ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Jak se politiky aplikují na klienta

Skupiny a počítače mohou mít přiřazeno libovolné množství politik. Počítač se může nacházet hluboko ve stromové struktuře, kdy na každou ze skupin se aplikují samostatné politiky.

Nejdůležitějším kritériem pro aplikování politiky (výsledného nastavení) je jejich pořadí. To je odvozeno od pořadí skupiny a pořadí, ve kterém jsou politiky na skupinu aplikovány.

Pro zobrazení všech politik, které se na dané zařízení aplikují, přejděte v detailech počítače na záložku Aplikované politiky.

Výsledná politika, která se na klienta aplikuje, se sestaví po provedení následujících kroků:

1.Zjištění pořadí skupin, ve kterých se klient nachází,

2.Načtení politik ze všech skupin, ve kterých se klient nachází,

3.Sloučení politik do výsledné politiky.