ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Distribuce

Při vytváření oznámení je nutné vybrat alespoň jeden způsob jejího doručení.

Odeslat SNMP Trap

Vybráním této možnosti se při aktivaci oznámení odešle SNMP Trap. SNMP Trap je na SNMP Server doručen jako nevyžádaná SNMP zpráva. Pro více informací přejděte do kapitoly Jak nakonfigurovat SNMP Trap službu.

Odeslat e-mailem

Vybráním této možnosti se při aktivaci oznámení odešle e-mail dle vámi definovaného nastavení. Standardně se zasílá e-mail v HTML formátu s logem ESET PROTECT umístěným v hlavičce. V závislosti na možnostech přizpůsobení (v nastavení serveru tuto možnost naleznete v sekci Logo se světlým pozadím) se může pozice loga lišit.

Po vybrání možnosti Odeslat e-mailem je nutné zadat alespoň jednoho příjemce zprávy.

E-mailová adresa – zadejte e-mailovou adresu příjemce oznámení.

Klikněte na ikonu add_new_hover přidáte dalšího příjemce.

Uživatele můžete přidat hromadně následujícími způsoby: klikněte na Další > Přidat uživatele (tím můžete vybrat e-mailové adresy uživatelů definovaných v sekci Uživatelé zařízení) nebo na Další > Importovat CSV / Vložit ze schránky (kdy můžete seznam adres importovat z CSV souboru, případně vlastní datové struktury).

Další > Kopírovat a vložit – po kliknutí můžete seznam adres zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV). Tato funkce funguje podobně jako import dat z CSV.

Odeslat do Syslogu

ESET PROTECT může oznámení a informace o událostech zasílat na váš Syslog server. Dále je možné na syslog server přeposílat také exportované protokoly z klientských produktů ESET. Z rozbalovacího menu Úroveň Syslogu vyberte hodnotu, která bude oznámení přidělena. S definovanou úrovní bude oznámení odesláno na Syslog server.

Obecná pole v sekci Distribuce

Náhled zprávy – v této části se uvidíte, jak bude oznámení vypadat. Náhled se zobrazuje v textové podobě. Pomocí proměnných si můžete přizpůsobit předmět i obsah zprávy. Proměnné budou vždy nahrazeny aktuálními hodnoty z doby generování oznámení. Jejich použití je volitelné, nicméně vám pomohou při filtrování zpráv a získání lepšího přehledu o vzniklé situaci.

oPředmět – předmět zprávy obsahující oznámení. Toto pole je nepovinné, ale vyplnění vám pomůže při třídění došlých zpráv. Pro úpravu předmětu klikněte na ikonu edit_default. Použitím vhodného předmětu si usnadníte třídění a filtrování zpráv.

oObsah – pro úpravu obsahu klikněte na ikonu edit_default. Pro obnovení výchozího obsahu můžete kdykoli kliknout na ikonu icon_reset_default.


note

Pro Události na spravovaných počítačích nebo skupinách můžete přidat proměnné do Předmětu a Obsahu. Tím zahrnete do oznámení konkrétní informace. Pro zobrazení seznamu proměnných klikněte na tlačítko Přidat proměnnou nebo napište $.

 

Obecné

oJazyk – jazyk výchozí zprávy. Mějte na paměti, že vámi definovaný text nebude přeložen do vybraného jazyka.

oČasové pásmo – definujte časové pásmo pro proměnnou Čas výskytu (${timestamp}), kterou jste použili ve vámi přizpůsobeném obsahu oznámení.


example

Pokud k události došlo v 3:00 lokálního času, lokální čas je UTC+2 a časové pásmo jste nastavili na UTC+4, uvedený čas v oznámení bude 5:00.

Pro vytvoření oznámení klikněte na tlačítko Dokončit.