ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Změna dynamické skupiny

Toto oznámení se odešle při splnění definované podmínky nad sledovanou dynamickou skupinou. V rámci jednoho oznámení můžete definovat pouze jednu podmínku pro konkrétní dynamickou skupinu.

Dynamická skupina – vyberte dynamickou skupinu, která bude vyhodnocována.

Nastavení – Podmínky

Vyberte typ podmínky, která aktivuje oznámení.

Upozornit při každé změně obsahu dynamické skupiny – oznámení se aktivuje, pokud se nové zařízení stane členem skupiny, případně některé ze zařízení přestane být jejím členem.


important

ESET PROTECT kontroluje obsah dynamických skupin každých 20 minut.

Příklad: pokud je první kontrola provedena v 10:00, další kontroly proběhnou v 10:20, 10:40 a 11:00. V případě, že se změní stav dynamické skupiny v 10:05 a opětovně v 10:13, při kontrole provedené v 10:20 ESET PROTECT nerozpozná změní a neupozorní vás na to.

Upozornit, pokud velikost skupiny překročí definovanou hodnotu – vyberte operátor pro Velikost skupiny a zadejte Mezní hranici:

oVětší než – oznámení se odešle, pokud velikost skupiny překročí mezní hranici.

oMenší než – oznámení se odešle, pokud velikost skupiny klesne pod mezní hranici.

Upozornit, pokud se velikost skupiny změní za určitou dobu – definujte mezní hranici a časové období pro aktivaci oznámení. Mezní hranici můžete definovat na přesný počet klientů nebo procentuálně (počet členů dynamické skupiny). Časové období definujte v minutách, hodinách nebo dnech, po kterém dojde k vyhodnocení změny obsahu skupiny. Příklad: před sedmi dny byl na 10 klientech nainstalován neaktuální bezpečnostní produkt a mezní hranice byla nastavena na 20. Pokud se počet klientů ve skupině zvýší na 30, budete o tom informováni.

Upozornit na změnu obsahu dynamické skupiny oproti porovnávané skupině – oznámení se odešle, pokud se ve sledované dynamické skupině změní počet zařízení ve srovnání s jinou skupinou (statickou nebo dynamickou). Rozdíl ve velikosti – definujte mezní hranici při jejímž dosažení se aktivuje oznámení.


note

Oznámení na dynamickou skupinu můžete vytvořit pouze . Pro zobrazení dynamických skupin musíte mít oprávnění pro čtení do nadřazené statické skupiny.