produkty ESET.

Podsumowanie

Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.