ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Dynamická skupina – počítač s aplikací v konkrétní verzi

Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování počítačů, na kterých se nachází aplikace v konkrétní verzi. To může být užitečné například v případě, kdy potřebujete zjistit, na kterých stanicích máte starší verze aplikace. Použít můžete také operátor "obsahuje" nebo "má předponu".

V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupiny a vytvořte novou šablonu kliknutím na tlačítko Nová šablona….

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz

1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND (Všechny podmínky musí být splněny)

2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:

Instalované aplikace > Název aplikace > = (rovná se) > ESET Endpoint Security

Instalované aplikace > Verze aplikace > = (rovná se) > 6.2.2033.0

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.