ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Slučování politik

Pokud je na produkt ESET již aplikována jiná politika, při aplikování další dojde ke sloučení stejných nastavení. Politiky se slučují postupně. Při slučování pravidel platí pravidlo, že nastavení z naposledy načtené politiky přepisuje nastavení z dříve načtené politiky. Pro změnu tohoto chování, resp. vynucení konkrétního nastavení, můžete použít příznaky. U seznamů může být dále nastaveno, co se má při sloučení stát – zda dojde k nahrazení, přidání záznamů na začátek nebo konec).

Mějte na paměti, že výslednou nastavení ovlivňuje hierarchie skupin a pořadí politik. Sloučení dvou politik může vrátit odlišný výsledek, pokud změníte jejich pořadí.

V případě seznamů (výjimek, pravidel firewallu, ...) se můžete rozhodnout co se stane, pokud bude stejná položka definována ve více politikách. Tímto můžete stejné nastavení definovat ve více politikách.

Nahradit: tato možnost je použita jako výchozí. Znamená, že každá později aplikovaná politika přepíše seznam položek definovaný v dříve aplikované politice.

Přidat na konec: pokud aplikujete stejné nastavení ve více politikách, při použití této možnosti se seznam položek přidá k již existujícímu. Definované záznamy z této politiky se přidají na konec seznamu, který vznikne sloučením politik.

Přidat na začátek: pokud aplikujete stejné nastavení ve více politikách, při použití této možnosti se seznam položek přidá k již existujícímu. Definované záznamy z této politiky se přidají na začátek seznamu (budou tedy nadřazeny ostatním položkám/pravidlům), který vznikne sloučením politik.

Sloučení lokálních seznamů se seznamy definovanými v politikách

Poslední verze bezpečnostních produktů ESET (seznam podporovaných verzí naleznete v tabulce níže) přináší podporu slučování seznamů definovaných na lokální stanici se seznamy definovanými prostřednictvím politik. Standardně se seznamy (například webových stránek) definované na lokální stanici přepíší seznamy definovanými v politice. V případě potřeby můžete definovat, jak se oba seznamy sloučí. Definovat můžete následující možnosti slučování:

flow_default tato ikonka představuje možnosti pro slučování politik

icon_computer tato ikonka představuje možnosti pro slučování lokálního nastavení s politikami

 
Možnosti sloučení jsou stejné: Nahradit, Přidat na začátek, Přidat na konec.

policy_merging


important

Odebrání politik v bezpečnostních produktech ve verzi 7 a novějších

Po odebrání politiky se nastavení vrátí na původní, které bylo aplikováno předchozí politikou.

icon_no_apply_policy  – pomocí tohoto příznaku se nebude dané nastavení v politice aplikovat a vrátí se na klientovi výchozí hodnoty (pokud jej neovlivňuje další politika).