ESET Online súgó

Keresés Magyar
Válassza ki a témakört

Adatvédelmi szabályzat

A személyes adatok védelme különösen fontos az ESET, spol. s r. o. számára (székhelye: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic; bejegyezve az I. sz. Pozsonyi Kerületi Bíróság cégjegyzékében; iktatási szám: 3586/B; cégjegyzékszám: 31333532) adatkezelőként („ESET” vagy „Mi”). Szeretnénk megfelelni az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján jogilag szabványosított átláthatósági követelménynek. Ezért közzétesszük a jelen Adatvédelmi szabályzatot azzal a céllal, hogy tájékoztassuk ügyfelünket („Végfelhasználó” vagy „Ön”) mint adatalanyt a személyes adatvédelem következő témáiról:

 • A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja,
 • Adatmegosztás és titoktartás,
 • Adatbiztonság,
 • Az Önt adatalanyként megillető jogok,
 • Az Ön személyes adatainak feldolgozása,
 • Partnerinformációk.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja

Csupán néhány jogi rendelkezést alkalmazunk az adatfeldolgozáshoz a személyes adatok védelmére vonatkozó adatvédelmi rendelet szerint. A személyes adatok ESET-nél történő feldolgozása elsősorban a Felhasználási feltételek (Feltételek) Végfelhasználónak való teljesítése céljából szükséges (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, b) pont), amely az ESET-termékek vagy -szolgáltatások nyújtására alkalmazandó, kivéve, ha kifejezetten másként nem jelezzük, pl.

 • A jogos érdek jogalapja (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pont), amely lehetővé teszi számunkra, hogy feldolgozzunk adatokat arról, hogy ügyfeleink hogyan használják Szolgáltatásainkat és mennyire elégedettek, mert így a lehető legjobb szintű védelmet, támogatást és felhasználói élményt tudjuk nyújtani a felhasználóinknak. A vonatkozó törvények szerint a marketing is egy jogos érdek, ezért általában ezt az elvet követjük az ügyfeleinkkel folytatott marketingkommunikáció tekintetében.
 • Hozzájárulás (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pont), amelyet olyan helyzetekben kérhetünk Öntől, amikor ezt a jogalapot tartjuk a legmegfelelőbbnek, vagy ha a törvény ezt írja elő.
 • Jogi kötelezettségeknek való megfelelés (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés c) pont), például az elektronikus kommunikáció, valamint a számlázási dokumentumok megőrzési idejének tekintetében.

Adatmegosztás és titoktartás

Adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel. Az ESET azonban világszerte jelen van a kapcsolt vállalkozások, illetve partnerek révén, amelyek forgalmazói, szolgáltatói és terméktámogatási hálózatunk részét képezik. A kapcsolt vállalkozások és partnerek megkaphatják, illetve visszaküldhetik az ESET által feldolgozott licencelési, számlázási és műszaki terméktámogatási információkat a Végfelhasználói licencszerződés teljesítése céljából, így például a szolgáltatások és a terméktámogatás biztosítása érdekében.

Az ESET az Európai Unióban (EU) történő adatfeldolgozást preferálja. Azonban az Ön tartózkodási helyétől (termékeink és/vagy szolgáltatásaink EU-n kívüli használata) és/vagy az Ön által választott szolgáltatástól függően előfordulhat, hogy az adatait az EU-n kívüli országba kell továbbítani. Például harmadik féltől származó szolgáltatásokat használunk a felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezekben az esetekben gondosan választjuk ki szolgáltatóinkat, és biztosítjuk a megfelelő szintű adatvédelmet szerződéses, műszaki és szervezeti intézkedésekkel. Rendszerint megállapodunk az EU-s szabványos szerződési feltételekben, ha szükséges, kiegészítő szerződéses rendelkezésekkel.

Egyes EU-n kívüli országok, például az Egyesült Királyság és Svájc esetében az EU már meghatározta az adatvédelem összevethető szintjét. Az adatvédelem összevethető szintje miatt az adatok ezen országokba történő továbbítása nem igényel külön engedélyt vagy megállapodást.

A felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban harmadik féltől származó szolgáltatásokra támaszkodunk, amelyeket a Microsoft felhőszolgáltatóként nyújt.

Adatbiztonság

Az ESET megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosít a potenciális kockázatoknak megfelelő védelmi szintet. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a feldolgozó rendszerek és a szolgáltatások folyamatosan biztosítsák az adatok bizalmas kezelését, sértetlenségét, a hozzáférhetőséget és a terhelhetőséget. Ha azonban sor kerül az adatok megsértésére, ami veszélyezteti az Ön jogait és szabadságát, készen állunk értesíteni az adott felügyeleti hatóságot és az érintett Végfelhasználókat és adatalanyokat.

Az adatalany jogai

Minden Végfelhasználó jogai számítanak, és szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy minden Végfelhasználó (minden EU-s és nem EU-s országból származó) rendelkezik az alábbi jogokkal az ESET-nél. Az Önt mint adatalanyt megillető jogok gyakorlása érdekében forduljon hozzánk a támogatási űrlapon keresztül vagy e-mail útján a következő címen: dpo@eset.sk. Személyazonosítás céljából a következő információkat kérjük Öntől: Név, e-mail-cím és – ha rendelkezésre áll – licenckulcs vagy ügyfélszám, valamint vállalati hovatartozás. Kérjük, tartózkodjon attól, hogy bármilyen egyéb személyes adatot, például születési dátumot küldjön nekünk. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a kérésének feldolgozásához, valamint személyazonosítási célokból fel fogjuk dolgozni a személyes adatait.

Jogosult visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásának joga a csak a beleegyezésen alapuló adatkezelés esetén alkalmazható. Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, Önnek jogában áll a hozzájárulását indokolás nélkül bármikor visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása csak a jövőben lép érvénybe, vagyis nem érinti a visszavonás előtt feldolgozott adatok jogszerűségét.

Jogosult tiltakozni. A feldolgozás ellen való tiltakozáshoz való jog az ESET vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén alkalmazandó. Amennyiben személyes adatait jogos érdek védelme érdekében dolgozzuk fel, akkor Önnek mint adatalanynak jogában áll bármikor kifogást emelni az általunk megnevezett jogos érdek és személyes adatainak feldolgozása ellen. A kifogásolás csak a jövőben lép érvénybe, vagyis nem érinti a kifogásolás előtt feldolgozott adatok törvényszerűségét. Amennyiben személyes adatait direktmarketing céljából dolgozzuk fel, nem szükséges indokolni a kifogásolást. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen jellegű direktmarketinghez kapcsolódik. Minden más esetben arra kérjük Önt, hogy röviden tájékoztasson bennünket az ESET személyes adatainak feldolgozásához fűződő jogos érdekével kapcsolatos panaszairól.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes esetekben a hozzájárulás visszavonása ellenére jogunk van arra, hogy a személyes adatait egy másik jogalap alapján továbbra is feldolgozzuk, például egy szerződés teljesítése céljából.

Joga van a hozzáféréshez. Ön mint adatalany bármikor díjmentesen lekérheti az ESET által tárolt adatairól szóló információkat.

Jog van a helyesbítéshez. Ha véletlenül helytelen személyes adatokat dolgozunk fel Önről, jogában áll ezt helyesbíteni.

Joga van a törléshez és az adatkezelés korlátozásához. Ön mint adatalany jogosult kérelmezni személyes adatainak törlését, illetve azt, hogy személyes adatainak feldolgozása korlátozott mértékben történjen meg. Ha például személyes adatait a hozzájárulásával dolgozzuk fel, de visszavonja a hozzájárulását, és nincs más jogalap – például szerződés –, akkor azonnal töröljük személyes adatait. A személyes adatait akkor is töröljük, amint a megőrzési időszak végén már nincs rájuk szükség az esetükben megadott célokból.

Ha személyes adatait kizárólag direktmarketing céljából használjuk fel, és Ön visszavonta a hozzájárulását, vagy kifogást emelt az ESET jogos érdekével szemben, akkor a személyes adatainak feldolgozását olyan mértékben korlátozzuk, hogy kapcsolattartási adatait belefoglaljuk a belső tiltólistánkba annak érdekében, hogy elkerüljük a kéretlen kapcsolatfelvételt. Ellenkező esetben az Ön személyes adatai törlődnek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatait a törvényhozó vagy felügyeleti hatóságok által megadott adatmegőrzési kötelezettségek és határidők lejártáig tárolnunk kell. Az adatmegőrzési kötelezettségek és időszakok a szlovákiai jogszabályokból is származhatnak. Ezt követően a megfelelő adatok rutinszerűen törlődnek.

Joga van az adathordozhatósághoz. Örömmel biztosítjuk Önnek mint adatalanynak az ESET által feldolgozott személyes adatokat xls formátumban.

Jogosult panaszt emelni. Ön mint adatalany bármikor jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz. Az ESET vállalatra a szlovák törvények az irányadók, és az Európai Unió tagjaként kötelességünk betartani az adatvédelmi rendelkezéseket. Az érintett adatfelügyeleti hatóság a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, amely a következő helyen található: Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

A személyes adatok feldolgozása

A jelen Adatvédelmi szabályzat az ESET Password Manager alkalmazásunk („Alkalmazás”) letöltésére, biztosítására és használatára, valamint az Alkalmazáshoz kapcsolódó Szolgáltatások („Szolgáltatások”) biztosítására vonatkozik.

Az ESET saját döntése szerint időnként módosíthatja a jelen Adatvédelmi szabályzatot. E-mailben küldeni fogunk Önnek egy értesítést, amelyben megtalálható lesz a módosított Adatvédelmi szabályzat hivatkozása, illetve közvetlenül az Alkalmazásban is tájékoztatjuk a módosított verzióról. Ha nem fogadja el vagy nem tudja betartani a módosított Adatvédelmi szabályzatot, akkor be kell fejeznie az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatát, és el kell távolítania őket. Ha folytatja az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatát a módosított verzió érvénybe lépését követően, akkor ez a módosított Adatvédelmi szabályzat elfogadásának minősül.

Az ESET a Felhasználási feltételekszerint nyújtja az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat, de a biztosításukkal kapcsolatos néhány kérdés különös figyelmet igényelhet. Szeretnénk ezért további információkat biztosítani Önnek az Alkalmazás és a Szolgáltatások biztosításával kapcsolatos adatgyűjtésről.

Először is szeretnénk megnyugtatni, hogy az összes olyan adatot, amelyet Ön az Alkalmazásban tárol – például a bejelentkezési adatok (felhasználónév és jelszó) és a kapcsolódó webhelyek URL-címei, hitelkártyaszámok, webes űrlapokon megadott megjegyzések és adatok – kizárólag helyileg, a számítógépe, telefonja vagy egyéb, erre a célra használt eszköze tárolja, és a mesterjelszava védi és titkosítja őket. Ahhoz, hogy a bejelentkezési adatok vagy az Alkalmazásban tárolt egyéb adatok a többi eszközén is használhatók legyenek, és hogy szinkronizálhatók és naprakészek legyenek, az Alkalmazásban lévő adatokat titkosított formában a szervereink, illetve a szolgáltatóink szerverei tárolják a Szolgáltatás biztosítása érdekében. Sem az ESET, sem a szolgáltatóink nem tudnak hozzáférni az Ön titkosított adataihoz, illetve nem tudják tárolni a mesterjelszót. Kizárólag Ön rendelkezik az adatok visszafejtésére lehetőséget adó kulccsal. VEGYE FIGYELEMBE, HOGY NINCS MÓD AZ ADATOK VISSZASZERZÉSÉRE, HA ELFELEJTI A MESTERJELSZAVÁT.

Másodsorban nem gyűjtünk és tárolunk adatokat az Ön böngészési tevékenységeiről. Az Alkalmazásunk NEM gyűjt és nem küld senkinek információkat az Ön által meglátogatott webhelyekről, illetve a böngészési előzményekről. Az Alkalmazásunk kizárólag az Ön által kijelölt webhelyeket tárolja, illetve azokat a webhelyeket, amelyek az Alkalmazásban mentett bejelentkezési adataihoz kapcsolódnak. Nem tudunk hozzáférni azonban ezekhez az adatokhoz, mivel az Ön mesterjelszavával vannak titkosítva.

Továbbá a Szolgáltatásaink és a kapcsolódó Alkalmazás működtetése érdekében a következő információkat kell gyűjtenünk, illetve elérnünk:

 • Licencelési és számlázási adatok. Az ESET összegyűjti és feldolgozza a nevet, az e-mail-címet, a licenckulcsot és (ha van ilyen) címet, a vállalati hovatartozást és a fizetési adatokat annak érdekében, hogy megkönnyítse a licenc aktiválását, a licenckulcs kézbesítését, a lejáratra vonatkozó emlékeztetőket, a támogatási kérelmeket, a licenc eredetiségének ellenőrzését, a szolgáltatásunk nyújtását és egyéb értesítéseket – beleértve a marketingüzeneteket is – a vonatkozó jogszabályokkal vagy az Ön hozzájárulásával összhangban. Az ESET jogilag köteles 10 évig megőrizni a számlázási információkat, viszont a licencelési információk a licenc lejártát követő 12 hónapon belül anonimmá válnak.
 • Az Ön által biztosított adatok. Az ESET-nek a home.eset.com oldalon vagy az Alkalmazásban a szolgáltatásaktiválási űrlap kitöltésekor, a Szolgáltatásaink használata során, a regisztráció során, illetve visszajelzés vagy megjegyzések megadásakor megadott adatok, amelyek között elsősorban a neve, e-mail-címe és a licencével kapcsolatos adatok szerepelnek. Az adatok segítségével aktiváljuk a Szolgáltatásokat, ellenőrizzük, hogy Ön jogosult-e használni őket, és a biztosításukhoz szükségesek. Az információk segítségével továbbá kommunikálni tudjuk Ön felé a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatos információkat, szolgáltatási közleményeket és szoftverfrissítéseket, valamint válaszolni tudunk Önnek, ha segítséget kér. Jogos érdekünk alapján időnként megkereshetjük Önt a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkkal.
 • Használati adatok. Amikor az Alkalmazást használja, az Ön IP-címét, az Alkalmazás Ön általi használatával kapcsolatos információkat (például használati gyakoriság, jegyzetek száma vagy az Alkalmazásban tárolt egyéb adatok), az Ön által használt eszközzel és internetböngészővel kapcsolatos információkat, valamint az Alkalmazásban tárolt webhelyek bélyegképeit is begyűjtjük annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a Szolgáltatásainkat, hogy még biztonságosabbá tegyük őket, valamint hogy még jobb funkciókat és felhasználói élményt nyújtsunk Önnek.
 • Analitikai sütik. Ha a telepítési folyamat során engedélyt ad a cookie-k használatára, akkor az Exponea partnerünk cookie-jait is menteni fogja az eszköze, ami által információkat tudunk szerezni arról, hogy milyen módon használja az Alkalmazásunkat és a Szolgáltatásainkat, hogy ezzel fejleszteni tudjuk őket, és jobb felhasználói élményben tudjuk részesíteni Önt és más ügyfeleket.
 • Az Alkalmazásban tárolt adatok megosztása. Ha úgy dönt, hogy megosztja a jelszavát az egyik ismerősével, vagy tájékoztatja a Szolgáltatásunkról, akkor elkérjük az ismerőse e-mail-címét, és automatikusan értesítést küldünk neki az Alkalmazásába vagy e-mail-címére, amelyben meghívjuk egy fiók létrehozására. Az ismerőse látni fogja az Ön e-mail-címét a tőlünk kapott üzenetben, így tudni fogja, ki kezdeményezte az eljárást. A barátja e-mail-címét kizárólag ilyen üzenet elküldése érdekében tároljuk. Az ismerőse bármikor kapcsolatba léphet velünk, és megkérhet minket arra, hogy távolítsuk el az adatait az adatbázisunkból.
 • Műszaki terméktámogatás. Szervizelés, illetve segítségnyújtás biztosításához szükség lehet az Ön által leadott terméktámogatási kérelmekben foglalt elérhetőségekre és licencelési adatokra. Attól függően, hogy Ön milyen csatornát választ a velünk történő kapcsolatfelvételre, összegyűjthetjük az Ön e-mail-címét, telefonszámát, a licencelési információkat, a termékadatokat és a támogatási eset leírását. Egyéb információk megadására is megkérhetjük a terméktámogatás megkönnyítése céljából. A műszaki terméktámogatás céljából feldolgozott adatokat 4 évig tároljuk.
 • Hibakövetés. Ha úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hibakövető eszközzel feldolgozzuk az adatait, akkor néhány alapvető adatot (beleértve a bejelentkezési adatait és IP-címét), a böngészőjét és az eszközét (pl. operációs rendszer és annak verziója), valamint a hibával kapcsolatos adatokat a rendszer elküldi nekünk abban az esetben, ha valamilyen hiba lép fel, amikor az Alkalmazásunkat vagy Szolgáltatásainkat használja. A fenti adatok elősegítik, hogy elhárítsuk az esetlegesen tapasztalt hibákat, és gyorsabban jelenthessük őket. Ezáltal nyomon tudjuk követni a rendszerünkben fellépő hibákat, és így meg tudjuk akadályozni, hogy több felhasználónál is fellépjenek. Ezzel fejleszteni tudjuk az Alkalmazásunk és Szolgáltatásunk általános minőségét. Az adatokat 90 nappal a hibaelemzés elvégzése után eltávolítjuk.

Partnerinformációk

Amennyiben gyakorolni szeretné az adatalanyként Önt megillető jogait, vagy ha bármilyen kérdése vagy kételye van, írjon nekünk a következő címre:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk