ESET Online súgó

Keresés Magyar
Válassza ki a témakört

Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási feltételek jogi szerződést jelentenek Ön és az ESET, spol. s r. o. (székhelye: Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic; bejegyezve az I. sz. Pozsonyi Kerületi Bíróság cégjegyzékében; iktatási szám: 3586/B; cégjegyzékszám: 31333532 [a továbbiakban „ESET”, „mi”, „minket” vagy „miénk”]) között, amely többek között rögzíti (i) az ESET Password Manager alkalmazás (a továbbiakban „Alkalmazás”) elérésére, letöltésére, telepítésére és használatára és (ii) az ESET által az Alkalmazáshoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban „Szolgáltatások”) nyújtására vonatkozó feltételeket.

Módosítások

Az ESET saját döntése szerint időnként módosíthatja a jelen Felhasználási feltételeket. E-mailben küldeni fogunk Önnek egy értesítést, amelyben megtalálható lesz a módosított Felhasználási feltételek hivatkozása, illetve közvetlenül az Alkalmazásban tájékoztatjuk a Felhasználási feltételek módosított verziójáról. Ha nem fogadja el vagy nem tudja betartani a módosított Felhasználási feltételeket, akkor be kell fejeznie az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatát, és el kell távolítania őket. Ha folytatja az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatának az új, módosított verzió érvénybe lépését követően, akkor ez a módosított Felhasználási feltételek elfogadásának minősül.

GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELT

Az Alkalmazás és a Szolgáltatások elérésére és használatára vonatkozó szerződés.

Az Alkalmazás és a Szolgáltatások letöltésével és használatbavételével Ön elfogadja a Felhasználási feltételeket fenntartások, módosítások, kiegészítések és törlések nélkül. Ha nem fogadja el a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését, akkor nem jogosult az Alkalmazás és a Szolgáltatások elérésére és használatára. Megtagadhatjuk az Alkalmazás és a Szolgáltatások elérését – az Ön előzetes értesítése mellett vagy anélkül –, ha nem tartja be a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését.

1. Regisztráció és használati hatókör

Kizárólag a regisztrált felhasználóknak engedélyezzük a Szolgáltatások elérését és az Alkalmazás hardvereszközökre (számítógép vagy mobileszköz/okostelefon) történő letöltését.

Ön beleegyezik, hogy valós és pontos fiókadatokat ad meg, korlátozás nélkül ideértve a felhasználónevet, mesterjelszót, nevet és érvényes e-mail-címet (együttesen „Fiókadatok”). Előfordulhat, hogy nem szükséges megadnia néhány vagy az összes Fiókadatot, ha a home.eset.com portálon keresztül regisztrál.

Ön beleegyezik, hogy szükség esetén frissíti a Fiókadatokat, hogy mindig pontosak legyenek.

Az Alkalmazáson keresztül elérhető Szolgáltatások

Ha a Szolgáltatások használata mellett dönt, akkor a következő funkciókat érheti el:

Amikor az Alkalmazás meg van nyitva, az alkalmazás böngészés közben automatikusan észleli a jelszavakat, és a mesterjelszó segítségével titkosítja őket az Ön eszközén, ami által az Alkalmazásba menti őket.

Amikor az Alkalmazás meg van nyitva, az alkalmazás a meglátogatott weboldalon automatikusan kitölti az Alkalmazásban az adott online fiókhoz kapcsolódó felhasználónevet és jelszót, és automatikusan belépteti Önt.

Arra törekszünk, hogy az Alkalmazás több platformon és minden webhelyen működjön, ezért ha nem észleli az Ön által használt platformot vagy webhelyet, lépjen kapcsolatba velünk a https://go.eset.com/supportform címen, és tájékoztatjuk, hogy az Alkalmazás hamarosan elérhető lesz-e az adott platformon vagy webhelyen.

Az Alkalmazás letöltésével Ön kijelenti, hogy megértette és kifejezetten elfogadja azt, hogy a rendszer telepíti és megjeleníti az Alkalmazás logóját – ESET Password Manager logó (mező) – a böngészőjében vagy a mobil operációs rendszerében annak érdekében, hogy gyorsan el tudja érni az Alkalmazást.

Digitális személyazonosság kezelése

Az Alkalmazás egy digitális személyazonosság-kezelő szolgáltatás, amely az összes jelszó, jegyzet és űrlapkitöltési adatok tárolásával lehetővé teszi, hogy Ön mentse a jelszavait, a bejelentkezési adatait, a gyakran meglátogatott webhelyeket és a kedvenc webhelyeit. Az Alkalmazás titkosítja az általa mentett összes adatot egy olyan mesterjelszó segítségével, amelyet kizárólag Ön tud. Csupán a mesterjelszót kell megjegyeznie az Alkalmazás megnyitásához és az eszközén titkosított adatok visszafejtéséhez. Az eszközén történt titkosítást követően az adatok titkosított formában és biztonságos kapcsolaton keresztül a Tárhelyre (amelynek meghatározását a 2. cikk tartalmazza) kerülnek, ami által lehetővé válik a többi eszközével való szinkronizálás. Az Alkalmazás soha, semmilyen szerveren nem tárolja a mesterjelszót, így a jelszavait kizárólag Ön tudja beolvasni.

2. Tiltott tevékenységek

Ön nem használhatja az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat olyan létfontosságú alkalmazás működtetésére, amely esetén az emberi élet vagy tulajdon forog kockán. Ön tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás és a Szolgáltatások nem ilyen célokra készültek, és hogy ilyen esetben a hiba halálhoz, személyi sérüléshez vagy a tulajdonban, illetve környezetben keletkezett súlyos károkhoz vezethet, amelyekért az ESET nem vállal felelősséget.

AZ ALKALMAZÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK KIVITELE, RENDELTETÉSE VAGY LICENCELÉSE NEM OLYAN VESZÉLYES KÖRNYEZETBEN VALÓ HASZNÁLATRA SZOLGÁL, AHOL VESZÉLY ESETÉN AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOLÓ VEZÉRLŐK SZÜKSÉGESEK, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK, REPÜLŐGÉP-IRÁNYÍTÁS VAGY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK, LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁS, VALAMINT AZ EMBERI SZERVEZET ÉLETMŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ RENDSZEREK VAGY FEGYVERRENDSZEREK TERVEZÉSÉT, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VAGY MŰKÖDTETÉSÉT. AZ ESET KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTJA AZ ILYEN CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ MINDEN KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIÁT.

Ön nem használhatja az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat olyan módon, amely sérti a jelen Felhasználási feltételeket, illetve a Szlovák Köztársaság vagy saját joghatóságának törvényeit. Ön kifejezetten nem használhatja az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat illegális tevékenység végzéséhez vagy támogatásához, beleértve a kártékony, illetve bármilyen illegális tevékenységhez használható tartalom vagy bármely harmadik fél törvényét vagy jogait (beleértve a szellemi tulajdonjogokat) valamilyen módon megsértő tartalom feltöltését, korlátozás nélkül ideértve a Tárhelyen lévő fiókokhoz, illetve bármely fiókhoz és az Alkalmazás vagy a Tárhely más felhasználói adataihoz való hozzáférési kísérleteket (a jelen Felhasználási feltételekben a „Tárhely” az ESET vagy az ESET-től eltérő harmadik fél és a felhasználó által kezelt adattárhelyre utal, a szinkronizálás és a felhasználói adatok biztonsági mentésének engedélyezése céljából). Ha megszegi ezen kikötések bármelyikét, az ESET-nek jogában áll azonnal felmondani az Alkalmazás és a Szolgáltatások Ön általi használatát és Önre hárítani mindenféle szükséges jogorvoslat költségeit, valamint a szükséges lépéseket megtéve a visszatérítés lehetősége nélkül megakadályozni, hogy tovább használhassa az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat.

Önnek tilos engedélyeznie, illetve lehetővé tennie, és ezennel kijelenti, szavatolja és megígéri, hogy nem engedélyezi, illetve nem teszi lehetővé harmadik félnek a következőket:

Az Alkalmazás és a Szolgáltatások elérése, illetve az elérés megkísérlése nem a Webhelyen vagy az Alkalmazáson keresztül, illetve a Szolgáltatások működtetése automatizált eszközök (szkriptek stb.) segítségével; vagy

Az Alkalmazás és a Szolgáltatások használata (illetve felhasználó által létrehozott tartalmak megjelenítése, közzététele vagy egyéb módon való elérhetővé tétele az Alkalmazásban vagy azon keresztül) (i) törvénytelen, jogsértő, ártalmas, fenyegető, tiltott, rágalmazó, becsületsértő, gyalázkodó, obszcén, mások magánéletét megsértő, gyűlölködő, tisztességtelen vagy rosszindulatú módon; (ii) olyan módon, amelynek során vírus, trójai, féreg, ártalmas kód, leállító mechanizmus vagy ehhez hasonló mechanizmus továbbítására kerül sor; (iii) olyan módon, amelynek során téves vagy félrevezető információk népszerűsítésére, illetve törvénytelen tevékenységek vagy eljárások népszerűsítésére kerül sor; (iv) más felhasználóktól jelszavakat vagy személyazonosításra alkalmas adatokat kér kereskedelmi vagy törvénytelen célokra; (v) megzavarja vagy megakadályozza az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások, illetve az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások működtetésében szerepet játszó bármely szerver vagy hálózat működését; (vi) egyéb módon sérti a helyi, nemzeti vagy egyéb vonatkozó törvényeket vagy rendelkezéseket.

Szankciók

AZ ALKALMAZÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEG NEM ENGEDETT MÓDON VALÓ HASZNÁLATA SZIGORÚAN TILOS, ÉS – AZ ESET SAJÁT DÖNTÉSE SZERINT – AZ ÖN FIÓKJÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉT VONHATJA MAGA UTÁN.

Kapcsolatfelvétel

Az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatáról a következő címen lehet bejelentést tenni: https://go.eset.com/supportform.

3. Használatbeli megszakítások

Megszakítások

Ön tudomásul veszi, hogy: (i) az Alkalmazás és a Szolgáltatások Ön általi használata felfüggeszthető az Alkalmazás és a Szolgáltatások egészének vagy bármely részének bármilyen okból történő váratlan vagy be nem tervezett leállása vagy elérhetetlensége miatt, ideértve az áramkimaradásokat, a rendszerhibákat és az egyéb szüneteket; és hogy (ii) arra is jogosultak vagyunk – anélkül, hogy Ön által felelősségre vonhatók lennénk –, hogy bármikor felfügesszük az Alkalmazás és a Szolgáltatások bármely részéhez való hozzáférést (a) betervezett rendszerleállás miatt, hogy ezáltal karbantartást, illetve rendszermódosításokat hajthassunk végre; (b) az Alkalmazást érő szolgáltatásmegtagadási vagy egyéb támadások esetén, illetve bármely egyéb olyan esemény alkalmával, amely saját belátásunk szerint veszélyezteti az Alkalmazást, Önt vagy bármely más felhasználót; vagy (c) olyan esetben, amikor megítélésünk szerint az Alkalmazás használata tiltott a törvények szerint, illetve amikor egyéb okból úgy ítéljük meg, hogy szükséges vagy tanácsos így eljárni törvényi vagy szabályozási okokból (együttesen „Használatbeli megszakítások”).

A felelősségvállalás kizárása

Az ESET nem vállal semmilyen felelősséget azokért az esetleges károkért, felmerülő felelősségért, veszteségekért (ideértve az adatvesztést és bevételveszteséget) vagy bármilyen egyéb következményért, amely használatbeli megszakítás következtében léphet fel.

Értesítés a megszakításról

A lehető legnagyobb mértékben arra fogunk törekedni, hogy az ESET támogatási webhelyein közzétegyük a használatbeli megszakításokra és a szünetelést követő újraindulásra vonatkozó frissítéseket, de nem vállalunk felelősséget annak módjáért, ahogyan ezt megtesszük, illetve ha nem így járunk el.

Rendszerkövetelmények

Az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatára hatással lehetnek az Ön által használt hardverek, szoftverek és internetkapcsolat teljesítménye és kompatibilitása. A rendszerkövetelményeknek való megfelelés az Ön felelőssége.

Hoszt

Az ESET kereskedelmileg észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a szerverek folyamatosan kapcsolódjanak az internethez az itt rögzített rendelkezéseknek megfelelően, korlátozás nélkül ideértve a karbantartásra, a biztonsági másolatokra és a rendszer elérhetőségére vonatkozó rendelkezéseket.

A rendszer elérhetősége

Az ESET kereskedelmileg észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy napi 24 órában és hetente 7 napon át elérhetővé tegye az Alkalmazásokat és a Szolgáltatásokat a végfelhasználók számára a szerverekre mutató hivatkozáson keresztül, a szolgáltatónk szolgáltatói szerződésének megfelelő maximális elérhetőséggel.

4. Biztonság

Az Ön felelőssége

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyedül Ön felel a Fiókadatok védelméért (ideértve a mesterjelszót is) és a hardvereszközéhez való hozzáférés korlátozásáért, amikor be van jelentkezve a Webhelyre vagy az Alkalmazás segítségével. Ön felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amely a fiókjában és a hardvereszközén történik.

Arra törekszünk, hogy észszerű biztonsági óvintézkedésekkel megakadályozzuk a fiókjához való jogosulatlan hozzáférést. Nem tudjuk azonban garantálni a fiókjának, illetve az általunk gyűjtött személyes adatok teljes mértékű védelmét, és nem tudunk ígéretet tenni arra, hogy a biztonsági óvintézkedéseink valóban megakadályozzák a harmadik félnek minősülő „hackereket” abban, hogy törvénytelenül hozzáférjenek az Alkalmazáshoz vagy annak tartalmához. Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul értesíti az ESET-et fiókjának bármilyen módon történő jogosulatlan használata esetén, illetve bármilyen egyéb biztonsági probléma esetén a https://go.eset.com/supportform címen, és vállalja az Alkalmazáshoz, illetve a Fiókadatokhoz és az ESET-nek megadott bármely egyéb információhoz való jogosulatlan hozzáféréséből adódó valamennyi kockázatot, és ezennel feltétel nélkül felmenti az ESET-et minden ilyen jellegű felelősség alól.

A Végfelhasználói fiókkal kapcsolatos nyilatkozat és kártalanítás

Az ESET nem tehető felelőssé az Ön fiókjának jogosulatlan használatából eredő veszteségekért, és Ön vállalja, hogy kártalanítja és megvédi a károktól az ESET-et, társult vállalatait, részvényeseit, tisztviselőit, vezetőit, ügynökeit, alkalmazottait, partnereit és/vagy licencadóit az Ön fiókjának helytelen, jogosulatlan vagy illegális használata esetén.

5. A Fiók felszámolása és megszüntetése

A Fiók felszámolása

Bármikor felszámolhatja fiókját, ha ezirányú kérelmet ad le a https://go.eset.com/supportform címen, illetve az alkalmazás beállításaiban rendelkezésre álló lehetőség használatával.

ESET általi megszüntetés

Az ESET azonnali hatállyal megszüntetheti a fiókját, amennyiben megszegi a jelen Felhasználási feltételeket.

Élettartam vége

Minden termék és szolgáltatás egy idő után megszűnik („Élettartam vége”). Egy-egy termék vagy szolgáltatás forgalmazásának és támogatásának megszüntetése számos tényezőtől függ, többek között a technológiában beálló változásoktól, a licencelési és támogatási megfontolásoktól, a hanyatló fogyasztói kereslettől, illetve egy újabb, fejlettebb funkciókkal rendelkező termék elérhetőségétől. Az Alkalmazás, illetve a Szolgáltatás forgalmazásának és támogatásának megszüntetése előtt minden felhasználót értesítünk a termék Élettartamának végéről a fiókjukhoz társított e-mail-címen, illetve a webhelyen. Ilyen esetben addig folytathatja az Alkalmazás használatát, amíg a következők közül a későbbi bekövetkezik: (i) az Élettartam végének dátuma vagy (ii) az automatikusan megújuló előfizetés aktuális időszakának utolsó napja (Élettartam végéről szóló értesítés közzététele vagy e-mailben történő elküldése).

Érvényben maradó kötelezettségek

A jelen Felhasználási feltételek rendelkezései, amelyek természetük szerint érvényben maradnak az Ön fiókjának lejáratát vagy megszűnését követően is, illetve azután, hogy Ön felhagyott az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatával, az Ön fiókjának lejáratát vagy megszűnését, illetve az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatának befejezése után is érvényben maradnak, korlátozás nélkül ideértve a szellemi tulajdonjogi rendelkezéseket, a garanciára vonatkozó korlátozásokat, a kártalanítást és felelősség korlátozását. Az Alkalmazás és a Szolgáltatások Ön általi elérésének és használatának megszűnésével Ön nem mentesül az ilyen lejárat vagy megszűnés előtt keletkezett vagy felgyülemlett kötelezettségek alól, illetve ez nem korlátozza az ESET felé egyébként fennálló felelősségét, korlátozás nélkül ideértve az itt rögzített kártalanítási kötelezettségeket.

Eltávolítás

Az Alkalmazás eltávolításához egyszerűen törölje a böngészőjéből.

Az adatbázisból megtartani kívánt információkat az Alkalmazás eltávolítása előtt exportálni kell.

6. Szellemi tulajdon

A licenc átadása

Az ESET nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható és korlátozott időtartamú licencet ad Önnek, amelynek segítségével elérheti és használhatja az Alkalmazást a jelen Felhasználási feltételekben rögzített feltételek szerint („Licenc”). Az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatja. Engedélyt kell kérnie tőlünk, ha szeretné (i) eladni, forgalmazni, licencelni vagy bármely egyéb módon hasznosítani, teljes egészében vagy egy részét a Szolgáltatásoknak, az Alkalmazásnak vagy a hozzájuk kapcsolódó bármely információnak vagy szoftvernek, illetve ha (ii) módosítani szeretné az Alkalmazás egészét vagy egy részét, vagy származtatott tartalmat szeretne létrehozni az Alkalmazás egészéből vagy annak egy részéből.

Fenntartott jogok

Az ESET megtartja a Licenc keretében kifejezetten át nem adott összes jogot, jogcímet és érdekeltséget a vonatkozó törvények által megengedett legnagyobb mértékben. Nem adhatja allicencbe, nem adhatja át, illetve nem ruházhatja át a jelen Felhasználási feltételek értelmében kapott Licencet, és a jelen Felhasználási feltételek értelmében kapott jogok allicencbe adására, átadására, illetve átruházására tett kísérletek semmisnek tekintendők.

Védjegyek és szerzői jogok

Az Alkalmazásban és a Szolgáltatásban, illetve az Alkalmazás és a Szolgáltatás vonatkozásában használt összes védjegy (akár be vannak jegyezve, akár nem), szolgáltatási védjegy, grafika és logó (együttesen „Védjegyek”) az ESET védjegye. Az Alkalmazás harmadik felek védjegyeit, szolgáltatási védjegyeit, grafikáit és logóit is tartalmazhatja (együttesen „Egyéb védjegyek”). Az Egyéb védjegyek az adott tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Az Alkalmazáson és a Szolgáltatásokkal összefüggésben használt szoftveren (ideértve az esetleges forráskódot is) keresztül megjelenített tartalmak az ESET, illetve a harmadik felek kizárólagos tulajdonát képezik, és szellemi tulajdonjog védi őket.

Engedély elutasítása

Az Alkalmazásban megjelenő egyik tartalom sem értelmezhető úgy, hogy Önnek licencet, jogot, jogcímet vagy érdekeltséget ad az Alkalmazással és a Szolgáltatásokkal összefüggésben használt Védjegyekre, Egyéb védjegyekre vagy egyéb szellemi tulajdonjogokra (együttesen „Szellemi tulajdonjog”) vonatkozólag, és a Szellemi tulajdonjog az ESET és az adott tulajdonosok kizárólagos tulajdona marad. Az itt meghatározottak kivételével Ön vállalja, hogy előzetes írásos engedélyünk nélkül nem jelenít meg, nem másol, nem reprodukál, illetve nem terjeszt semmilyen szellemi tulajdont. Azt is elfogadja, hogy nem tükrözheti az Alkalmazáson keresztül elérhetővé tett lényegi anyagokat.

Tulajdonjog

Az ESET fenntartja magának az összes jogot az Alkalmazással és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztések, frissítések és javítások („Fejlesztések”) elvégzésére még abban az esetben is, ha az ilyen fejlesztések bármilyen formában az Ön visszajelzései, ötletei vagy javaslatai alapján valósultak meg. Ön semmilyen térítésre, ideértve a jogdíjakat is, sem jogosult az ilyen Fejlesztésekkel kapcsolatban.

7. Garancia, jogi nyilatkozatok

„Adott állapot” elve/garancia hiánya

AZ ALKALMAZÁST ANNAK „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJUK. MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL KAPJA. AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSÉT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMINEMŰ HASZNÁLATÁT ÖN A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS KOCKÁZATÁRA VÉGZI, ÉS ÖN VÁLLAL KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGET A HARDVERESZKÖZÉT ÉRINTŐ BÁRMILYEN KÁRÉRT, ILLETVE AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSÉBŐL ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ ADATVESZTÉSÉRT VAGY BÁRMELY EGYÉB KÁRÉRT. AZ ESET NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ADATVESZTÉSÉT, A KÁROKÉRT, A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZOTT ELÉRHETŐSÉGÉÉRT, BELEÉRTVE AZ ALKALMAZÁS ÁLTAL ADATSZINKRONIZÁLÁS ÉS BIZTONSÁGI MENTÉS CÉLJÁBÓL KÜLSŐ TÁRHELYRE KÜLDÖTT BÁRMILYEN ADATOT. AZ ADATOK ALKALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ TITKOSÍTÁSA NEM JELENTI AZT, HOGY AZ ESET BÁRMILYEN FELELŐSSÉGET VÁLLALNA AZ ADATOK BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN. ÖN KIFFEJEZETTEN HOZZÁJÁRUL, HOGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL BEOLVASOTT, HASZNÁLT, TITKOSÍTOTT, TÁROLT, SZINKRONIZÁLT VAGY ELKÜLDÖTT ADATOK HARMADIK FELEK SZERVEREIN TÁROLHATÓK. HA AZ ESET SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÚGY DÖNT, HOGY HARMADIK FÉL TÁRHELYÉT, WEBHELYÉT, WEBES PORTÁLJÁT, SZERVERÉT VAGY SZOLGÁLTATÁSÁT HASZNÁLJA, AKKOR AZ ESET NEM FELELŐS AZ ADOTT HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSÁNAK MINŐSÉGÉÉRT, BIZTONSÁGÁÉRT VAGY RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT, ÉS AZ ESET SEMMILYEN MÉRTÉKBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A HARMADIK FÉL SZERZŐDÉSES VAGY JOGI KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGSZEGÉSÉÉRT, SEM AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA SORÁN BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT, VESZTESÉGÉRT, PÉNZÜGYI VAGY NEM PÉNZÜGYI KÁROKÉRT VAGY BÁRMILYEN MÁS VESZTESÉGÉRT. AZ ESET NEM FELELŐS AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL BEOLVASOTT, FELHASZNÁLT, TITKOSÍTOTT, TÁROLT, SZINKRONIZÁLT VAGY ELKÜLDÖTT, ILLETVE A TÁRHELYEN LÉVŐ ADATOK TARTALMÁÉRT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ESET-NEK NINCS HOZZÁFÉRÉSE A TÁROLT ADATOK TARTALMÁHOZ, ÉS NEM TUDJA AZT FIGYELNI, ILLETVE A JOGI SZEMPONTBÓL KÁRTÉKONY TARTALMAT ELTÁVOLÍTANI.

Az Ön adatai

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL KÜLDÖTT ADATOK ELKÜLDÉSE (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALMAKAT IS) A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. AZ ESET SEMMILYEN MÓDON NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN AZ ILYEN INFORMÁCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ ESETLEGES VESZTESÉGÉRT VAGY KÖTELEZETTSÉGÉRT.

Harmadik féltől származó tartalom

AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL MEGJELENÍTETT TARTALMAK NÉMELYIKE TARTALMAZHAT OLYAN ANYAGOKAT, AMELYEK HARMADIK FELEKHEZ TARTOZNAK, ILLETVE AMELYEKET HARMADIK FELEK BIZTOSÍTANAK (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALMAKAT IS). ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ESET NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ILYEN TARTALMAKÉRT, TERMÉKEKÉRT ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT.

Megszüntetési nyilatkozat

AZ ESET ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL IS MÓDOSÍTHATJA, FELFÜGGESZTHETI, ILLETVE MEGSZÜNTETHETI AZ ALKALMAZÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY RÉSZÉT VAGY FUNKCIÓJÁT, ILLETVE AZ ALKALMAZÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT. AMENNYIBEN AZ ESET AZ ALKALMAZÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY RÉSZÉNEK VAGY EGÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE, ILLETVE MEGSZÜNTETÉSE MELLET DÖNT, AKKOR NEM LESZ FELELŐSSÉGRE VONHATÓ ÖN ÁLTAL VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL.

8. Korlátozott felelősségvállalás és kártalanítás

Korlátozott felelősségvállalás

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG AZ ESET, ILLETVE TÁRSULT VÁLLALATAI, VEZETŐI, RÉSZVÉNYESEI, ÜGYNÖKEI, LICENCADÓI ÉS ALKALMAZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK BÁRMIFÉLE BEVÉTEL- VAGY NYERESÉGKIESÉSÉRT, MEGHIÚSULT ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉBŐL FAKADÓ KÖLTSÉGEKÉRT, TULAJDONBAN BEKÖVETKEZETT VAGY SZEMÉLYT ÉRINTŐ KÁRÉRT, ÜZLETI FORGALOM KIESÉSÉÉRT, ÜZLETI INFORMÁCIÓ ELVESZTÉSÉRT VAGY BÁRMIFÉLE SPECIÁLIS, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, GAZDASÁGI, FEDEZETI, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁRÉRT, FÜGGETLENÜL A KÁROKOZÁS MIKÉNTJÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSBŐL, SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁSBÓL, GONDATLANSÁGBÓL, VAGY MÁS, FELELŐSSÉGET MEGALAPOZÓ TÉNYBŐL ERED, HA EZEK AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁNAK VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁNAK OKÁN MERÜLTEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA AZ ESET-ET, TÁRSULT VÁLLALATAIT, VEZETŐIT, RÉSZVÉNYESEIT, ÜGYNÖKEIT, LICENCADÓIT ÉS ALKALMAZOTTAIT ELŐZŐLEG ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG AZ ESET, TÁRSULT VÁLLALATAI, VEZETŐI, RÉSZVÉNYESEI, ÜGYNÖKEI, LICENCADÓI ÉS ALKALMAZOTTAI KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT KIJELENTÉST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FORGALOMBA HOZATALRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A FORGALOMBA HOZHATÓ MINŐSÉGRE, A TARTÓSSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A CÍMRE ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELEKET IS. AZ ESET NEM ÁLLÍTJA, NEM SZAVATOLJA, ILLETVE NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ ALKALMAZÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK, AKTUÁLISAK, FOLYAMATOSAK, HIBAMENTESEK LESZNEK, ILLETVE HOGY MENTESEK LESZNEK A VESZTESÉGTŐL, SÉRÜLÉSTŐL, KÁRTÓL, MEGHIBÁSODÁSTÓL, TÁMADÁSOKTÓL, VÍRUSOKTÓL, INTERFERENCIÁTÓL, HACKELÉSTŐL, VALAMINT AZT, HOGY MINDIG HASZNÁLHATÓK VAGY ELÉRHETŐK LESZ AZ ALKALMAZÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE AZ ALKALMAZÁSON ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL BIZTOSÍTOTT ADATOK, VALAMINT HOGY MENTESÜLNEK EGYÉB JELLEGŰ BIZTONSÁGI BEHATOLÁSOKTÓL, ÉS AZ ESET SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZ ILYEN ESEMÉNYEKÉRT.

MIVEL EGYES ORSZÁGOK ÉS JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT, A KORLÁTOZÁSÁT VISZONT IGEN, AZ ESET, TÁRSULT VÁLLALATAI, VEZETŐI, RÉSZVÉNYESEI, ÜGYNÖKEI, LICENCADÓI ÉS ALKALMAZOTTAI FELELŐSSÉGE A LICENCÉRT FIZETETT DÍJ MÉRTÉKÉRE KORLÁTOZÓDIK.

Kártalanítás

ÖN VÁLLALJA, HOGY KÁRTALANÍTJA, MEGVÉDI ÉS MENTESÍTI AZ ESET-ET, TÁRSULT VÁLLALATAIT, VEZETŐIT, RÉSZVÉNYESEIT, ÜGYNÖKEIT, LICENCADÓIT ÉS ALKALMAZOTTAIT MINDEN OLYAN PERES ELJÁRÁS, KÖVETELÉS VAGY IGÉNY ESETÉN (IDEÉRTVE AZ ÉSZSZERŰ MÉRTÉKŰ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS), HA AZ (I) A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGSZEGÉSE KÖVETKEZTÉBEN MERÜL FEL; (II) AZ ALKALMAZÁS ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN MERÜL FEL AZ ESET VAGY EGY HARMADIK FÉL IRÁNYÁBA; VAGY HA (III) AZ ALKALMAZÁS ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA VAGY A VELÜK VALÓ VISSZAÉLÉS KÖVETKEZTÉBEN MERÜL FEL, IDEÉRTVE A BÁRMELY HARMADIK FÉL (IDEÉRTVE AZ ESZKÖZ TULAJDONOSAIT, ILLETVE AZOKAT A FELEKET, AKIKNEK A JOGAIT ÉRINTETTÉK AZ ALKALMAZÁSBAN VAGY A TÁRHELYEN HASZNÁLT ADATOK) ÁLTAL TÁMASZTOTT IGÉNYT, KÖTELEZETTSÉGET, KÁRT, VESZTESÉGET, KÖLTSÉGET, KIADÁST VAGY DÍJAT, AMELY AZ ALKALMAZÁS ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN MERÜL FEL.

HA A JELEN CIKKBEN SZEREPLŐ RENDELKEZÉSEK BÁRMILYEN OKBÓL KIFOLYÓLAG ÉRVÉNYTELENEK, VAGY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT AZ ESET FELELŐS A VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT STB., ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ ESET FELELŐSSÉGE AZ ÖN ÁLTAL KIFIZETETT LICENCDÍJ TELJES ÖSSZEGÉRE KORLÁTOZÓDIK.

9. Adatvédelmi szabályzat

Az Alkalmazás és a Szolgáltatások Ön általi használatára az ESET adatvédelmi szabályzata („Adatvédelmi szabályzat”) is kiterjed, amely a jelen Felhasználási feltételeknek is a részét képezi e hivatkozás útján. Fontos, hogy elolvassa és megértse az Adatvédelmi szabályzatunkat.

10. Adatok az Alkalmazásban és/vagy Szolgáltatásokban

Az Ön által megadott, az Alkalmazás adatbázisában mentett adatok tárolása a számítógépen vagy az Ön által meghatározott egyéb tárolóeszközön titkosított formátumban történik. Ön tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás bármely adatbázisának vagy egyéb fájlnak a törlése vagy sérülése esetén az abban tárolt adatok véglegesen elvesznek, és Ön tudomásul veszi és elfogadja az ilyen veszteség kockázatát. Az a tény, hogy személyes adatait titkosított formátumban tárolja a számítógépen, nem jelenti azt, hogy az információkat nem tudja ellopni vagy jogosulatlanul felhasználni valaki, aki megszerzi a mesterjelszavát, vagy hozzáférést szerez az ügyfél által az adatbázis megnyitásához megadott aktiválási eszközhöz. Az Ön felelőssége az összes hozzáférési módszer védelmének a biztosítása.

Személyes adatok átadása az ESET-nek vagy átvitele a Tárhelyre

Az időben történő adatszinkronizálás és biztonsági mentés biztosítása céljából, az Alkalmazás átviszi vagy elküldi a személyes adatokat – nevezetesen a jelszavakat, bejelentkezési adatokat, fiókokat vagy identitásokat – az Alkalmazás adatbázisából az interneten keresztül a Tárhelyre. Az adatok átvitele kizárólag titkosított formában történik. Az online űrlapokon a jelszavak, bejelentkezési és egyéb adatok Alkalmazás segítségével történő kitöltéséhez az információkat az interneten keresztül el kell küldeni az Ön által meghatározott webhelyre. Ezt az adatátvitelt nem az Alkalmazás kezdeményezi, ezért az ESET nem tehető felelőssé a különböző gyártók által működtetett, egyetlen webhellyel folytatott ilyen műveletek biztonságáért sem. Az interneten keresztüli minden műveletet – akár az Alkalmazás közreműködésével folyik, akár nem – a saját belátása szerint és kockázatára végzi, és Ön vállal kizárólagos felelősséget a számítógépes rendszert érintő bármilyen kárért, illetve az ilyen anyag vagy szolgáltatás letöltéséből és/vagy használatából eredő adatvesztésért. Az ESET azt javasolja, hogy az ügyfelek rendszeresen készítsenek biztonsági másolatot külső meghajtókra az adatbázisról és egyéb fontos fájlokról annak érdekében, hogy minimalizálják az értékes adatok elvesztésének kockázatát. Az ESET nem tud Önnek segítséget nyújtani az elveszett vagy megsérült adatok helyreállításához. Ha az ESET biztonsági mentési szolgáltatásokat nyújt a felhasználói adatbázisfájlokhoz a felhasználók számítógépein lévő fájlok károsodása vagy sérülése esetén, az ilyen biztonsági szolgáltatáshoz nem jár garancia, és nem foglalja magában az ESET felelősségét.

Az Ön internetes böngészési tevékenységét az Alkalmazás semmilyen módon NEM figyeli. Ilyen módon az Alkalmazás NEM gyűjt és nem küld senkinek információkat az Ön által meglátogatott webhelyekről, illetve a böngészési előzményekről. Az Alkalmazás bizonyos verziói lehetővé tehetik webhelyek és programok felhasználói beazonosítását, és ezekre Ön mint felhasználó hívhatja fel az ESET figyelmét a grafikus felhasználói felületen az erre a célra szolgáló eszközön keresztül; kizárólag akkor továbbítódnak ilyen információk, ha Ön kattintással jóváhagyja az adott webhely vagy program nevének beküldését. Az ilyen információk jellemzően arra szolgálnak, hogy fejlesszük az Alkalmazás funkcióit.

Az Alkalmazás használatával Ön elfogadja, hogy az Alkalmazás időről időre az ESET szervereihez kapcsolódhat a licencadatok, elérhető javítások, szervizcsomagok és egyéb frissítések keresése céljából, amelyekkel javítható, karbantartható, módosítható vagy továbbfejleszthető az Alkalmazás működése. Az Alkalmazás általános rendszerinformációkat küldhet a működésével kapcsolatban.

11. Összesített adatok használata

Mi és a társult vállalataink felhasználhatják az Ön fiókadatait, a felmérésekben vagy kérdőíveken Ön által nekünk megadott adatokat, valamint a visszajelzésként Ön által nekünk megadott adatokat, anonimizálva és összesítve más felhasználókkal kapcsolatos adatokkal együtt az Ön és más felhasználók beazonosítása nélkül annak érdekében, hogy tökéletesítsük termékeinket és szolgáltatásainkat, illetve a termékeinkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kommunikációnkban.

12. Általános

Partneri kapcsolat elutasítása

Nem jön létre ügynökség, partnerkapcsolat, közös vállalkozás vagy foglalkoztatási viszony Ön és az ESET között a jelen Felhasználási feltételek alapján, és Ön sem válik jogosulttá arra, hogy az ESET-et bármire is kötelezze.

Irányadó jog

A jelen Felhasználási feltételekre a Szlovák Köztársaság törvénye az irányadó, és a szerződés a szerint értelmezendő. Ön és az ESET ezennel megállapodnak abban, hogy az alkalmazandó jog és az ENSZ által elfogadott „Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezmény” ütközése esetén az ütköző rendelkezések nem alkalmazhatók. Az ESET-tel fennálló, illetve az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatával kapcsolatos minden jogvita vagy követelés tekintetében Ön kifejezetten aláveti magát a Pozsonyi I. sz. Kerületi Bíróság kizárólagos joghatóságának (Szlovák Köztársaság), továbbá kifejezetten aláveti magát a nevezett bíróság illetékességének az ilyen jogviták rendezésében.

Licencek adása hatóságok és az Amerikai Egyesült Államok kormánya számár

Az Alkalmazás a jelen Felhasználási feltételekben rögzített licencjogosultságokkal és korlátozásokkal biztosítható a hatóságok, többek között az Amerika Egyesült Államok kormánya számára.

Exportálási és újraexportálási ellenőrzés

Az Alkalmazás, a Dokumentáció vagy ezek részei (beleértve a Szoftverrel és annak összetevőivel kapcsolatos információkat is) importálási és exportálási ellenőrzésnek vethetők alá az alkalmazandó jog szabályai szerint. Az exportálással és a Végfelhasználóval kapcsolatos rendeleteket és a végfelhasználással és a rendeltetési hellyel kapcsolatos korlátozásokat az Amerikai Egyesült Államok és más országok kormányai adják meg. Ön vállalja, hogy szigorúan betartja az összes vonatkozó behozatali és kiviteli szabályt, és tudomásul veszi, hogy a Szoftver kiviteléhez, újrakiviteléhez, átszállításához vagy behozatalához igényelt licencek megszerzéséért Ön a felelős.

Elkülöníthetőség

Ha a Felhasználási feltételek bármely rendelkezése vagy annak alkalmazása érvénytelennek bizonyul bármely vonatkozó rendelkezés, jogszabály vagy törvény értelmében, akkor a rendelkezés az adott mértékben kihagyható, viszont ez nem érinti a Felhasználási feltételek többi rendelkezését.

Kérdések

Ha bármilyen kérdése van a Felhasználási feltételekkel kapcsolatban, vagy ha bármilyen problémáról bejelentést tenni szeretne az Alkalmazással, a tartalmával vagy a Szolgáltatással kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a https://go.eset.com/supportform címen.

Nyelv

A jelen Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi szabályzat angol nyelven és/vagy kizárólag az ESET saját döntése szerint további nyelveken áll rendelkezésre.

13. Fizetés

Kiválaszthatja az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatások használatának időszakát, valamint a fizetési gyakoriságot. Az ESET fenntartja magának a jogot arra, hogy kijavítsa az esetleges árazási hibákat vagy egyéb vonatkozó információkat, és hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa az árakat.

14. Automatikus megújítás

Hatályos időszak. A Felhasználási feltételek a dokumentációban rögzített előfizetési időszakra érvényes, hacsak hamarabb meg nem szűnik. Ha nem születik megállapodás az időszakra vonatkozólag, akkor az alapértelmezett időszak a licenc megvásárlásától számítva egy év, illetve egyéb időszak az ESET kizárólagos döntése szerint.

Megjegyzések a megújításra vonatkozólag. A törvény által előírt mértékben, ha az adott időszak hamarosan lejár, értesítést küldünk arra az e-mail-címre, amelyet Ön az előfizetés megvásárlásakor megadott. Ha automatikusan megújítja az egyéves vagy hosszabb előfizetését, értesítést küldünk a függőben lévő előfizetési díjról, és megerősítjük, hogy az előfizetése megújult.

Automatikus megújítás és annak hatásai. Ha megadott nekünk egy érvényes hitelkártyaszámot vagy egy alternatív fizetési eszközt, akkor automatikusan levonjuk a díjat, és megújítjuk az előfizetést egy újabb időszakkal, amint egy-egy időszak lejár. A díj nem fogja meghaladni az aktuális árat, kivéve a promóciós és kedvezményes árakat. Az új időszak ugyanolyan hosszúságú lesz, mint a lejárt időszak, hacsak nem adtunk meg ettől eltérő időszakot a megújítás során. Értesíteni fogjuk fiókja állapotáról és az előfizetés szerződési feltételeinek esetleges változásairól a helyi törvényeknek megfelelően.

15. Műszaki terméktámogatás

Az ESET vagy az ESET által meghatalmazott harmadik felek jótállás vagy jognyilatkozatok nélkül, saját döntésüknek megfelelően terméktámogatást nyújtanak az Alkalmazáshoz. A terméktámogatás előkészületeként Önnek biztonsági másolatot kell készítenie az összes meglévő adatról, szoftverről és a program összetevőiről. Az ESET és/vagy az ESET által meghatalmazott harmadik felek nem vállalnak felelősséget az adatok, a tulajdon, a szoftver vagy a hardver sérüléséért vagy elvesztéséért, illetve anyagi veszteség miatt, ha az az Alkalmazáshoz nyújtott terméktámogatás következtében lépett fel. Az ESET vagy/és az ESET által meghatalmazott harmadik felek fenntartják a jogot, hogy eldönthessék, miszerint a probléma megoldása túllépi-e a terméktámogatás hatáskörét. Az ESET fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében elutasítsa, felfüggessze vagy befejezze a terméktámogatás nyújtását.

16. Észrevételek

Az észrevételeket a következő címre kell küldeni: ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.