ESET Online pomocník

Vzťahuje sa na vás politika životného cyklu produktov ESET?

Najnovšie verzie produktov ESET

Na tejto stránke nájdete hlavné a najnovšie verzie vydaných produktov ESET. Pri cloudových produktoch sa číslo verzie neuvádza. Produkty sú rozdelené podľa zákazníckeho segmentu a zahŕňajú číslo hlavnej a vedľajšej verzie a dátum vydania. V závislosti od aktuálne platnej politiky životného cyklu produktov ESET môže byť súčasne dostupných viacero verzií vybraného produktu. Na určité krajiny a regióny sa môžu vzťahovať výnimky.

Produkty pre domácnosti

ESET NOD32 Antivirus

16.0 16.0.24.0  (November 14, 2022)

15.2 15.2.17.0  (August 22, 2022)

14.2 14.2.24.0  (August 10, 2021)

 

ESET Internet Security

16.0 16.0.24.0  (November 14, 2022)

15.2 15.2.17.0  (August 22, 2022)

14.2 14.2.24.0  (August 10, 2021)

 

ESET Smart Security Premium

16.0 16.0.24.0  (November 14, 2022)

15.2 15.2.17.0  (August 22, 2022)

14.2 14.2.24.0  (August 10, 2021)

 

ESET Mobile Security for Android

7.3 7.3.19.0  (August 15, 2022)

6.3 6.3.66.0  (September 7, 2021)

 

ESET Parental Control for Android

5.0 5.0.6.0  (October 6, 2022)

4.1 4.1.18.0  (March 18, 2022)

3.1 3.1.14.0  (May 31, 2021)

 

ESET Cyber Security

6.11 6.11.404.0  (October 19, 2022)

 

ESET Cyber Security Pro

6.11 6.11.404.0  (October 19, 2022)

 

ESET NOD32 Antivirus for Linux

4.0 4.0.96.0  (October 27, 2020)

 

ESET Password Manager

3.4 3.4.0.0  (April 22, 2021)

 

Produkty pre firmy

ESET NOD32 Antivirus Business Edition

10.0 10.0.2034.0  (November 24, 2022)

9.1 9.1.2060.1  (October 13, 2022)

9.0 9.0.2046.1  (May 12, 2022)

8.1 8.1.2050.1  (January 25, 2022)

8.0 8.0.2053.1  (January 25, 2022)

7.3 7.3.2055.1  (January 31, 2022)

 

ESET Endpoint Security

10.0 10.0.2034.0  (November 24, 2022)

9.1 9.1.2060.0  (October 13, 2022)

9.0 9.0.2046.0  (March 24, 2022)

8.1 8.1.2050.0  (April 27, 2022)

8.0 8.0.2053.1  (January 25, 2022)

7.3 7.3.2055.0  (January 31, 2022)

 

ESET Endpoint Antivirus for macOS

7.2 7.2.1600.0  (October 21, 2022)

7.1 7.1.1700.0  (June 14, 2022)

7.0 7.0.7300.0  (October 21, 2022)

 

6.11 6.11.606.0  (October 21, 2022)

 

ESET Endpoint Security for macOS

6.11 6.11.606.0  (October 21, 2022)

 

ESET Endpoint Security for Android

3.3 3.3.8.0  (October 4, 2022)

2.12 2.12.9.0  (October 5, 2021)

 

ESET Endpoint Antivirus for Linux

9.1 9.1.4.0  (November 2, 2022)

9.0 9.0.5.0  (March 16, 2022)

8.1 8.1.7.0  (February 24, 2022)

7.1 7.1.10.0  (February 24, 2022)

 

ESET PROTECT

10.0 10.0.14.0  (November 10, 2022)

 

9.1 9.1.18.4  (September 26, 2022)

9.0 9.0.10.6  (March 31, 2022)

8.1 8.1.13.2  (October 7, 2021)

8.0 8.0.19.0  (February 11, 2021)

 

ESET Bridge

1.0 1.0.34.0  (November 8, 2022)

 

ESET Server Security for Microsoft Windows Server (predtým známy ako ESET File Security for Microsoft Windows Server)

9.0 9.0.12013.0  (June 14, 2022)

8.0 8.0.12013.0  (April 20, 2022)

7.3 7.3.12009.0  (February 2, 2022)

7.2 7.2.12005.1  (February 22, 2022)

7.1 7.1.12012.1  (February 22, 2022)

 

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

9.0 9.0.10009.0  (October 3, 2022)

8.0 8.0.10020.0  (May 5, 2022)

7.3 7.3.10014.0  (January 26, 2022)

7.2 7.2.10009.0  (March 1, 2022)

7.1 7.1.10016.0  (March 1, 2022)

 

ESET Mail Security for IBM Domino

9.0 9.0.14005.0  (May 30, 2022)

8.0 8.0.14011.0  (May 5, 2022)

7.3 7.3.14003.0  (January 26, 2022)

7.2 7.2.14003.0  (March 1, 2022)

7.1 7.1.14009.0  (March 1, 2022)

 

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

9.0 9.0.15003.0  (May 31, 2022)

8.0 8.0.15009.0  (April 27, 2022)

7.3 7.3.15003.0  (February 2, 2022)

7.2 7.2.15004.0  (February 22, 2022)

7.1 7.1.15006.0  (February 22, 2022)

 

ESET Server Security for Linux (predtým známy ako ESET File Security for Linux)

9.1 9.1.89.0  (November 2, 2022)

9.0 9.0.464.0  (November 15, 2022)

8.1 8.1.820.0  (July 21, 2022)

7.2 7.2.578.0  (February 24, 2022)

 

ESET Secure Authentication

3.0 3.0.63.0  (November 3, 2022)

 

ESET Endpoint Encryption Client

5.1 5.1.3.28  (August 17, 2022)

 

ESET Endpoint Encryption Server

3.4 3.4.0.343  (May 13, 2022)

 

ESET Full Disk Encryption for Windows

1.3 1.3.3.35  (November 18, 2020)

 

ESET Virtualization Security for NSX

1.7 1.7.1.0  (September 20, 2019)

 

ESET Inspect Server

1.8 1.8.2218.0  (November 30, 2022)

1.7 1.7.1991.0  (May 11, 2022)

 

ESET Inspect Agent

1.8 1.8.2218.0  (November 30, 2022)

1.7 1.7.1991.0  (May 11, 2022)

 

Ostatné produkty a nástroje

ESET Log Collector

4.6 4.6.0.0  (June 30, 2022)

3.2 3.2.0.1  (October 16, 2018)

 

ESET SysRescue Live

1.0 1.0.22.0  (September 8, 2022)

 

ESET SysInspector

1.4 1.4.2.0  (June 24, 2020)