ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Novinky vo verzii 3

Pridané

Autentifikátor 2FA pre uložené účty

Automatické vypĺňanie pri návšteve webovej stránky

Povolenie zjednodušenia ovládania pri zobrazení účtu

Povolenie obnovovacieho kľúča na mobilnom telefóne

Prepínanie medzi dvoma typmi automatického vypĺňania – cez kontextové okno a nad klávesnicou

Zobrazenie uložených prihlasovacích údajov pri automatickom vypĺňaní v kontextovom okne alebo nad klávesnicou

Vylepšené

Prispôsobenie možností funkcie Secure Me pre prehliadač Firefox

Prispôsobenie importu z nástrojov Bitwarden, Roboform, 1password, Dashlane

Úprava chybového hlásenia s cieľom poskytnúť dodatočné informácie

Odstránenie kontroly hlavného hesla z procesu importu hesiel

Zlepšenie šifrovania

Pridanie možnosti voliteľnej funkcie automatického zbierania zadávaných prihlasovacích údajov (Android)

Pridanie textu na obrazovku správy o bezpečnosti, ktorý lepšie vysvetľuje potrebu zmeny hesla

Vizuálne vylepšenia grafického rozhrania Password Manager