ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovensky

Najnovšie verzie produktov ESET

Na tejto stránke nájdete hlavné a najnovšie verzie vydaných produktov ESET. Pri cloudových produktoch sa číslo verzie neuvádza. Produkty sú rozdelené podľa zákazníckeho segmentu a zahŕňajú číslo hlavnej a vedľajšej verzie a dátum vydania. V závislosti od aktuálne platnej politiky životného cyklu produktov ESET môže byť súčasne dostupných viacero verzií vybraného produktu. Na určité krajiny a regióny sa môžu vzťahovať výnimky.

Produkty pre domácnosti

ESET NOD32 Antivirus

16.0 16.0.26.0  (16. januára 2023)

15.2 15.2.17.0  (22. augusta 2022)

14.2 14.2.24.0  (10. augusta 2021)

 

ESET Internet Security

16.0 16.0.26.0  (16. januára 2023)

15.2 15.2.17.0  (22. augusta 2022)

14.2 14.2.24.0  (10. augusta 2021)

 

ESET Smart Security Premium

16.0 16.0.26.0  (16. januára 2023)

15.2 15.2.17.0  (22. augusta 2022)

14.2 14.2.24.0  (10. augusta 2021)

 

ESET Mobile Security for Android

8.0 8.0.39.0  (16. marca 2023)

7.3 7.3.19.0  (15. augusta 2022)

6.3 6.3.66.0  (7. septembra 2021)

 

ESET Parental Control for Android

5.1 5.1.6.0  (25. januára 2023)

4.1 4.1.18.0  (18. marca 2022)

3.1 3.1.14.0  (31. mája 2021)

 

ESET Cyber Security

7.3 7.3.2100.0  (14. februára 2023)

6.11 6.11.404.0  (19. októbra 2022)

 

ESET Cyber Security Pro

6.11 6.11.404.0  (19. októbra 2022)

 

ESET NOD32 Antivirus for Linux

4.0 4.0.96.0  (27. októbra 2020)

 

ESET Password Manager

3.4 3.4.1.0  (22. apríla 2021)

 

Produkty pre firmy

ESET Endpoint Antivirus

10.0 10.0.2045.1  (21. februára 2023)

9.1 9.1.2063.1  (13. októbra 2022)

9.0 9.0.2050.0  (12. mája 2022)

8.1 8.1.2052.0  (9. marca 2023)

8.0 8.0.2053.1  (11. mája 2022)

7.3 7.3.2057.0  (31. januára 2022)

 

ESET Endpoint Security

10.0 10.0.2045.0  (21. februára 2023)

9.1 9.1.2063.0  (26. januára 2023)

9.0 9.0.2050.0  (9. marca 2023)

8.1 8.1.2052.0  (9. marca 2023)

8.0 8.0.2053.1  (25. januára 2022)

7.3 7.3.2057.0  (9. marca 2023)

 

ESET Endpoint Antivirus for macOS

7.2 7.2.1600.0  (21. októbra 2022)

7.1 7.1.1700.0  (14. júna 2022)

7.0 7.0.7300.0  (21. októbra 2022)

 

6.11 6.11.606.0  (21. októbra 2022)

 

ESET Endpoint Security for macOS

6.11 6.11.606.0  (21. októbra 2022)

 

ESET Endpoint Security for Android

3.5 3.5.8.0  (21. februára 2023)

2.12 2.12.9.0  (5. októbra 2021)

 

ESET Endpoint Antivirus for Linux

9.1 9.1.4.0  (2. novembra 2022)

9.0 9.0.5.0  (16. marca 2022)

8.1 8.1.7.0  (24. februára 2022)

7.1 7.1.10.0  (24. februára 2022)

 

ESET PROTECT

10.0 10.0.14.1  (9. marca 2023)

 

9.1 9.1.18.4  (26. septembra 2022)

9.0 9.0.10.6  (31. marca 2022)

8.1 8.1.13.2  (7. októbra 2021)

8.0 8.0.19.0  (11. februára 2021)

 

ESET Bridge

1.0 1.0.37.0  (20. decembra 2022)

 

ESET Server Security for Microsoft Windows Server (predtým známy ako ESET File Security for Microsoft Windows Server)

9.0 9.0.12017.0  (30. januára 2023)

8.0 8.0.12014.0  (30. januára 2023)

7.3 7.3.12011.0  (30. januára 2023)

7.2 7.2.12005.1  (22. februára 2022)

7.1 7.1.12012.1  (22. februára 2022)

 

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

9.0 9.0.10010.0  (30. januára 2023)

8.0 8.0.10022.0  (30. januára 2023)

7.3 7.3.10016.0  (30. januára 2023)

7.2 7.2.10009.0  (1. marca 2022)

7.1 7.1.10016.0  (1. marca 2022)

 

ESET Mail Security for IBM Domino

9.0 9.0.14006.0  (21. februára 2023)

8.0 8.0.14012.0  (21. februára 2023)

7.3 7.3.14004.0  (21. februára 2023)

7.2 7.2.14003.0  (1. marca 2022)

7.1 7.1.14009.0  (1. marca 2022)

 

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

9.0 9.0.15004.0  (30. januára 2023)

8.0 8.0.15010.0  (30. januára 2023)

7.3 7.3.15004.0  (30. januára 2023)

7.2 7.2.15004.0  (22. februára 2022)

7.1 7.1.15006.0  (22. februára 2022)

 

ESET Server Security for Linux (predtým známy ako ESET File Security for Linux)

9.1 9.1.91.0  (20. decembra 2022)

9.0 9.0.464.0  (15. novembra 2022)

8.1 8.1.820.0  (21. júla 2022)

7.2 7.2.578.0  (24. februára 2022)

 

ESET Secure Authentication

3.0 3.0.63.0  (3. novembra 2022)

 

ESET Endpoint Encryption Client

5.1 5.1.4.36  (15. februára 2023)

 

ESET Endpoint Encryption Server

3.5 3.5.1.370  (28. februára 2023)

 

ESET Full Disk Encryption for Windows

1.3 1.3.4.39  (27. júla 2022)

 

ESET Full Disk Encryption for macOS

1.3 1.3.1.15  (22. decembra 2022)

 

ESET Virtualization Security for NSX

1.7 1.7.1.0  (20. septembra 2019)

 

ESET Inspect Server

1.9 1.9.2423.0  (15. februára 2023)

1.8 1.8.2218.0  (30. novembra 2022)

1.7 1.7.1991.0  (11. mája 2022)

 

ESET Inspect Connector

1.9 1.9.2423.0  (15. februára 2023)

1.8 1.8.2218.0  (30. novembra 2022)

1.7 1.7.1991.0  (11. mája 2022)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for Datto RMM

1.2 1.2.0.0  (20. augusta 2020)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for N-able N-central

1.1 1.1.0.0  (29. apríla 2019)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for N-able RMM

1.1 1.1.0.0  (22. marca 2022)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for NinjaOne

1.2 1.2.0.0  (5. apríla 2022)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for Kaseya VSA

1.1 1.1.0.0  (22. júna 2021)

 

Ostatné produkty a nástroje

ESET Log Collector

4.8 4.8.1.0  (16. januára 2023)

3.2 3.2.0.1  (16. októbra 2018)

 

ESET SysRescue Live

1.0 1.0.23.0  (17. februára 2023)

 

ESET SysInspector

1.4 1.4.2.0  (24. júna 2020)