ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Podržani formati za uvoz

Ugrađeni upravitelji lozinki ili drugi upravitelji lozinki zahtijevaju određenu vrstu datoteka za uvoz lozinki s web preglednika. U tablici u nastavku se nalazi popis podržanih vrsta datoteka za uvoz lozinki i drugih podataka u ESET Password Manager.

Vrsta aplikacije

Vrsta datoteke

SaferPass

.csv, .json

PassWorks

.csv, .json

Gestor de contrasenas – SIT

.csv, .json

Gestor de contrasenas – Telnor

.csv, .json

Gestor de contrasenas – Claro

.csv, .json

ByePass

.csv, .json

Panda Dome Passwords

.csv, .json

Passwatch

.csv, .json

ESET Password Manager v3

.csv, .json

Enpass

.json

Roboform

.csv

Sigurnost na cloudu

.csv, .xml

LastPass

.csv, .txt

1Password

.1pif, .csv, .txt

Dashlane

.csv

StickyPassword

.xml

Firefox

.csv

Chrome

.csv

Edge

.csv

Bitwarden

.csv

KeePass 2.x

.xml

F-Secure

.fsk

Stvaranje CSV datoteke za uvoz u ESET Password Manager

CSV datoteka mora imati određenu i točnu strukturu. U suprotnom ESET Password Manager ne može ispravno pročitati podatke. Da biste stvorili CSV strukturu za račune, identitete, bilješke i kreditne kartice, morate imati 30 stupaca. Svi su potrebni za različite unose podataka. Nije važno kojim redoslijedom se unose, iako preporučujemo niz prikazan u nastavku:

Zaglavlje CSV datoteke

Specifikacije stupaca navedenih u nastavku su također napisane istim redoslijedom, ali su podijeljene na odgovarajuću vrstu korisničkih podataka kojima pripadaju. Uz ovu strukturu odaberite ESET Password Manager kao izvor uvezene datoteke na zaslonu za uvoz.

Prva dva stupca se odnose na sve vrste korisničkih podataka:

modelType – račun, identitet, bilješka ili kreditna kartica.

modelVersion – za kategoriju Račun upišite 3. Za opcije Identitet, Kreditna kartica i Bilješka upišite 1.

 


example

Primjer zaglavlja CSV datoteke

"modelType","modelVersion","name","cardName","number","securityCode","pinCode","type","expirationDateMonth","expirationDateYear","notes","title","text","color","url","username","password","favorite","firstName","lastName","country","zip","city","street","street2","company","county","region","email","phoneNumber"

Račun(a)


note

Za jednostavnu CSV strukturu prikladnu samo za korisničke podatke računa morate imati tri stupca s URL-om, korisničkim imenom i lozinkom. Uz ovu strukturu odaberite Chrome kao izvor uvezene datoteke na zaslonu za uvoz. Da biste to učinili, kliknite ikonu padajućeg izbornika menu > Postavke > Uvoz podataka > Chrome.

 

Naziv stupca

Opis

title

Naziv računa.

url*

Web domena ili stranica za prijavu na kojoj se možete prijaviti (najviše 5000 znakova).

username*

Korisnički podaci ili e-pošta za prijavu na račun (najviše 1.024 znaka).

password

Lozinka računa (najviše 1024 znaka).

favorite

Čini račun favoritom za korisnika. Može sadržavati stavke NETOČNO (nije omiljeno) ili TOČNO (omiljeno).

notes

Sve bilješke o računu i bilješke o identitetu ili kartici za plaćanje (najviše 10.000 znakova).

* Ti su stupci potrebni u CSV datoteci.

Identiteti


note

Napomena

Za sljedeća polja dopuštena su 1024 znaka, osim polja bilježaka, gdje je dopušteno 10.000 znakova.

Naziv stupca

Opis

title

Ime identiteta.

firstName

Ime korisnika identiteta.

lastName

Prezime nositelja identiteta.

country

Država u kojoj se nalazi nositelj identiteta

zip

Poštanski broj mjesta u kojem se nalazi nositelj identiteta

city

Grad u kojem se nalazi nositelj identiteta

street*

Ulica u kojoj se nalazi nositelj identiteta

street2

Dodatne informacije o ulici.

company

Tvrtka u kojoj se nalazi nositelj identiteta.

county

Specifikacija županije u kojoj se nalazi nositelj identiteta.

region

Specifikacija države/pokrajine u kojoj se nalazi nositelj identiteta.

email

E-pošta nositelja identiteta.

phoneNumber

Telefonski broj nositelja identiteta.

notes

Sve napomene o identitetu i napomene o računu ili kartici za plaćanje (najviše 10.000 znakova).

* Ovaj stupac je potreban u CSV datoteci.

Napomene

Naziv stupca

Opis

title

Naziv bilješke.

text*

Tijelo bilješke (najviše 10.000 znakova).

color

Preferencija boje za bilješku. Ovo može ostati prazno, ali je potreban stupac za ispravan uvoz. Unesite samo jedan broj koji predstavlja određenu boju (0 – 7).

* Ovaj stupac je potreban u CSV datoteci.

Kreditne kartice

Naziv stupca

Opis

cardName

Naziv kartice za plaćanje.

name*

Ime vlasnika kartice (najviše 1024 znaka).

number*

Broj kartice za plaćanje. Dopušteno je najmanje 12, a najviše 20 znakova. Zapamtite da polje mora biti formatirano kao broj bez decimalnih mjesta.

securityCode

Sigurnosna oznaka kartice za plaćanje CCV/CVV (najviše 3 znamenke – AMEX ima dopuštene 4 znamenke).

pinCode

PIN kod kartice za plaćanje (maksimalno 4 znamenke).

expirationDateMonth

Mjesec isteka kartice za plaćanje. Dopušteni su brojevi od 01 do 12 (MM format).

expirationDateYear

Godina isteka kartice za plaćanje (format GGGG).

type

Vrsta kartice: generička kartica, Visa, Master Card, American Express, Diners Club, Discover, JCB, UnionPay, Maestro.

notes

Sve napomene o kartici za plaćanje i napomene o računu ili identitetu (najviše 10.000 znakova).

* Ti su stupci potrebni u CSV datoteci.


example

Primjer strukture CSV-a

Struktura CSV-a u nastavku uvest će dva računa, dva identiteta, dvije kartice za plaćanje i dvije bilješke. Upotrebljavajte zareze kao razdjelnike polja:

"modelType","modelVersion","name","cardName","number","securityCode","pinCode","type","expirationDateMonth","expirationDateYear","notes","title","text","color","url","username","password","favorite","firstName","lastName","country","zip","city","street","street2","company","county","region","email","phoneNumber"

„Account","3",,,,,,,,,"neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra","prvi neobavezni naziv računa",,,"https://requiredaccounturl.com","obavezni podaci za prijavu korisnika","neobavezna lozinka","netočno",,,,,,,,,,,,

„Account","3",,,,,,,,,"neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra 2","drugi neobavezni naziv računa",,,"https://requiredaccounturl2.com","obavezni podaci za prijavu korisnika 2","neobavezna lozinka 2","netočno",,,,,,,,,,,,

„Identity","1",,,,,,,,,"neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra","prvi neobavezni naziv računa",,,,,,,"neobavezno ime","neobavezno prezime","neobavezna država","neobavezni poštanski kod","neobavezni grad","obavezna adresa 1","neobavezna adresa 2","neobavezan naziv tvrtke","neobavezna županija","neobavezna savezna država","neobavezna-e-adresa@randomdomain.com","neobavezni broj telefona"

„Identity","1",,,,,,,,,"neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra 2","drugi neobavezni naziv računa",,,,,,,"neobavezno ime 2","neobavezno prezime 2","neobavezna država 2","neobavezni poštanski kod 2","neobavezni grad 2","obavezna adresa 1 2","neobavezna adresa 2 2","neobavezan naziv tvrtke 2","neobavezna država","neobavezna savezna država 2","neobavezna-e-adresa@sommmesupperrandomdomain2.com","neobavezni broj telefona 2"

„CreditCard","1","obavezno ime vlasnika kartice","prvi neobavezni naziv kartice","4111111111111111","111","1111","visa","01","2021.","neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

„CreditCard","1","obavezno ime vlasnika kartice 2","drugi neobavezni naziv kartice","2222400050000009","111","1111","master-card","01","2021","neobavezna bilješka s dvostrukim navodnicima "" unutra 2",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

„Note","1",,,,,,,,,,"prvi neobavezni naziv bilješke","obavezni tekst s dvostrukim navodnicima "" unutra 1","0",,,,,,,,,,,,,,,,

„Note","1",,,,,,,,,,"drugi neobavezni naziv bilješke","obavezni tekst s dvostrukim navodnicima "" unutra 2","0",,,,,,,,,,,,,,,,