ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Tofaktorgodkendelse

Få mere sikkerhed til dine gemte adgangskoder og anden personlig data ved at aktivere tofaktorgodkendelse (2FA).

Opsæt tofaktorgodkendelse til gemte konti

Med Password Manager kan du gemme din unikke opsætningsnøgle til tofaktorgodkendelse til et bestemt websted eller en bestemt tjeneste og automatisk indtaste den genererede tidsbaserede engangsadgangskode (TOTP), når du bliver bedt om det. En ny boks til tofaktorgodkendelse 2fa_icon, hvor alle gemte konti med tofaktorgodkendelse er synlige ved siden af søgefeltet i kontolistevisningen.

1.Åbn ESET Password Manager.

2.Klik på menuikonet menu > Konti.

3.Tilføj konto, eller rediger den eksisterende.

4.Klik på Tofaktorgodkendelse, og så vises feltet til indtastning af opsætningsnøglen til tofaktorgodkendelse.

2fa_account

Når en gyldig nøgle er indtastet i feltet, og kontoen er gemt, vises kontoen og dens TOTP i boksen til tofaktorgodkendelse. En ny TOTP genereres automatisk hvert 30. sekund. Nedtællingen vises i visningen til redigering af konto under tofaktorgodkendelse og i boksen til tofaktorgodkendelse under søgefeltet. Når nedtællingen nulstilles, genereres der en ny TOTP.

En TOTP for et bestemt websted kan indtastes automatisk via funktionen til automatisk udfyldning eller kopieres og indsættes.

Opsætning af tofaktorgodkendelse via QR-kode varierer afhængigt af platformen

Google Chrome- og Edge-webbrowser

Knappen til QR-kodescanneren vises under Tofaktorgodkendelse ved siden af feltet Nøgle. Når der klikkes på knappen, scanner knappen den aktuelt åbnede webside for QR-koder, læser den, og hvis QR-koden indeholder en opsætningsnøgle til tofaktorgodkendelse, indtastes koden automatisk i feltet.

Android og iOS

Når der klikkes på QR-kodeknappen, åbnes kameraet på enheden. Hvis der peges på QR-koden, der indeholder opsætningsnøglen til tofaktorgodkendelse, scanner den QR-koden og indtaster opsætningsnøglen automatisk i feltet.

Firefox og Safari

Knappen til QR-kodescanneren findes ikke på disse platforme. Opsætningsnøglen kan kun indtastes manuelt.


important

Efter abonnementets udløb kan du ikke længere få adgang til opsætningsnøglen til tofaktorgodkendelse, og du vil blive låst ude af alle dine konti. Vi anbefaler, at du deaktiverer tofaktorgodkendelse eller fornyer/køber abonnementet.

Fjern tofaktorgodkendelse for specifik konto

Følg vejledningen nedenfor for at fjerne tofaktorgodkendelse for din konto:

1.I Password Manager-appen/webudvidelsen skal du klikke på Menu > Konti.

2.Klik på menuen med tre prikker three_dots ud for kontoen > Rediger.

3.Rul ned til afsnittet Tofaktorgodkendelse.

4.Klik på papirkurvsikonet delete_icon ud for den 6-cifrede kode.

5.Klik på Fjern.

Opsætning af tofaktorgodkendelse for ESET Password Manager-app/-webudvidelsen

Når dette er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste en yderligere og unik sikkerhedskode, som genereres af din telefon når du har indtastet din masteradgangskode, hver gang du åbner ESET Password Manager som webudvidelse eller applikation.


note

Følgende artikler i ESET-vidensbasen er muligvis kun tilgængelige på engelsk:

Sådan aktiveres tofaktorgodkendelse i ESET Password Manager

Forudsætninger

Den seneste tilgængelige Password Manager-version installeret i din webbrowser

En af følgende godkendere, der er installeret på din mobilenhed:

Google Authenticator

Microsoft Authenticator

Authy

Duo Mobile

Aktivering af tofaktorgodkendelse

Eksempel på aktivering af tofaktorgodkendelse med Google Authenticator

1.Åbn Password Manager, og klik på Menu > Indstillinger.

2.I Konto skal du klikke på Min konto > Tofaktorgodkendelse.

3.Angiv masteradgangskoden, og klik på Fortsæt.

4.Klik på Næste, hvis du allerede har installeret programmet til tofaktorgodkendelse på din enhed.

5.Åbn Google Authenticator på din mobilenhed, og scan QR-koden på skærmen. Denne handling opretter en ny konto i appen til tofaktorgodkendelse, som parres med din Password Manager, der begynder at generere 6-cifrede koder, som ændres hvert 30. sekund.


note

Aktivering af tofaktorgodkendelse på en mobilapplikation

Når QR-koden er på din skærm, skal du trykke på Kan ikke scanne QR-koden?, og din hemmelige nøgle vises. Kopier den hemmelige nøgle ved at trykke på kopiikonetICON_COPY. Åbn Google Authenticator, og indsæt den i feltet Din nøgle, når du tilføjer en ny konto. Når din 6-cifrede kode er genereret, skal du gå tilbage til ESET Password Manager-applikationen.

6.Klik på Næste.

7.Du kan bekræfte parring mellem appen Google Authenticator på din enhed og Password Manager ved at angive den aktuelle 6-cifrede kode uden mellemrum fra Google Authenticator, når du bliver bedt om det af Password Manager, og klikke på Næste.


important

Bemærk, at den 6-cifrede kode vises med mellemrum i Google Authenticator (f.eks. "259 269"). Husk at angive den i ESET Password Manager uden mellemrum (f.eks. "259269").

8.Klik på Udfør, når der vises en skærm med en bekræftelse af, at 2FA er aktiveret.

Sådan deaktiveres tofaktorgodkendelse

1.Åbn Password Manager, og klik på Menu > Indstillinger.

2.I afsnittet Konto skal du klikke på Min konto > Deaktiver tofaktorgodkendelse.

3.Angiv masteradgangskoden, og klik på Fortsæt.

4.Indtast en 6-cifret bekræftelseskode.

5.Klik på Luk.

6.Fjern kontoen fra din app til tofaktorgodkendelse.

Du kan aktivere tofaktorgodkendelse igen når som helst under Indstillinger > Tofaktorgodkendelse. Der skal oprettes en ny tofaktorgodkendelses-konto i din godkendelsesapp.


important

Hvis du ikke har adgang til 2FA-godkenderen, skal du sende en anmodning til ESETs tekniske support om at deaktivere tofaktorgodkendelse.