ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Události na spravovaných počítačích nebo skupinách

Tento typ události nesouvisí s dynamickými skupinami, ale je založen na událostech z bezpečnostních produktů nainstalovaných na spravovaných stanicích. Pro vytvoření oznámení si vyberte kategorii a filtr konkrétní události.

Kategorie – vyberte jednu z následujících kategorií:

Detekce firewallu

Detekce antivirem

Kontrola počítače

HIPS

ESET Inspect upozornění

Zablokovaný soubor

První připojení počítače

Obnovení identity počítače

Vytvoření rozhodnutí o klonování počítače

Nalezen nový MSP zákazník

V závislosti na vybrané kategorii se v sekci Nastavení > Filtrovat podle zobrazí dostupné události, podle kterých můžete filtrovat. Hodnoty jsou porovnávány přímo s událostmi, které reportují klienti. Neposkytujeme seznam možných hodnot, které mohou být reportovány.

Sledovaná statická skupina – výběrem statických skupin můžete zúžit seznam zařízení, ze kterých chcete dostávat oznámení. Pokud nevyberte žádnou statickou skupinu, obdržíte oznámení ze všech zařízení, k nimž máte přístup.

Přeskočit potlačená zařízení – po vybrání této možnosti nebudete dostávat oznámení ze zařízení, která jsou označena jako potlačená (v oznámeních nebudou uvedena potlačená zařízení).

Nastavení

V části Nastavení vyberte spojku a zadejte hodnoty filtru (v sekci Filtrovat podle). Použít můžete vždy jen jeden operátor, který se použije při vyhodnocování hodnot. Pro vytvoření filtru klikněte na Přidat filtr.