Naudojimo sąlygos

Šios naudojimo sąlygos („Naudojimo sąlygos“) yra teisinė sutartis tarp jūsų ir „ESET, spol. s r.o.“, kurios registruota buveinė yra Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, užregistruota prekybos registre, kurį administruoja I Bratislavos apygardos teismas, Sro skyrius, įrašo Nr. 3586/B, įmonės registracijos numeris: 31333532 (toliau „ESET“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“), be kitų dalykų, nustato sąlygas, taikomas (i) „ESET Password Manager“ programos prieigai, atsisiuntimui, diegimui ir naudojimui (toliau „Programa“) ir (ii) ESET paslaugų, susijusių su Programa, teikimui (toliau „Paslaugos“).

Pataisymai

ESET kartas nuo karto savo nuožiūra gali pakoreguoti šias Naudojimo sąlygas. Atsiųsime jums pranešimą el. paštu su nuoroda į pakeistas Naudojimo sąlygas arba informuosime apie pakeistą Naudojimo sąlygų versiją tiesiogiai Programoje. Jei nesutinkate ar negalite laikytis pakeistų Naudojimo sąlygų, turite nustoti naudotis Programa ir Paslaugomis ir jas išdiegti. Bus laikoma, kad sutikote su pakeistomis Naudojimo sąlygomis, jei toliau naudositės Programa ir Paslaugomis įsigaliojus naujai pakeistai versijai.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMO SĄLYGAS

Jūsų Programos ir Paslaugų prieigos ir naudojimo Sutartis.

Programos ir Paslaugų atsisiuntimas ar naudojimas patvirtina, kad sutinkate su Naudojimo sąlygų nuostatomis ir sutinkate su jomis be jokių išlygų, pakeitimų, papildymų ar naikinimo. Jei nesutinkate su bet kuria šių Naudojimo sąlygų nuostata, neturite teisės pasiekti ar naudoti Programos ir Paslaugų. Jūsų prieiga prie Programos ir Paslaugų gali būti uždrausta, jei nesilaikysite šių Naudojimo sąlygų nuostatų, apie tai jums pranešant arba nepranešus.

1. Registracija ir naudojimo aprėptis

Pasiekti paslaugas ir atsisiųsti Programą į įrenginius su aparatine įranga (kompiuterį ar mobiliuosius įrenginius / išmaniuosius telefonus) gali tik registruoti naudotojai.

Jūs sutinkate pateikti teisingą ir tikslią paskyros informaciją, įskaitant ir be apribojimų, naudotojo vardą, pagrindinį slaptažodį, vardą ir galiojantį el. pašto adresą (kartu jūsų „Paskyros informacija“). Iš jūsų gali būti neprašoma pateikti kai kurios ar visos paskyros informacijos, jei užsiregistruojate home.eset.com portale.

Sutinkate atnaujinti paskyros informaciją, kai reikia, kad ji visuomet būtų tiksli.

Paslaugos, pasiekiamos per Programą

Jei nuspręsite naudoti Programą, turėsite prieigą prie tolesnių funkcijų.

Kai Programa bus atidaryta, ji automatiškai aptiks slaptažodžius, kol naršysite, ir užšifruos juos jūsų įrenginyje naudodama pagrindinį slaptažodį, kad jie būtų įrašyti į Programą.

Kai Programa bus atidaryta, ji automatiškai užpildys jūsų lankomuose tinklalapiuose internetinių paskyrų, kurias išsaugojote to tinklalapio programoje, naudotojo vardą ir slaptažodį ir automatiškai prisijungs.

Mes siekiame tiekti Programą, kuri veikia kitose platformose ir kiekviename tinklalapyje, todėl, jei jūsų platforma ar tinklalapis nėra atpažįstami, susisiekite su mumis el. pašto adresu passwordmanager@eset.com ir mes jums pranešime, ar galėsite greitu laiku naudoti Programą savo platformoje ar tinklalapyje.

Atsisiųsdami Programą jūs suprantate ir aiškiai sutinkate, kad Programos logotipas – ESET Password Manager logotipas (langelis) bus įdiegtas ir rodomas jūsų naršyklėje ar mobiliojo įrenginio OS, kad galėtumėte greitai pasiekti Programą.

Skaitmeninės tapatybės valdymas

Programa yra skaitmeninės tapatybės valdymo paslauga, kuri suteikia galimybę įrašyti slaptažodžius, prisijungimo kredencialus, dažnai lankomus tinklalapius ir parankinius tinklalapius išsaugodama visus slaptažodžius, pastabas ir formos užpildymo duomenis. Visi duomenys, kuriuos pasirinksite įrašyti į Programą, bus užšifruoti jūsų įrenginyje naudojant pagrindinį slaptažodį, kurį žinosite tik jūs. Jums reikia atsiminti šį pagrindinį slaptažodį, tik kad galėtumėte atidaryti Programą ir iššifruoti jūsų įrenginyje užšifruotus duomenis. Kai duomenys užšifruojami jūsų įrenginyje, jie siunčiami į Saugyklą (kaip aprašyta 2 straipsnyje) užšifruotu formatu naudojant saugų ryšį, kad galėtumėte sinchronizuoti su kitais savo įrenginiais. Programa niekada neišsaugo jūsų pagrindinio slaptažodžio jokiame serveryje, todėl jūsų slaptažodžių niekas negali gauti, išskyrus jus.

2. Draudžiami veiksmai

Negalite naudoti Programos ir Paslaugų kritinėse situacijose, kur gali kilti pavojus žmonių gyvybei ar turtui. Jūs suprantate, kad Programa ir Paslaugos nėra skirtos tokiems tikslams ir jos triktis gali sukelti mirtį, kūno sužalojimus arba didelius nuostolius turtui ar aplinkai, už kuriuos ESET nėra atsakingas.

PROGRAMA IR PASLAUGOS NĖRA SUKURTOS, SKIRTOS ARBA LICENCIJUOTOS NAUDOTI PAVOJINGOJE APLINKOJE, KURIAI REIKALINGAS PATIKIMAS VALDYMAS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, ATOMINIŲ ĮRENGINIŲ, ORLAIVIŲ NAVIGACIJOS ARBA RYŠIO SISTEMŲ, AVIACIJOS VALDYMO IR GYVYBĖS PALAIKYMO ARBA GINKLŲ SISTEMŲ KŪRIMĄ, KONSTRAVIMĄ, PRIEŽIŪRĄ AR NAUDOJIMĄ. „ESET“ AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ TINKAMUMO ŠIEMS TIKSLAMS GARANTIJŲ.

Negalite naudoti Programos ir Paslaugų taip, kad būtų pažeidžiamos šios Naudojimo sąlygos arba Slovakijos Respublikos ar jūsų jurisdikcijos įstatymai. Programos ir Paslaugų negalima naudoti vykdant arba skatinant bet kokią neteisėtą veiklą, įskaitant kenksmingo turinio duomenų persiuntimą arba duomenų, kurie gali būti naudojami neteisėtai veiklai ar kurie kokiu nors būdu pažeidžia įstatymus ar trečiųjų šalių teises (įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises), įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius bandymus gauti prieigą prie paskyrų saugykloje (šioje sutartyje „Saugykla“ vadinama duomenų saugojimo vieta, kurią tvarko ESET arba trečioji šalis (ne ESET ir naudotojas), skirta naudotojo duomenims sinchronizuoti ir jų atsarginėms kopijoms saugoti) arba kitų Programos arba saugyklos naudotojų paskyrų ir duomenų. Jeigu pažeisite bet kurią šių nuostatų, ESET turi teisę iškart nutraukti Programos ir Paslaugų naudojimą ir peradresuoti jums visų būtinų atkuriamųjų veiksmų išlaidas, o taip pat imtis reikiamų veiksmų, kad neleistų jums toliau naudotis Programa ir Paslaugomis, be galimybės atgauti įmoką.

Jūs negalite, todėl patvirtinate, garantuojate ir įsipareigojate neleisti trečiosioms šalims atlikti šių veiksmų:

pasiekti ar bandyti pasiekti Programą ir Paslaugas jokiomis priemonėmis, išskyrus per tinklalapį, Programą, ar naudoti automatinius įrankius, skirtus Paslaugoms valdyti (scenarijai ir t. t.); arba

naudoti Programą ir Paslaugas (arba rodyti, skelbti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą UGC (naudotojų sugeneruotą turinį) Programoje ar per ją tokiu būdu, kuris (i) yra neteisėtas, pažeidžiantis teises, žalingas, grasinantis, sukeliantis žalą, šmeižikiškas, užgaulus, nešvankus, pažeidžiantis kito asmens privatumą, skatinantis neapykantą, apgaulingas ar piktybiškas; (ii) apima bet kokio viruso, Trojos arklio, kirmino, kenksmingo kodo, išjungimo mechanizmo ar panašaus mechanizmo siuntimą; (iii) reklamuoja informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra melaginga, klaidinanti arba skatinanti neteisėtą veiklą ar elgesį; iv) komerciniais ar neteisėtais tikslais prašo kitų naudotojų slaptažodžių ar asmens identifikavimo informacijos; (v) trukdo arba sutrikdo Programos ir Paslaugų ar bet kurio serverio ar tinklo, susijusio su Programos ir Paslaugų veikimu, veikimą; (vi) kitaip pažeidžia bet kokį vietinį, nacionalinį ar kitą taikomą įstatymą ar reglamentą.

Sankcijos

BET KOKS PROGRAMOS IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS, KURIS NĖRA AIŠKIAI LEIDŽIAMAS PAGAL ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS, YRA GRIEŽTAI DRAUDŽIAMAS IR, „ESET“ NUOŽIŪRA, GALI LEMTI PASKYROS SUSTABDYMĄ AR PANAIKINIMĄ.

Kontaktiniai duomenys

Apie bet kokį netinkamą Programos ir (arba) Paslaugų naudojimą galima pranešti el. pašto adresu passwordmanager@eset.com.

3. Naudojimo sutrikdymai

Sutrikdymai

Jūs pripažįstate, kad: (i) jūsų prieiga prie Programos ir Paslaugų ir jų naudojimas gali būti sustabdytas nenumatytam ar nesuplanuotam laikui arba dalis ar visa Programa ir Paslaugos gali būti nepasiekiamos dėl bet kokių priežasčių, įskaitant elektros energijos tiekimo nutraukimą, sistemos gedimus ar kitus sutrikdymus; ir (ii) mes turime teisę be jokių įsipareigojimų jums sustabdyti prieigą prie dalies ar visos Programos ir Paslaugų bet kuriuo metu: (a) pagal suplanuotą laiką, kad galėtume atlikti techninės priežiūros darbus ar pakeitimus; (b) kad galėtume atremti paslaugos ataką ar kitą ataką prieš Programą arba bet kokį kitą įvykį, kuris, visiškai mūsų nuožiūra, gali kelti pavojų Programai, jums ar kitiems naudotojams; arba (c) jei nustatome, kad Programos naudojimą draudžia įstatymai, arba nustatome, kad yra būtina ar patartina taip padaryti dėl teisinių ar reguliavimo priežasčių (kartu „Naudojimo sutrikdymai“).

Atsakomybės atsisakymas

ESET neatsako už jokią žalą, įsipareigojimus, nuostolius (įskaitant duomenų ar pelno praradimą) ar kitas pasekmes, kurias galite patirti dėl bet kokio naudojimo sutrikdymo.

Pranešimas apie sutrikdymą

Kiek įmanoma, mes stengsimės ESET palaikymo svetainėse publikuoti naujienas, susijusias su naudojimo sutrikdymu ir naudojimo atnaujinimu po naudojimo sustabdymo, tačiau neatsakome už tai, kaip mes galime tai padaryti arba jei to nepadarome.

Sistemos reikalavimai

Programos ir Paslaugų naudojimui gali įtakos turėti jūsų aparatinės įrangos, programinės įrangos ir interneto prieigos veikimas ir suderinamumas. Atitikti sistemos reikalavimus yra jūsų atsakomybė.

Priimanti šalis

ESET, laikydamasi šių nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostatų, susijusių su technine priežiūra, atsarginių kopijų kūrimu ir sistemos prieinamumu, imsis pagrįstų komercinių pastangų siekdama užtikrinti, kad serveris (-iai) būtų nuolat susietas (-i) su internetu.

Sistemos prieinamumas

ESET imsis pagrįstų komercinių pastangų, kad Programa ir Paslaugos būtų prieinamos galutiniams vartotojams 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę per saitą į serverį (-ius) ir su maksimaliu veiksnumu pagal mūsų paslaugų teikėjo SLA.

4. Sauga

Jūsų atsakomybė

Jūs suprantate ir sutinkate, kad tik jūs esate atsakingi už savo paskyros informacijos (įskaitant pagrindinį slaptažodį) konfidencialumo išsaugojimą ir prieigos prie įrenginių su aparatine įranga apribojimo, kai esate prisijungę prie svetainės ar naudojate Programą. Jūs sutinkate prisiimti atsakomybę už visus veiksmus, atliktus naudojant jūsų paskyrą ar įrenginį su aparatine įranga.

Mes stengiamės naudoti pagrįstas saugos priemones, kad apsaugotume jūsų paskyrą nuo neteisėtos prieigos. Tačiau negalime užtikrinti absoliutaus jūsų paskyros ar asmeninės informacijos, kurią renkame, saugumo, ir negalime pažadėti, kad mūsų saugos priemonės apsaugos nuo trečiųjų šalių įsilaužėlių nelegalios prieigos prie Programos ar jos turinio. Jūs sutinkate nedelsiant pranešti ESET apie bet kokį neteisėtą jūsų paskyros naudojimą ar bet kokį kitą saugos pažeidimą el. pašto adresu passwordmanager@eset.com ir prisiimate visas rizikas, susijusias su neteisėta prieiga prie Programos, jūsų paskyros informacijos ar bet kokios kitos informacijos, kurią pateikėte ESET, todėl besąlygiškai atleidžiate ESET nuo bet kokios atsakomybės už minėtus veiksmus.

Atsakomybės apribojimas ir žalos atlyginimas, susijęs su galutinio naudotojo paskyra

ESET nebus atsakinga už jokius nuostolius, patirtus dėl neteisėto jūsų paskyros naudojimo, ir jūs sutinkate atlyginti žalą ir saugoti ESET, jos filialus, akcininkus, pareigūnus, direktorius, agentus, darbuotojus, partnerius ir (arba) licencijos išdavėjus, kaip taikoma, nuo žalos, atsirandančios dėl netinkamo, neteisėto ar nelegalaus jūsų paskyros naudojimo.

5. Jūsų paskyros panaikinimas ir naudojimo nutraukimas

Jūsų paskyros panaikinimas

Bet kada galite atšaukti savo paskyrą pateikdami prašymą el. pašto adresu passwordmanager@eset.com arba naudodami programos nustatymuose esančią parinktį.

Naudojimo nutraukimas iš ESET pusės

ESET gali nedelsiant nutraukti jūsų paskyros naudojimą, jei pažeisite šias Naudojimo sąlygas.

Naudojimo pabaiga

Visų produktų ir paslaugų naudojimas galiausiai yra nutraukiamas („Naudojimo pabaiga“). Sprendimas nutraukti produkto ar paslaugos platinimą ir palaikymą gali būti pagrįstas įvairiais veiksniais, įskaitant technologijų, licencijavimo ir palaikymo pasikeitimus, mažėjančią paklausą ir (arba) naujesnių produktų su pažangesnėmis funkcijomis atsiradimą. Prieš nutraukdami Programos ir (arba) Paslaugų platinimą, visiems naudotojams iš anksto pranešime apie produkto naudojimo pabaigą išsiųsdami el. laiškus su naudotojų paskyromis susietais el. pašto adresais ir (arba) paskelbdami tokią informaciją svetainėje. Galėsite toliau naudoti Programą iki: (i) naudojimo pabaigos datos arba (ii) automatiškai atnaujintos prenumeratos dabartinio galiojimo laikotarpio paskutinės dienos (naudojimo pabaigos data bus paskelbta arba atsiųsta el. paštu), kaip taikoma.

Kiti įsipareigojimai

Visos šių Naudojimo sąlygų nuostatos, kurios pagal savo pobūdį turėtų išlikti pasibaigus jūsų paskyros galiojimo laikui ar nutraukus jos, Programos ir Paslaugų naudojimą, išliks pasibaigus jūsų paskyros galiojimo laikui ar nutraukus jos, Programos ir Paslaugų naudojimą, įskaitant, be apribojimų, intelektinės nuosavybės nuostatos, garantijos atsisakymas, žalos atlyginimas ir atsakomybės apribojimai. Prieigos prie Programos ir Paslaugų nutraukimas ir Programos ir Paslaugų naudojimo nutraukimas neatleidžia jūsų nuo jokių įsipareigojimų, atsiradusių iki tokio galiojimo pabaigos ar nutraukimo, ir neapriboja jokios jūsų atsakomybės ESET, įskaitant, be jokių apribojimų, visas šiame dokumente nurodytas kompensavimo prievoles.

Išdiegti

Norėdami išdiegti Programą, tiesiog pašalinkite ją iš naršyklės.

Bet kokia duomenų bazėje esančią informaciją, kurią norite išsaugoti, turite eksportuoti prieš išdiegdami Programą.

6. Intelektinė nuosavybė

Licencijos suteikimas

ESET suteikia jums neišimtinę, neperduodamą, atšaukiamą ir terminuotą licenciją, skirtą pasiekti ir naudoti Programai pagal šias Naudojimo sąlygas („Licencija“). Programą ir Paslaugas galite naudoti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Turite gauti mūsų leidimą, jei norite (i) parduoti, platinti, licencijuoti ar kitaip naudoti Paslaugas, Programą ar jų dalis, taip pat su jomis susijusią informaciją ar programinę įrangą arba (ii) keisti ar kurti išvestinius darbus iš visos Programos ar jos dalies.

Teisių išlaikymas.

ESET pasilieka visas teises, nuosavybes teises ir turtines teises, kurios nėra aiškiai suteikiamos pagal Licenciją, kiek įmanoma pagal galiojančius įstatymus. Negalite sublicencijuoti, priskirti ar perduoti jums pagal šias Naudojimo sąlygas suteiktos licencijos ir bet koks bandymas sublicencijuoti, priskirti ar perduoti bet kurią jūsų teisių dalį pagal šias Naudojimo sąlygas yra negaliojantis.

Prekių ženklai ir autorių teisės

Visi prekių ženklai (registruotieji ir neregistruotieji), paslaugų ženklai, grafika ir logotipai (kartu „Prekių ženklai“), naudojami Programoje ir Paslaugose arba dėl Programos ir Paslaugų, yra ESET prekių ženklai. Programoje taip pat gali būti trečiųjų šalių prekių ženklų, paslaugų ženklų, grafikos ir logotipų (kartu „Kiti prekių ženklai“). Kiti prekių ženklai išlieka jų atitinkamų savininkų nuosavybe.

Visas Programoje rodomas turinys, taip pat visa programinė įranga (įskaitant atvirąjį kodą), naudojama Paslaugoms, yra išimtinai ESET ar trečiųjų šalių nuosavybė, kurią saugo autorių teisių įstatymai.

Jokios licencijos

Niekas, kas yra Programoje, nereiškia, kad jums suteikiama licencija, teisė, nuosavybės teisė ar turtinė teisė, susijusi su prekių ženklais, kitais prekių ženklais ar kita intelektine nuosavybe, naudojama Programoje ir Paslaugose (kartu „Intelektinė nuosavybė“), intelektinė nuosavybė išlieka išimtine ESET ar atitinkamų savininkų nuosavybe. Išskyrus, kaip nurodyta šiame dokumente, jūs sutinkate neviešinti, nekopijuoti, neatkurti, nenaudoti ir neplatinti jokios intelektinės nuosavybės be išankstinio rašytinio sutikimo. Taip pat sutinkate, kad negalite atvaizduoti jokio materialaus turinio, kuris pasiekiamas naudojant Programą.

Nuosavybė

ESET priklauso visos Programos ir Paslaugų patobulinimų, naujinimų ir taisymų („Patobulinimai“) teisės, net tuo atveju, jeigu šie patobulinimai buvo padaryti remiantis jūsų bet kokia forma pateiktais atsiliepimais, idėjomis ar pasiūlymais. Jūs neturėsite teisės į jokias kompensacijas, įskaitant bet kokias autoriaus teises, susijusias su šiais patobulinimais.

7. Garantija, atsakomybės atsisakymas

„TOKIA, KOKIA YRA“ PAGRINDU / jokių garantijų

PROGRAMA TEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“. NESUTEIKIAMA JOKIO POBŪDŽIO IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ. PROGRAMOS ATSISIUNTIMAS IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS PRIKLAUSO NUO JŪSŲ IR JŪS UŽ TAI PRISIIMATE RIZIKĄ, TAIP PAT TIK JŪS BŪSITE ATSAKINGI UŽ VISUS SAVO ĮRENGINIŲ SU APARATINE ĮRANGA PAŽEIDIMUS, DUOMENŲ PRARADIMĄ AR BET KOKĮ KITĄ PRARADIMĄ, KURĮ GALITE PATIRTI ATSISIŲSDAMI PROGRAMĄ IR (ARBA) NAUDODAMI PASLAUGAS. „ESET“ NĖRA ATSAKINGA UŽ DUOMENŲ PRARADIMĄ, SUGADINIMĄ, PASLAUGŲ PRIEINAMUMO RIBOJIMĄ, ĮSKAITANT VISUS DUOMENIS, PROGRAMOS IŠSIŲSTUS Į IŠORINĘ ATMINTĮ DUOMENIMS SINCHRONIZUOTI IR ATSARGINĖMS KOPIJOMS KURTI. DUOMENŲ ŠIFRAVIMAS NAUDOJANT PROGRAMĄ NEĮPAREIGOJA „ESET“ PRISIIMTI BET KOKIĄ ATSAKOMYBĘ DĖL DUOMENŲ SAUGOS. JŪS AIŠKIAI SUTINKATE, KAD DUOMENYS, GAUNAMI, NAUDOJAMI, ŠIFRUOJAMI, IŠSAUGOMI, SINCHRONIZUOJAMI ARBA SIUNČIAMI NAUDOJANT PROGRAMĄ, GALI BŪTI SAUGOMI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ SERVERIUOSE. JEIGU „ESET“ SAVO NUOŽIŪRA PASIRENKA TOKIĄ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SAUGYKLA, SVETAINĘ, ŽINIATINKLIO PORTALĄ, SERVERĮ ARBA PASLAUGĄ, „ESET“ NĖRA ATSAKINGA UŽ TOKIOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS KOKYBĘ, SAUGĄ ARBA PASIEKIAMUMĄ IR JOKIA APIMTIMI „ESET“ JUMS NĖRA ATSAKINGA UŽ BET KOKĮ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SUTARTIES AR TEISINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NESILAIKYMĄ IR UŽ ŽALĄ, PELNO PRARADIMĄ, FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ ŽALĄ ARBA BET KOKIĄ KITĄ ŽALĄ NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMĄ. „ESET“ NĖRA ATSAKINGA UŽ BET KOKIŲ GAUNAMŲ, NAUDOJAMŲ, ŠIFRUOJAMŲ, SAUGOMŲ, SINCHRONIZUOJAMŲ ARBA SIUNČIAMŲ DUOMENŲ TURINĮ, KAI NAUDOJATE PROGRAMĄ ARBA LAIKOTE SAUGYKLOJE. JŪS ESATE INFORMUOTI, KAD „ESET“ NETURI PRIEIGOS PRIE SAUGOMŲ DUOMENŲ TURINIO IR NEGALI STEBĖTI JŲ ARBA PAŠALINTI TEISIŠKAI KENKSMINGO TURINIO.

Jūsų informacija

ESATE INFORMUOTI, KAD PRISIIMATE RIZIKĄ UŽ INFORMACIJOS PATEIKIMĄ NAUDOJANT PROGRAMĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, UGC). „ESET“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ PRARADIMŲ AR ATSAKOMYBĖS DĖL TOKIOS INFORMACIJOS.

Trečiųjų šalių turinys

KAI KURIS PROGRAMOJE RODOMAS TURINYS GALI APIMTI MEDŽIAGĄ, KURI PRIKLAUSO ARBA YRA TEIKIAMA TREČIŲJŲ ŠALIŲ (ĮSKAITANT, BET NEAPRIBOJANT, UGC). ESATE INFORMUOTI, KAD „ESET“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ TOKĮ TURINĮ, PRODUKTUS IR (ARBA) PASLAUGAS.

Nutraukimo atsisakymas

BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO „ESET“ GALI KEISTI, SUSTABDYTI ARBA NUTRAUKTI BET KURĮ PROGRAMOS IR PASLAUGŲ ASPEKTĄ AR FUNKCIJĄ AR JŪSŲ PROGRAMOS IR PASLAUGŲ NAUDOJIMĄ. JEI „ESET“ NUTARIA KEISTI, SUSTABDYTI AR NUTRAUKTI BET VISĄ PROGRAMĄ IR PASLAUGAS AR JŲ DALĮ, JI NEBUS ATSAKINGA JUMS AR BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI.

8. Atsakomybės apribojimas ir žalos atlyginimas

Atsakomybės apribojimas

DIDŽIAUSIA TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI „ESET“, JOS FILIALAI, DIREKTORIAI, AKCININKAI, AGENTAI, LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI IR DARBUOTOJAI JOKIU ATVEJU NEATSAKO DĖL PRARASTO PELNO, PAJAMŲ, PARDAVIMO, DUOMENŲ ARBA PAKEIČIAMŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMO IŠLAIDŲ, NUOSTOLIŲ TURTUI, ASMENINIŲ SUSIŽEIDIMŲ, VERSLO TRUKDŽIŲ, VERSLO INFORMACIJOS PRARADIMO AR DĖL BET KOKIŲ SPECIALIŲJŲ, TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, EKONOMINIŲ, DRAUDIMO, TEISMO PRITEISTŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAIP JIE KILO, IR AR JIE KILO PAGAL SUTARTĮ, DĖL DELIKTO, NEATSARGUMO AR PAGAL KITĄ ATSAKOMYBĖS TEORIJĄ, KURIE KILO DĖL PROGRAMOS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS, NET „ESET“, JOS FILIALAMS, DIREKTORIAMS, AKCININKAMS, AGENTAMS, LICENCIJOS IŠDAVĖJAMS IR DARBUOTOJAMS YRA ŽINOMA GALIMYBĖ PATIRTI TOKIĄ ŽALĄ.

DIDŽIAUSIA TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI „ESET“, JOS FILIALAI, DIREKTORIAI, AKCININKAI, AGENTAI, LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI IR DARBUOTOJAI ATSISAKO VISŲ IŠSAKYTŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMŲ PREKYBOS GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, PREKINĖS KOKYBĖS, PATVARUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMO IR PAŽEIDIMŲ, APIE KURIUOS NEŽINO. „ESET“ NEPAREIŠKIA IR NEGARANTUOJA, KAD PROGRAMA IR PASLAUGOS BUS TIKSLIOS, PATIKIMOS, SAVALAIKĖS, NEPERTRAUKIAMOS, BE KLAIDŲ, BE PRARADIMŲ, APSAUGOTOS NUO SUNAIKINIMO, SUGADINIMO, GEDIMŲ, ATAKŲ, VIRUSŲ, TRUKDŽIŲ, ĮSILAUŽIMŲ, NEGALĖJIMO NAUDOTI AR PASIEKTI PROGRAMOS AR PASLAUGŲ, AR KAD VISI DUOMENYS, PATEIKTI NAUDOJANT PROGRAMĄ AR PASLAUGAS, BUS APSAUGOTI NUO ĮSIBROVIMO, TODĖL „ESET“ DĖL MINĖTŲ DALYKŲ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS.

KADANGI KAI KURIOSE ŠALYSE IR JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA IŠSKIRTI TAM TIKRĄ ATSAKOMYBĘ, TAČIAU LEIDŽIAMAS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, „ESET“, JOS FILIALŲ, DIREKTORIŲ, AKCININKŲ, AGENTŲ, LICENCIJOS IŠDAVĖJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA MOKESČIO UŽ LICENCIJĄ SUMA.

Žalos atlyginimas

JŪS APSAUGOSITE, GINSITE IR SAUGOSITE „ESET“, JOS FILIALUS, DIREKTORIUS, AKCININKUS, AGENTUS, LICENCIJOS IŠDAVĖJUS IR DARBUOTOJUS NUO BET KOKIŲ BYLŲ, PRETENZIJŲ AR REIKALAVIMŲ (ĮSKAITANT PAGRĮSTUS MOKESČIUS TEISININKAMS), ATSIRANDANČIŲ (I) JUMS PAŽEIDUS ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS; (II) DĖL ŽALOS „ESET“ AR TREČIOSIOMS ŠALIMS, KURI KILO DĖL JŪSŲ AR PROGRAMOS IR (ARBA) PASLAUGŲ NAUDOJIMO, ARBA (III) DĖL PROGRAMOS IR (ARBA) PASLAUGŲ NAUDOJIMO AR NETINKAMO NAUDOJIMO, ĮSKAITANT VISŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ (ĮSKAITANT ĮRENGINIŲ SAVININKUS AR ŠALIS, KURIŲ TEISES PAVEIKĖ DUOMENYS, NAUDOTI PROGRAMOJE AR SAUGYKLOJE) PRETENZIJAS, ATSAKOMYBES, PAŽEIDIMUS, NUOSTOLIUS, IŠLAIDAS, SĄNAUDAS, MOKESČIUS, KURIUOS ŠIOS ŠALYS GALI PATIRTI DĖL JŪSŲ PROGRAMOS IR (ARBA) PASLAUGŲ NAUDOJIMO.

JEIGU ŠIAME STRAIPSNYJE PATEIKTOS NUOSTATOS DĖL KOKIŲ NORS PRIEŽASČIŲ ANULIUOJAMOS ARBA „ESET“ LAIKOMA ATSAKINGA UŽ PRARADIMUS, PAŽEIDIMUS IR T. T. PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMUS, JŪS SUTINKATE, KAD „ESET“ ATSAKOMYBĖ JUMS RIBOJASI VISA JŪSŲ UŽ LICENCIJAS SUMOKĖTA SUMA.

9. Privatumo politika

Programos ir Paslaugų naudojimui taip pat taikoma ESET privatumo politika („Privatumo politika“), kuri yra įtraukiama pateikiant nuorodą ir yra šių Naudojimo sąlygų dalis. Svarbu, kad perskaitytumėte ir suprastumėte mūsų Privatumo politikos sąlygas..

10. Duomenys, pateikti Programai ir (arba) Paslaugoms

Visi jūsų įvesti duomenys, kurie yra įrašomi Programos duomenų bazę, yra laikomi užšifruotu formatu jūsų kompiuteryje, arba kitame, jūsų nurodytame saugojimo įrenginyje. Jūs suprantate, kad panaikinus arba sugadinus bet kurią Programos duomenų bazę ar kitus failus, visi ten laikomi duomenys bus negrąžinamai prarasti, ir jūs suprantate bei prisiimate šią riziką. Tas faktas, kad jūsų asmeniniai duomenys yra laikomi užšifruotu formatu kompiuteryje, nereiškia, kad informacija negali būti pavogta arba netinkamai panaudota tų, kas sužinos pagrindinį slaptažodį arba gaus prieigą prie kliento nustatyto aktyvinimo įrenginio duomenų bazei atidaryti. Jūsų pareiga užtikrinti visų prieigos būdų saugą.

Asmeninių duomenų persiuntimas ESET arba į saugyklą

Kad būtų užtikrintas savalaikis duomenų sinchronizavimas bei atsarginis kopijavimas, Programa perduoda arba siunčia asmeninius duomenis iš Programos duomenų bazės – t. y. slaptažodžius, prisijungimo informaciją, paskyras ir tapatybes – internetu į saugyklą. Duomenys išskirtinai siunčiami užšifruota forma. Kai naudojate Programą interneto formoms su slaptažodžiais, prisijungimais ar kitais duomenimis užpildyti, ši informacija gali būti siunčiama internetu į jūsų nurodytą svetainę. Šio duomenų persiuntimo Programa neinicijuoja, todėl ESET negali būti atsakinga už tokių veiksmų, atliekamų su įvairių teikėjų palaikomomis svetainėmis, saugą. Visos transakcijos internetu, susijusios ar nesusijusios su Programa, yra atliekamos jūsų nuožiūra bei rizika ir tik jūs būsite atsakingas už visus jūsų kompiuterio sistemos pažeidimus ar duomenų praradimą dėl bet kokios tokios medžiagos ar paslaugos atsisiuntimo ir (arba) naudojimo. Kad būtų sumažinta vertingų duomenų praradimo rizika, ESET rekomenduoja klientams periodiškai kurti duomenų bazės ir kitų svarbių failų atsargines kopijas išoriniuose diskų įrenginiuose. ESET negali suteikti jums jokios pagalbos atkuriant prarastus ar pažeistus duomenis. Jeigu ESET teikia naudotojui duomenų bazės failų atsarginio kopijavimo paslaugas, sugadinus arba panaikinus šiuos failus naudotojų kompiuteriuose, šiai atsarginio kopijavimo paslaugai nesuteikiama jokia garantija ir neužtraukia ESET jokios atsakomybės.

Programa jokiu būdu NESEKA jūsų naršymo internete veiklos. Todėl Programa NERENKA ir nesiunčia informacijos apie jūsų lankomas svetaines ar bet kokios kitos informacijos apie jūsų naršymo istoriją jokiam subjektui. Kai kurios Programos versijos gali palaikyti svetainių ir programų, į kurias jūs, naudotojas, galite atkreipti ESET dėmesį pateikdami informaciją per GUI skirtą įrankį, naudotojo identifikaciją; tokia informacija nėra pateikiama be jūsų patvirtinimo paspaudus – paspaudę patvirtinate, kad sutinkate pateikti svetainės ar programos pavadinimą. Tokia pateikta informacija paprastai naudojama siekiant pagerinti Programos funkcionalumą.

Naudodami Programą jūs sutinkate, kad Programa gali kartais susisiekti su ESET serveriais, kad patikrintų licencijos informaciją, galimas pataisas, pakeitimų paketus ir kitus naujinimus, kurie gali pagerinti, tvarkyti, keisti arba patobulinti Programos veikimą. Programa gali siųsti bendrą sistemos informaciją, susijusią su Programos veikimu.

11. Sukauptų duomenų naudojimas

Mes ir mūsų filialai galime naudoti duomenis apie jūsų paskyrą, duomenis, kuriuos pateikiate mums dalyvaudami apklausose ir pildydami klausimynus, ir duomenis, kuriuos pateikiate mums kaip grįžtamąjį ryšį, kaip anonimizuotus ir sujungtus su duomenimis apie kitus naudotojus taip, kad nei jūs, nei bet kuris kitas naudotojas nebūtų identifikuojamas, kad galėtume tobulinti savo produktus ir paslaugas bei komunikuoti apie savo produktus ir paslaugas.

12. Bendra

Jokios partnerystės

Pagal šias Naudojimo sąlygas, tarp jūsų ir ESET nesukuriami jokie tarpininkavimo santykiai, partnerystė, bendra įmonė ar darbo santykiai, ir jūs kokiu būdu neturite jokių įgaliojimų, susaistančių ESET.

Taikoma teisė

Šios Naudojimo sąlygos sudaromos pagal Slovakijos Respublikos įstatymus. Tokiu būdu jūs ir ESET sutinka, kad jai netaikomi teisių konflikto principai ir Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Jus sutinkate, kad visi ginčai ar pretenzijos, kylantys iš šių Naudojimo sąlygų ir susiję su ESET, ar visi ginčai ar pretenzijos, susijusios su Programos ir Paslaugų naudojimu, yra sprendžiami Bratislavos I apygardos teisme, Slovakijoje, ir Jūs aiškiai sutinkate su šio teismo jurisdikcija.

Licencijos išdavimas valstybės įstaigoms ir JAV vyriausybei.

Programa teikiama valstybės įstaigoms, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybę, taikant licencijavimo teises ir apribojimus, aprašytus šiose Naudojimo sąlygose.

Eksporto ir reeksporto kontrolė.

Programai, Dokumentams ar jų sudedamosioms dalims, įskaitant informaciją apie Programinę įrangą ir jos sudedamąsias dalis, taikomi teisės aktuose, kuriuos gali būti išleidusios už tai pagal galiojančius įstatymus, įskaitant JAV įstatymus, atsakingos šalių vyriausybės, numatyta importo ir eksporto kontrolė. Taip pat taikomi eksporto valdymo reglamentai ir galutinio vartotojo, galutinio vartojimo apribojimai ir apribojimai dėl šalies, išleisti JAV vyriausybės ir kitų šalių vyriausybių. Jūs sutinkate griežtai laikytis visų galiojančių importo ir eksporto nuostatų ir pripažįstate, kad privalote įsigyti visas licencijas, kurios yra būtinos Programinės įrangos eksportui, grįžtamajam eksportui, perdavimui ar importui.

Atskiriamumas

Jei kuri nors iš Naudojimo sąlygų nuostatų ar jų taikymas yra pripažįstamas negaliojančiu pagal bet kurį galiojantį įstatymą ar taisyklę, tokios nuostatos (-ų) yra nepaisoma ir laikoma, kad kitų Naudojimo sąlygų nuostatų galiojimas nėra paveiktas.

Klausimai

Jei turite klausimų, susijusių su Naudojimo sąlygomis, ar norite pranešti apie problemą, susijusią su Programa, jos turiniu ir Paslaugomis, susisiekite su mumis el. pašto adresu passwordmanager@eset.com

Kalba

Šios naudojimo sąlygos ir privatumo politika turi būti parengtos anglų kalba ir (arba) kitomis kalbomis tik ESET nuožiūra.

13. Mokėjimas

Galite pasirinkti Programos ir (arba) Paslaugų naudojimą pasirinkto laikotarpio trukmei ir pasirinkti taikytiną mokėjimo dažnumą. ESET pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo ištaisyti bet kokias kainodaros ar kitos susijusios informacijos klaidas ir keisti kainas.

14. Automatinis atnaujinimas

Galiojimo laikotarpis. Naudojimo sąlygos galioja dokumentacijoje nurodytu prenumeratos laikotarpiu, nebent jos būtų nutrauktos anksčiau. Jai nėra susitarta dėl galiojimo laikotarpio, numatytasis galiojimo laikotarpis yra vieni metai nuo licencijos įsigijimo datos arba kitas galiojimo laikotarpis, kurį savo nuožiūra suteikia ESET.

Atnaujinimo pastabos. Tiek, kiek to reikalauja įstatymai, kai jūsų galiojimo laikotarpis jau artės prie pabaigos, mes išsiųsime pranešimus el. pašto adresu, kurį nurodėte, kai užsiprenumeravote. Jei automatiškai atnaujinsite prenumeratą vieniems ar daugiau metų, pranešime apie laukiamą atnaujinimo mokestį ir patvirtinsime, kad prenumerata atnaujinta.

Automatinis atnaujinimas ir jo poveikis. Jei nurodėte galiojantį kreditinės kortelės numerį ar alternatyvų mokėjimo būdą, mes automatiškai apmokestinsime jus ir atnaujinsime jūsų prenumeratą kitam galiojimo laikotarpiui po kiekvieno galiojimo laikotarpio pabaigos. Mokestis neviršys dabartinės kainos, išskyrus akcijas ir nuolaidas. Naujas galiojimo laikotarpis bus tokio paties ilgio kaip ir pasibaigęs galiojimo laikotarpis, nebent mes nurodysime kitaip atnaujimo metu. Mes informuosime jus apie jūsų paskyros būseną ir bet kokius jūsų prenumeratos sąlygų pakeitimus pagal vietinius įstatymus.

15. Techninė pagalba.

ESET ar ESET įgaliotosios trečiosios šalys Programos techninę pagalbą teikia savo nuožiūra, nesuteikdamos jokių garantijų ar pareiškimų. Prieš suteikiant techninę pagalbą, jūs privalote pasigaminti turimų duomenų, programinės įrangos ir programų atsargines kopijas. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios trečiosios šalys neprisiima atsakomybės už žalą ar prarastus duomenis, turtą, programinę įrangą ar aparatinę įrangą, ar dėl Programos techninės pagalbos prarastą pelną. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios šalys pasilieka teisę nuspręsti, ar problemos pašalinimui gali būti teikiama techninė pagalba. ESET pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti suteikti techninę pagalbą, laikinai ją sustabdyti ar nutraukti.

16. Pranešimai

Visus pranešimus siųskite adresu: ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.