Podržani formati za uvoz

Ugrađeni upravitelji lozinki ili drugi upravitelji lozinki zahtijevaju određenu vrstu datoteka za uvoz lozinki s web preglednika. U tablici u nastavku se navode podržane vrste datoteka za uvoz lozinki i drugih podataka u ESET Password Manager.

Vrsta aplikacije

Vrsta datoteke

SaferPass

.csv, .json

PassWorks

.csv, .json

Gestor de contrasenas – SIT

.csv, .json

Gestor de contrasenas – Telnor

.csv, .json

Gestor de contrasenas – Claro

.csv, .json

ByePass

.csv, .json

Panda Dome Passwords

.csv, .json

Passwatch

.csv, .json

ESET Password Manager v3

.csv, .json

ESET Password Manager v2

.xml

LastPass

.csv, .txt

1Password

.1pif, .csv, .txt

Dashlane

.csv

StickyPassword

.xml

Firefox

.csv

Chrome

.csv

Edge

.csv

Bitwarden

.csv

KeePass 2.x

.xml

F-Secure

.fsk

Stvaranje CSV datoteke za uvoz u ESET Password Manager

CSV datoteka mora imati određenu i točnu strukturu. U suprotnom ESET Password Manager ne može ispravno pročitati podatke. Da biste stvorili CSV strukturu za račune, identitete, bilješke i kreditne kartice, morate imati 30 stupaca. Svi su potrebni za različite unose podataka. Nije važno kojim redoslijedom se unose, iako preporučujemo niz prikazan u nastavku:

Zaglavlje CSV datoteke

Specifikacije stupaca navedenih u nastavku su također napisane istim redoslijedom, ali su podijeljene na odgovarajuću vrstu korisničkih podataka kojima pripadaju. Uz ovu strukturu odaberite ESET Password Manager kao izvor uvezene datoteke na zaslonu za uvoz.

Prva dva stupca se odnose na sve vrste korisničkih podataka:

modelType – račun, identitet, bilješka ili kreditna kartica.

modelVersion – za vrstu kategorije računa pod brojem 3 i za vrstu identiteta, kreditne kartice i bilješke pod brojem 1.

"modelType","modelVersion","name","cardName","number","securityCode","pinCode","type","expirationDateMonth","expirationDateYear","notes","title","text","color","url","username","password","favorite","firstName","lastName","country","zip","city","street","street2","company","county","region","email","phoneNumber"

Račun(a)


note

Napomena

Za jednostavnu CSV strukturu prikladnu samo za korisničke podatke računa morate imati tri stupca s URL-om, korisničkim imenom i lozinkom. Uz ovu strukturu odaberite Chrome kao izvor uvezene datoteke na zaslonu za uvoz. Da biste to učinili, kliknite ikonu padajućeg izbornika menu > Postavke > Uvoz podataka > Chrome.

 

Naziv stupca

Opis

title

Naziv računa.

url*

Web domena ili stranica za prijavu na kojoj se možete prijaviti (najviše 5000 znakova).

username*

Korisnički podaci ili e-pošta za prijavu na račun (najviše 1024 znaka).

password

Lozinka računa (najviše 1024 znaka).

favorite

Čini račun favoritom za korisnika. Može sadržavati stavke NETOČNO ili TOČNO.

notes

Sve bilješke o računu i bilješke o identitetu ili kreditnoj kartici (najviše 10.000 znakova).

* Ti su stupci potrebni u CSV datoteci.

Identiteti


note

Napomena

Za sljedeća polja dopuštena su 1024 znaka, osim polja bilježaka, gdje je dopušteno 10.000 znakova.

Naziv stupca

Opis

title

Ime identiteta.

firstName

Ime korisnika identiteta.

lastName

Prezime nositelja identiteta.

country

Država u kojoj živi nositelj identiteta.

zip

Poštanski broj mjesta u kojem živi nositelj identiteta.

city

Grad u kojem živi nositelj identiteta.

street*

Ulica u kojoj živi nositelj identiteta.

street2

Dodatne informacije o ulici.

company

Tvrtka u kojoj radi nositelj identiteta.

county

Specifikacija županije u kojoj živi nositelj identiteta.

region

Specifikacija savezne države / provincije u kojoj živi nositelj identiteta.

email

E-pošta nositelja identiteta.

phoneNumber

Telefonski broj nositelja identiteta.

notes

Sve bilješke o identitetu i bilješke o računu ili kreditnoj kartici (najviše 10.000 znakova).

* Ovaj stupac je potreban u CSV datoteci.

Napomene

Naziv stupca

Opis

title

Naziv bilješke.

text*

Tijelo bilješke (najviše 10.000 znakova).

color

Preferencija boje za bilješku. Stupac je obavezan, ali se može ostaviti praznim. Unesite samo jedan broj koji predstavlja određenu boju (0 – 7).

* Ovaj stupac je potreban u CSV datoteci.

Kreditne kartice

Naziv stupca

Opis

cardName

Naziv kreditne kartice.

name*

Ime vlasnika kartice (najviše 1024 znaka).

number*

Broj kreditne kartice. Dopušteno je najmanje 12, a najviše 20 znakova. Zapamtite da polje mora biti formatirano kao broj bez decimalnih mjesta.

securityCode

Sigurnosni kod CCV/CVV kreditne kartice (najviše 3 znamenke – za AMEX su dopuštene 4 znamenke).

pinCode

PIN kreditne kartice (najviše 4 znamenke).

expirationDateMonth

Mjesec isteka kreditne kartice. Dopušteni su brojevi od 01 do 12 (MM format).

expirationDateYear

Godina isteka kreditne kartice (format GGGG).

type

Vrsta kartice: generička kartica, Visa, Master Card, American Express, Diners Club, Discover, JCB, UnionPay, Maestro.

notes

Sve bilješke o kreditnoj kartici i bilješke o računu ili identitetu (najviše 10.000 znakova).

* Ti su stupci potrebni u CSV datoteci.


example

Primjer strukture CSV-a

Struktura CSV-a u nastavku uvozi dva računa, dva identiteta, dvije kreditne kartice i dvije bilješke. Polja se odvajaju zarezima.

"modelType","modelVersion","name","cardName","number","securityCode","pinCode","type","expirationDateMonth","expirationDateYear","notes","title","text","color","url","username","password","favorite","firstName","lastName","country","zip","city","street","street2","company","county","region","email","phoneNumber"

Account","3",,,,,,,,,"neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra","prvi neobavezni naziv računa",,,"https://requiredaccounturl.com","obavezni podaci za prijavu korisnika","neobavezna lozinka","netočno",,,,,,,,,,,,

Account","3",,,,,,,,,"neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra 2","drugi neobavezni naziv računa",,,"https://requiredaccounturl2.com","obavezni podaci za prijavu korisnika 2","neobavezna lozinka 2","netočno",,,,,,,,,,,,

Identity","1",,,,,,,,,"neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra","prvi neobavezni naziv računa",,,,,,,"neobavezno ime","neobavezno prezime","neobavezna država","neobavezni poštanski kod","neobavezni grad","obavezna adresa 1","neobavezna adresa 2","neobavezan naziv tvrtke","neobavezna županija","neobavezna savezna država","neobavezna-e-adresa@randomdomain.com","neobavezni broj telefona"

Identity","1",,,,,,,,,"neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra 2","drugi neobavezni naziv računa",,,,,,,"neobavezno ime 2","neobavezno prezime 2","neobavezna država 2","neobavezni poštanski kod 2","neobavezni grad 2","obavezna adresa 1 2","neobavezna adresa 2 2","neobavezan naziv tvrtke 2","neobavezna država","neobavezna savezna država 2","neobavezna-e-adresa@sommmesupperrandomdomain2.com","neobavezni broj telefona 2"

CreditCard","1","obavezno ime vlasnika kartice","prvi neobavezni naziv kartice","4111111111111111","111","1111","visa","01","2021.","neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

CreditCard","1","obavezno ime vlasnika kartice 2","drugi neobavezni naziv kartice","2222400050000009","111","1111","master-card","01","2021","neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra 2",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Note","1",,,,,,,,,,"prvi neobavezni naziv bilješke","obavezni tekst s dvostrukim navodnicima "" unutra 1","0",,,,,,,,,,,,,,,,

Note","1",,,,,,,,,,"drugi neobavezni naziv bilješke","obavezni tekst s dvostrukim navodnicima "" unutra 2","0",,,,,,,,,,,,,,,,