ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Změny stavu serveru

Toto oznámení se odešle v případě, kdy dojde ke změně stavu objektu. Interval pro zaslání oznámení se odvíjí na vybrané kategorii. Využít můžete některé z předdefinovaných nastavení nebo použít vlastní parametry.

Načíst předvolbu nastavení – kliknutím na tlačítko Vybrat si můžete vybrat některou z předdefinovaných konfigurací. Pro vymazání konfigurace použijte tlačítko Vyčistit.

Kategorie – vyberte kategorii objektů. Na základě tohoto výběru se v sekci Nastavení zobrazí odpovídající možnosti konfigurace.

Sledovaná statická skupina – výběrem statických skupin můžete zúžit seznam zařízení, ze kterých chcete dostávat oznámení. Pokud nevyberte žádnou statickou skupinu, obdržíte oznámení ze všech zařízení, k nimž máte přístup.

Nastavení

Vyberte spojku a zadejte hodnoty filtru (v sekci Filtrovat podle). Při definování více hodnot se pro všechny hodnoty v jednom filtru použije stejná spojka. Kliknutím na Přidat přidáte novou hodnotu do filtru. Při použití více filtrů se v pro vyhodnocování použijte logický operátor AND (oznámení se zašle pouze v případě, kdy výsledek vyhodnocení všech hodnot bude true – kladný).


note

Některé filtry mohou způsobit nadměrnou aktivaci zasílání oznámení. Proto doporučujeme použít throttling pro agregaci oznámení.

Seznam dostupných filtrů

Kategorie

Hodnota

Komentář

Certifikační autority

Relativní časový interval (platnost certifikační autority, platnost klientského certifikátu)

Vyberte relativní časový interval.

Klientské certifikáty

 

Spravovaní klienti

Relativní časový interval (naposledy připojeno)

Vyberte interval, ve kterém chcete událost sledovat.

Nepřipojené počítače (v %)

Hodnota mezi 0 a 100. Je možné použít pouze v kombinaci s filtrem Relativní časový interval.

Licence

Relativní časový interval (licence vyprší)

Vyberte období, ve kterém chcete sledovat konec platnosti licence.

Využití licence (v %)

Hodnota mezi 0 a 100 vypočítávána na základě jednotek z licence použitých k aktivaci. V případě ESET Mail Security se hodnota ve sloupci Počet vypočítává na základě zakoupených poštovních schránek (hodnota ve sloupci Rozsah).

Typ uživatele licence

Vyberte Společnost, MSP Zákazníka nebo Lokalitu.

Klientské úlohy

Úloha

Vyberte konkrétní úlohu. Pokud žádné nevyberete, vyhodnocovány budou všechny.

Úloha je platná

Vyberte jednu z možností: Ano / Ne. Při vybrání možnosti Ne se oznámení zašle v případě, kdy alespoň jedna z definovaných úloh (filtr Úloha) bude neplatná.

Serverové úlohy

Počet (neúspěšné)

Počet selhání vybrané úlohy.

Poslední stav

Poslední reportovaný stav vybrané úlohy.

Úloha

Vyberte konkrétní úlohu. Pokud žádné nevyberete, vyhodnocovány budou všechny.

Úloha je platná

Vyberte jednu z možností: Ano / Ne. Při vybrání možnosti Ne se oznámení zašle v případě, kdy alespoň jedna z definovaných úloh (filtr Úloha) bude neplatná.

Relativní interval času (čas výskytu)

Vyberte interval, ve kterém chcete událost sledovat.

Instalované aplikace

Název aplikace

Úplný název aplikace. Pro sledování více aplikací použijte spojku je jeden z a přidejte další záznamy.

Výrobce aplikace

Úplný název výrobce. Pro sledování více výrobců použijte spojku je jeden z a přidejte další záznamy.

Stav verze aplikace

Při vybrání možnosti Zastaralá se oznámení zašle v případě, kdy alespoň jedna z aplikací není aktuální.

Síťoví klienti

Klient

Pokud máte ve své síti více ESET PROTECT serverů, vyberte jeden z nich.

 

Stav serveru

Pokud je ESET PROTECT server přetížen zapisováním do protokolu. Možné hodnoty:

Normální – okamžitá odpověď serveru

Omezeno – server odpovídá agentům jen jednou za hodinu

Přetíženo - server neodpovídá agentům

Oznámení

Oznámení

Vyberte konkrétní oznámení. Pokud žádné nevyberete, vyhodnocovány budou všechny.

Oznámení je zapnuté

Vyberte jednu z možností: Ano / Ne. Při vybrání možnosti Ne se oznámení zašle v případě, kdy alespoň jedno z definovaných oznámení (filtr Oznámení) bude vypnuté.

Oznámení je platné

Vyberte jednu z možností: Ano / Ne. Při vybrání možnosti Ne se oznámení zašle v případě, kdy alespoň jedno z definovaných oznámení (filtr Oznámení) bude neplatné.