ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovensky

Zásady používania súborov cookie

S účinnosťou od 26. októbra 2022

Tieto zásady používania súborov cookie boli vytvorené pre webovú stránku prevádzkovanú spoločnosťou ESET, spol. s r. o., alebo ktoroukoľvek z jej dcérskych spoločností či partnerov, ktoré predstavujú samostatné právne subjekty a v týchto Zásadách používania súborov cookie budú označované ako „ESET“ alebo „my“, prípadne formuláciami vyjadrenými v prvej osobe množného čísla. Keďže na našich webových stránkach používame takzvané „súbory cookie“ a podobné technológie, chceme transparentne popísať ich používanie, aby každý návštevník nášho webu mohol na základe uvedených informácií prijať uvážené rozhodnutie dotýkajúce sa jeho vlastného zariadenia. Tieto zásady používania sú špeciálne venované súborom cookie.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky môžu uložiť do vášho prehliadača, aby ich daná stránka mohla prečítať pri vašej ďalšej návšteve. Informácie zhromažďované v súboroch cookie sa môžu týkať vás, vášho zariadenia alebo preferencií, zvyčajne vás však priamo neidentifikujú a ich predmetom nie sú osobné údaje. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné k tomu, aby webová stránka alebo konkrétna služba mohla správne fungovať a mala primeranú úroveň zabezpečenia. Iné sa zasa môžu používať na odlišné účely, napríklad na prispôsobenie webovej stránky používateľovi, analýzu návštevnosti webu alebo na online reklamu produktov či služieb. Všetky súbory cookie, ktoré používame, sme rozdelili do kategórií na základe ich účelu, ako môžete vidieť v sekcii Kategórie používaných súborov cookie. V sekcii Súbory cookie používané touto webovou stránkou nájdete zoznam jednotlivých súborov cookie, ktoré sa používajú na tejto webovej stránke, spolu s informáciou o ich účele a platnosti.

Typy súborov cookie

V nasledujúcich sekciách textu rozlišujeme medzi „súbormi cookie prvej strany“, ktoré sú nastavené spoločnosťou ESET, a „súbormi cookie tretích strán“, ktoré vytvárajú partneri spoločnosti ESET. Našimi partnermi sú tretie strany, ktoré nám poskytujú externé služby pre našu webovú stránku, zvyčajne ide o analytické alebo marketingové služby. Okrem toho rozlišujeme aj medzi „relačnými“ súbormi cookie, ktorých platnosť je obmedzená na trvanie vašej relácie na našej webovej stránke, a „trvalými“ súbormi cookie, ktoré sa v prehliadači ukladajú na dlhšie časové obdobie (ako je uvedené nižšie), aby ich naša stránka mohla prečítať pri vašej ďalšej návšteve. Nastavenia súborov cookie tretích strán spravujú tretie strany.

Kategórie používaných súborov cookie

Základné súbory cookie: Tieto súbory cookie prvej strany sú nevyhnutné na správne fungovanie a zabezpečenie našej webovej stránky a požadovaných služieb. Zvyčajne sa nastavia na základe vašej akcie a umožňujú využívanie funkcií, ako je napríklad zapamätanie si preferencií pre cookies, prihlásenie sa či uloženie položiek v nákupnom košíku. Stránka si vyžaduje súhlas s týmito súbormi cookie, ich blokovanie v prehliadači môže ovplyvniť funkčnosť nášho webu.

Základné analytické súbory cookie: Tieto súbory cookie prvej strany nám umožňujú merať počet návštevníkov/používateľov našej webovej stránky. Niektoré zhromaždené údaje, ktoré nie sú citlivé (ako napríklad krajina, prehliadač a typ zariadenia, IP adresa s anonymizovanými poslednými tromi číslicami a ID súborov cookie používateľa, ktoré je v prípade príslušnej webovej stránky jedinečné), zdieľame s našimi dôveryhodnými partnermi, s pomocou ktorých vytvárame agregované štatistiky používania a výkonnosti. Tieto súbory cookie používame na to, aby sme získali základný prehľad o návštevnosti nášho webu a účinnosti našich kampaní. Keďže sa pomocou týchto súborov cookie dajú vykonávať iba analýzy na nízkej úrovni a keďže neumožňujú sledovanie medzi webovými stránkami ani profilovanie návštevníkov našich stránok, v prehliadači sú predvolene zapnuté, pokiaľ ich nevypnete. Ak sa ich rozhodnete vypnúť, budeme mať veľmi obmedzené možnosti monitorovania výkonnosti našej webovej stránky a kampaní.

Rozšírené analytické súbory cookie: Tieto súbory cookie prvej alebo tretej strany nám poskytujú prehľad o tom, ako návštevníci pracujú s webovou stránkou a ponúkanými službami, a to vďaka rozširovaniu našich dát o údaje z nástrojov tretích strán. Používame ich na zlepšovanie nášho webu, služieb a používateľského prostredia, na hľadanie a riešenie chýb či iných súvisiacich problémov, ako aj na vyhodnocovanie účinnosti našich kampaní. Tieto súbory cookie budú uložené vo vašom prehliadači len v prípade, že nám udelíte súhlas s ich používaním. Ak sa rozhodnete analytické súbory cookie neodsúhlasiť, budeme mať obmedzené možnosti monitorovania výkonnosti našej stránky a kampaní.

Marketingové súbory cookie: Tieto súbory cookie tretích strán umožňujú našim marketingovým partnerom sledovať niektoré činnosti na našej stránke, napríklad keď si sťahujete alebo kupujete náš produkt. Prepájaním takýchto údajov partneri vytvoria profil zodpovedajúci vašim záujmom, preferenciám a potrebám, aby vám následne vedeli zobrazovať relevantné reklamy na iných weboch. Marketingové súbory cookie budú uložené vo vašom prehliadači len v prípade, že nám udelíte súhlas s ich používaním. Ak sa ich rozhodnete neodsúhlasiť, bude sa vám zobrazovať menej cielená online reklama.

Súbory cookie používané touto webovou stránkou

Základné súbory cookie

Názov súboru cookie

Platnosť súboru cookie

Doména

Poskytovateľ

Kategória

Účel súboru cookie

eset_cookie-bar

1 rok

.eset.com

ESET

základné

Tento súbor cookie ukladá informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré stránka používa, a o tom, či návštevník pre jednotlivé kategórie súhlas udelil alebo nie. Vlastník stránky tak dokáže zabezpečiť, aby sa do prehliadača neuložili súbory cookie z tých kategórií, ktoré návštevník neodsúhlasil. Tento súbor cookie má bežne platnosť na jeden rok, aby na stránke zostal zapamätaný výber používateľa aj pri jeho ďalšej návšteve. Súbor neobsahuje žiadne osobné informácie, na základe ktorých sa dá návštevník stránky identifikovať.

help_mode

1 mesiac

help.eset.com, support-eol.eset.com

ESET

základné

Predvolene sa farebný vzhľad tejto webovej lokality vyberie na základe nastavení operačného systému. Tento súbor cookie prepíše predvolené nastavenia a uloží farebný vzhľad (normálny režim alebo tmavý režim).

SiteLanguage

5 rokov

support.eset.com, support-eol.eset.com

ESET

základné

Tento súbor cookie sleduje a pamätá si preferencie používateľa v súvislosti so zobrazovaným jazykom.

XSRF-TOKEN

Relácia

support.eset.com, support-eol.eset.com

ESET

základné

Tento token overuje, že požiadavky na aplikáciu zadáva aktuálny používateľ.

eset_kb_session

Relácia

support.eset.com, support-eol.eset.com

ESET

základné

Tento súbor cookie uchováva údaje aktuálnej relácie.

Základné analytické súbory cookie

Názov súboru cookie

Platnosť súboru cookie

Doména

Poskytovateľ

Účel súboru cookie

_gat_***

1 minúta

.eset.com

Google LLC

Tento súbor cookie je nastavený nástrojom Google Analytics na kontrolovanie počtu požiadaviek.

_gid

1 deň

.eset.com

Google LLC

Tento súbor cookie zaznamená jedinečné ID návštevníka webovej stránky a sleduje, ako pracuje so stránkou. Údaje sa používajú na štatistické účely.

_ga

2 roky

.eset.com

Google LLC

Tento súbor cookie zaznamená jedinečné ID návštevníka webovej stránky a sleduje, ako pracuje so stránkou. Údaje sa používajú na štatistické účely.

_ga_***

2 roky

.eset.com

Google LLC

Tento súbor cookie uchováva jedinečné ID návštevníka webovej stránky a sleduje, ako pracuje so stránkou. Údaje sa používajú na štatistické účely.

Pokročilé analytické súbory cookie

Názov súboru cookie

Platnosť súboru cookie

Doména

Poskytovateľ

Účel súboru cookie

_hjSessionUser_{site_id}

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar a použije sa, keď používateľ prvýkrát navštívi stránku. Uchováva ID používateľa Hotjar, ktoré je pre danú webovú stránku jedinečné, a zabezpečuje, že údaje získané pri následných návštevách tej istej lokality sú priradené k rovnakému ID používateľa.

_hjid

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar a použije sa, keď používateľ prvýkrát navštívi stránku. Uchováva ID používateľa Hotjar, ktoré je pre danú webovú stránku jedinečné, a zabezpečuje, že údaje získané pri následných návštevách tej istej lokality sú priradené k rovnakému ID používateľa.

_hjFirstSeen

Relácia

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar a identifikuje prvú reláciu nového používateľa. Používajú ho filtre nahrávania na identifikovanie nových relácií používateľa.

_hjUserAttributesHash

Relácia

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Atribúty používateľa odoslané prostredníctvom rozhrania Hotjar Identify API sú počas trvania relácie uložené vo vyrovnávacej pamäti. Vďaka tomu vieme, kedy sa atribút zmenil a že ho treba aktualizovať.

_hjCachedUserAttributes

Relácia

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar a ukladá atribúty používateľa odoslané prostredníctvom rozhrania Hotjar Identify API vždy, keď používateľ nie je súčasťou vzorky. Zhromaždené atribúty sa uložia na servery spoločnosti Hotjar iba vtedy, ak používateľ použije nástroj Hotjar Feedback. Súbor cookie sa používa bez ohľadu na to, či je nástroj Feedback k dispozícii.

_hjViewportId

Relácia

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar a ukladá podrobnosti o oblasti zobrazenej používateľom, napríklad o jej veľkosti a rozmeroch.

_hjSession_{site_id}

30 minút

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar a uchováva údaje aktuálnej relácie. Zabezpečuje, že sú následné požiadavky v rámci okna aktuálnej relácie priradené k rovnakej relácii.

_hjSessionTooLarge

Relácia

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar a zabezpečuje, že ak relácia bude príliš veľká, Hotjar prestane zhromažďovať údaje.

Skutočnosť, či veľkosť relácie prekračuje limit, sa zisťuje automaticky pomocou signálu zo servera WebSocket.

_hjSessionRejected

Relácia

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Ak je k dispozícii a spoločnosť Hotjar zabránila relácii pripojiť sa k nášmu serveru WebSocket z dôvodu preťaženia, počas trvania relácie používateľa je nastavený na hodnotu 1. Tento postup sa aplikuje v mimoriadne zriedkavých situáciách, aby sa zabránilo vážnym problémom s výkonom.

_hjSessionResumed

Relácia

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Nastaví sa vtedy, keď sa relácia/nahrávanie po prerušení pripojenia znova spojí so servermi spoločnosti Hotjar.

_hjLocalStorageTest

Pod 100 ms

.eset.com

Hotjar Ltd

Zisťuje, či kód sledovania spoločnosti Hotjar môže použiť miestne úložisko. Ak áno, nastaví sa hodnota 1. Na údaje uložené v umiestnení in_hjLocalStorageTest sa nevzťahuje čas uplynutia platnosti, údaje sú však odstránené takmer ihneď po vytvorení.

_hjIncludedInPageviewSample

30 minút

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Zisťuje, či je používateľ súčasťou vzorkovania údajov definovaného limitom na zobrazenie stránok vášho webu.

_hjIncludedInSessionSample

30 minút

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Zisťuje, či je používateľ súčasťou vzorkovania údajov definovaného limitom na dennú reláciu vášho webu.

_hjAbsoluteSessionInProgress

30 minút

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Zisťuje prvú reláciu zobrazenia stránky používateľa.

_hjTLDTest

Relácia

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Súbor cookie _hjTLDTest sa snažíme uložiť na rôzne alternatívy podreťazca URL adresy, kým nedôjde k zlyhaniu. Vďaka tomu sa môžeme pokúsiť určiť najgenerickejšiu cestu k súboru cookie, ktorú môžeme použiť namiesto názvu hostiteľa stránky. To znamená, že súbory cookie sa dajú zdieľať v rôznych subdoménach (ak je to relevantné). Následne sa súbor cookie odstráni.

_hjRecordingEnabled

Relácia

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Nastaví sa, keď sa spustí nahrávanie. Číta sa po inicializácii modulu nahrávania a zisťuje, či sa používateľ už nachádza v nahrávke v konkrétnej relácii.

_hjRecordingLastActivity

Relácia

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Nachádza sa v úložisku relácie namiesto časti so súbormi cookie. Aktualizuje sa, keď sa spustí nahrávanie používateľa a keď sa údaje odošlú cez WebSocket (používateľ vykoná akciu, ktorú zaznamená spoločnosť Hotjar).

_hjClosedSurveyInvites

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Nastaví sa, keď používateľ použije externý odkaz na pozvánku na prieskum.

Zabezpečuje, že sa rovnaká pozvánka nezobrazí dvakrát.

_hjDonePolls

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Nastaví sa, keď používateľ dokončí prieskum na webovej stránke. Zabezpečuje, že keď dotazník prieskumu vyplní, už sa znova nezobrazí.

_hjMinimizedPolls

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Nastaví sa, keď používateľ minimalizuje prieskum na webovej stránke. Zabezpečuje, že keď sa používateľ pohybuje po vašej stránke, prieskum zostane minimalizovaný.

_hjShownFeedbackMessage

1 rok

.eset.com

Hotjar Ltd

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Hotjar. Nastaví sa, keď používateľ minimalizuje alebo dokončí prichádzajúcu žiadosť o spätnú väzbu.

Zabezpečuje, že sa prichádzajúca žiadosť o spätnú väzbu zobrazí v minimalizovanej podobe, ak používateľ prejde na ďalší stránku, kde sa má žiadosť zobraziť.

_gaexp

90 dní

.eset.com

Optimize

Zisťuje účasť používateľa na experimente, ako aj platnosť experimentov, na ktorých sa používateľ už zúčastnil.

_opt_awcid

Na 24 hodín

.eset.com

Optimize

Používa sa v kampaniach priradených k číslam zákazníkov v službe Google Ads.

_opt_awmid

Na 24 hodín

.eset.com

Optimize

Používa sa v kampaniach priradených k ID kampaní v službe Google Ads.

_opt_awgid

Na 24 hodín

.eset.com

Optimize

Používa sa v kampaniach priradených k ID reklamných skupín v službe Google Ads.

_opt_awkid

Na 24 hodín

.eset.com

Optimize

Používa sa v kampaniach priradených k ID kritérií v službe Google Ads.

_opt_utmc

Na 24 hodín

.eset.com

Optimize

Ukladá posledný parameter dotazu utm_campaign.

_opt_expid

10 sekúnd

.eset.com

Optimize

Tento súbor cookie sa vytvorí pri spustení experimentu presmerovania. Uloží ID experimentu, ID variantu a referer odkazujúci na stránku, na ktorej prebieha presmerovanie.

_clck

1 rok

.eset.com

Microsoft

V prehliadači uchováva ID používateľa služby Clarity, ako aj predvoľby, ktoré sú jedinečné pre danú webovú stránku. Tým sa zabezpečí, že používateľské správanie pri ďalších návštevách tej istej stránky bude priradené k rovnakému ID používateľa.

_clsk

1 deň

.eset.com

Microsoft

Spája viacero zobrazení stránky používateľom do jedného záznamu relácie Clarity.

CLID

1 rok

www.clarity.ms

Microsoft

Identifikuje pomocou služby Clarity, kedy služba Clarity prvýkrát zaznamenala tohto používateľa na ľubovoľnej webovej stránke.

ANONCHK

10 minút

.c.clarity.ms

Microsoft

Označuje, či sa identifikátor MUID prenáša do ANID – súboru cookie používaného na reklamné účely. Clarity ANID nepoužíva, a tak je hodnota vždy 0.

MR

7 dní

.bat.bing.com

Microsoft

Označuje, či sa má identifikátor MUID obnoviť.

MUID

1 rok

.clarity.ms

Microsoft

Identifikuje jedinečné webové prehliadače, ktoré navštevujú webové stránky spoločnosti Microsoft. Tieto súbory cookie sa používajú na reklamné účely, analýzy webovej stránky a ďalšie prevádzkové účely.

SM

Relácia

.c.clarity.ms

Microsoft

Používa sa na synchronizáciu identifikátora MUID v doménach spoločnosti Microsoft.

Dodatočné rozšírené analytické súbory cookie:

Názov súboru cookie

Platnosť súboru cookie

Doména

Poskytovateľ

Účel súboru cookie

ai_user

1 rok

support.eset.com

ESET

Anonymizovaný identifikátor používateľa vychádzajúci z odtlačku zariadenia – pomáha pri počítaní a rozlišovaní jednotlivých používateľov.

ai_session

30 minút

support.eset.com

ESET

Rozlišuje jednotlivé relácie toho istého používateľa – pomáha nám vytvoriť si prehľad o postupoch používateľa (počiatočných/konečných bodoch atď.).

Marketingové súbory cookie

Názov súboru cookie

Platnosť súboru cookie

Doména

Poskytovateľ

Účel súboru cookie

_fbc

Relácia

.eset.com

Facebook, Inc.

Tento súbor cookie používa spoločnosť Facebook na reklamné účely a sledovanie konverzie (úspešnosti).

_fbp

3 mesiace

.eset.com

Facebook, Inc.

Tento súbor cookie používa spoločnosť Facebook na reklamné účely a sledovanie konverzie (úspešnosti).

fr

3 mesiace

.facebook.com

Facebook, Inc.

Tento súbor cookie sa používa pri cielení reklám spoločnosti Facebook.

bcookie

2 roky

.linkedin.com

LinkedIn

Tento súbor cookie od spoločnosti LinkedIn využívajú tlačidlá na zdieľanie a reklamné funkcie. Jedinečným spôsobom identifikuje zariadenia pristupujúce k sieti LinkedIn na odhalenie zneužívania na platforme.

bscookie

2 roky

www.linkedin.com

LinkedIn

Tento súbor cookie od spoločnosti LinkedIn využívajú tlačidlá na zdieľanie a reklamné funkcie. Používa sa na zapamätanie, že prihlásený používateľ prešiel dvojúrovňovým overením.

li_gc

2 roky

.linkedin.com

LinkedIn

Toto je súbor cookie od spoločnosti LinkedIn a používa sa na ukladanie súhlasu návštevníkov s používaním súborov cookie na voliteľné účely.

lidc

Na 24 hodín

.linkedin.com

LinkedIn

Tento súbor cookie od spoločnosti LinkedIn využívajú tlačidlá na zdieľanie a reklamné funkcie.

U

3 mesiace

.adsymptotic.com

LinkedIn

Identifikuje prehliadač, ak sa IP adresa nenachádza v zamýšľanej cieľovej krajine.

UserMatchHistory

1 mesiac

.linkedin.com

LinkedIn

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou LinkedIn. Používa sa na sledovanie návštevníkov na rôznych webových stránkach na zobrazovanie relevantnej reklamy vychádzajúcej z preferencií návštevníka.

AnalyticsSyncHistory

1 mesiac

.linkedin.com

LinkedIn

Používa sa na ukladanie informácií o čase, keď sa v prípade používateľov vo vybraných krajinách uskutočnila synchronizácia so súborom cookie lms_analytics.

li_oatml

1 mesiac

.linkedin.com

LinkedIn

Používa sa na identifikáciu členov LinkedIn mimo siete LinkedIn na reklamné a analytické účely mimo vybraných krajín a na obmedzený čas aj na reklamné účely vo vybraných krajinách.

lms_ads

1 mesiac

.linkedin.com

LinkedIn

Používa sa na identifikáciu členov LinkedIn mimo siete LinkedIn na reklamné účely vo vybraných krajinách.

lms_analytics

1 mesiac

.linkedin.com

LinkedIn

Používa sa na identifikáciu členov LinkedIn na analytické účely vo vybraných krajinách.

li_fat_id

1 mesiac

.eset.com

LinkedIn

Nepriamy identifikátor člena na účely sledovania konverzie (úspešnosti), opätovného cielenia a analyzovania.

li_sugr

3 mesiace

.linkedin.com

LinkedIn

Používa sa na pravdepodobnostné priraďovanie identity používateľa mimo vybraných krajín.

_guid

3 mesiace

.linkedin.com

LinkedIn

Používa sa na identifikáciu člena LinkedIn na reklamné účely s využitím služby Google Ads.

BizographicsOptOut

10 rokov

.linkedin.com

LinkedIn

Určuje nesúhlasný stav týkajúci sa sledovania treťou stranou.

li_giant

7 dní

.eset.com

LinkedIn

Nepriamy identifikátor pre skupiny členov LinkedIn používaný na sledovanie konverzie (úspešnosti).

_clck

1 rok

.eset.com

Microsoft

V prehliadači uchováva ID používateľa služby Clarity, ako aj predvoľby, ktoré sú jedinečné pre danú webovú stránku. Tým sa zabezpečí, že používateľské správanie pri ďalších návštevách tej istej stránky bude priradené k rovnakému ID používateľa.

_clsk

1 deň

.eset.com

Microsoft

Spája viacero zobrazení stránky používateľom do jedného záznamu relácie Clarity.

CLID

1 rok

www.clarity.ms

Microsoft

Identifikuje pomocou služby Clarity, kedy služba Clarity prvýkrát zaznamenala tohto používateľa na ľubovoľnej webovej stránke.

ANONCHK

10 minút

.c.clarity.ms

Microsoft

Označuje, či sa identifikátor MUID prenáša do ANID – súboru cookie používaného na reklamné účely. Clarity ANID nepoužíva, a tak je hodnota vždy 0.

MR

7 dní

.bat.bing.com

Microsoft

Označuje, či sa má identifikátor MUID obnoviť.

MUID

1 rok

.clarity.ms

Microsoft

Identifikuje jedinečné webové prehliadače, ktoré navštevujú webové stránky spoločnosti Microsoft. Tieto súbory cookie sa používajú na reklamné účely, analýzy webovej stránky a ďalšie prevádzkové účely.

SM

Relácia

.c.clarity.ms

Microsoft

Používa sa na synchronizáciu identifikátora MUID v doménach spoločnosti Microsoft.

SRM_B

1 rok

.c.bing.com

Microsoft

Tento súbor cookie nainštalovala služba Microsoft Bing.

_uetsid

1 deň

.eset.com

Microsoft

Služba Bing Ads nastavuje tento súbor cookie tak, aby nadviazal kontakt s používateľom, ktorý danú webovú stránku už navštívil.

_uetvid

1 rok 3 týždne 4 dni

.eset.com

Microsoft

Služba Bing Ads nastavuje tento súbor cookie tak, aby nadviazal kontakt s používateľom, ktorý danú webovú stránku už navštívil.

_uetmsclkid

90 dní

.eset.com

Microsoft

Toto je identifikátor Microsoft Click ID, ktorý sa používa na zlepšenie presnosti sledovania konverzie (úspešnosti).

DSID

2 týždne

doubleclick.net

AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

Používa sa na identifikáciu prihláseného používateľa na stránkach nepatriacich spoločnosti Google, ako aj na zapamätanie, či používateľ súhlasil s prispôsobením reklám.

test_cookie

15 minút

doubleclick.net

AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

Tento súbor cookie používa služba Google DoubleClick na zistenie, či možno súbory cookie nastaviť.

id

2 roky

doubleclick.net

AdSense, Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360

Tento súbor cookie používa spoločnosť Google na reklamné účely vrátane zobrazovania a vykresľovania reklám, personalizácie reklám, obmedzovania, koľkokrát sa reklama zobrazí používateľovi, skrývania reklám, ktoré už nechcete vidieť, a merania účinnosti reklám.

__gads

13 mesiacov

.eset.com

AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads

Tento súbor cookie sa spája so službou DoubleClick for Publishers od spoločnosti Google. Jeho účelom je zobrazovať na stránke reklamy, za ktoré môže vlastník získať istý výnos.

GED_PLAYLIST_ACTIVITY

Relácia

.eset.com

AdSense, Google Ad Manager, YouTube

Tieto súbory cookie sa nastavujú cez vložené videá na YouTube. Zaznamenávajú anonymné štatistické údaje, ktoré sa týkajú napríklad toho, koľkokrát bolo video spustené a aké nastavenia prehrávania boli použité. Nezhromažďujú sa žiadne citlivé údaje, pokiaľ sa neprihlásite do svojho účtu Google. V takom prípade sú vaše rozhodnutia prepojené s vaším účtom, napríklad keď kliknete pri videu na tlačidlo Páči sa mi.

ACLK_DATA

5 minút

youtube.com

AdSense, Google Ad Manager, YouTube

Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa prijíma súbory cookie.

pm_sess

30 minút

doubleclick.net, google.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Zabraňuje škodlivým stránkam konať v mene používateľa bez jeho vedomia.

pm_sess_NNN

30 minút

doubleclick.net, google.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Zabraňuje škodlivým stránkam konať v mene používateľa bez jeho vedomia.

aboutads_sessNNN

30 minút

doubleclick.net, google.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Umožňuje používateľom pracovať so službou alebo stránkou na získanie prístupu k ich základným funkciám. Používa sa na overenie používateľov, predchádzanie podvodom a ochranu používateľov, keď pracujú so službou.

FPAU

90 dní

.eset.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Zhromažďuje informácie o používateľoch a ich aktivite na webovej stránke prostredníctvom vložených prvkov na účely analyzovania a podávania správ.

ANID

1 rok

google.com and local variations

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Spoločnosť Google používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na rôznych miestach na webe.

AID

1 rok

google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Tento súbor cookie sa používa na prepojenie vašej aktivity v rôznych zariadeniach, ak ste sa predtým prihlásili do účtu Google na inom zariadení. Vďaka tomu môžeme koordinovať reklamy, ktoré sa vám zobrazujú v rôznych zariadeniach, ako aj merať ich konverziu (úspešnosť).

IDE

1 rok

.doubleclick.net

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

Zhromažďuje informácie o používateľoch a ich aktivite na webovej stránke a používa sa na účely online marketingu. Tieto informácie sa používajú na cielenie reklám na používateľa v rôznych kanáloch a zariadeniach.

TAID

14 dní

google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Tento súbor cookie sa používa na prepojenie vašej aktivity v rôznych zariadeniach, ak ste sa predtým prihlásili do účtu Google na inom zariadení. Vďaka tomu môžeme koordinovať reklamy, ktoré sa vám zobrazujú v rôznych zariadeniach, ako aj merať ich konverziu (úspešnosť).

FPGCLDC

90 dní

.eset.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

Pomáha inzerentom zistiť, ako často používatelia, ktorí kliknú na ich reklamy, vykonajú na ich stránke akciu.

_gcl_***

90 dní

.eset.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Súbor cookie nastavený službou Google Ads na zhromažďovanie informácií o kliknutiach na reklamy a ich ukladanie do súboru cookie prvej strany, aby bolo možné konverzie priradiť mimo stránky prvého kontaktu.

FLC

10 sekúnd

doubleclick.net

Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

Tento súbor cookie sa používa na prepojenie vašej aktivity v rôznych zariadeniach, ak ste sa predtým prihlásili do účtu Google na inom zariadení. Vďaka tomu môžeme koordinovať reklamy, ktoré sa vám zobrazujú v rôznych zariadeniach, ako aj merať ich konverziu (úspešnosť).

RUL

12 mesiacov

doubleclick.net

Display & Video 360, Google Ads

Tento súbor cookie používa služba Google DoubleClick na zistenie, či sa reklama na stránke zobrazila správne.

CONSENT

2 roky

youtube.com

Google Inc

Súbory cookie tretích strán. Poskytujú určité funkcie spoločnosti Google a môžu ukladať isté preferencie vychádzajúce zo spôsobu používania, ako aj prispôsobovať reklamy, ktoré sa zobrazujú pri vyhľadávaní cez Google.

_gac_***

90 dní

.eset.com

Google Ads

Súbor cookie _gac ukladá informácie o kampani, aby sa službe Google Ads poskytol spoľahlivejší spôsob merania interakcií zákazníkov. Značky konverzie webovej stránky Google Ads nebudú tento súbor cookie čítať, kým nevyslovíte explicitný súhlas s marketingovými súbormi cookie.

personalization_id

2 roky

.twitter.com

Twitter

Tento súbor cookie sa nastavil z dôvodu integrácie so službou Twitter a pre možnosti zdieľania so sociálnymi médiami.

Správa súborov cookie na vašom zariadení

Súbory cookie nastavené a používané na našej webovej stránke môžete spravovať výberom vami preferovaného nastavenia v paneli na udelenie súhlasu so súbormi cookie. Ak budete chcieť neskôr upraviť svoje nastavenia súborov cookie vrátane zrušenia súhlasu s nimi, môžete tak urobiť kedykoľvek kliknutím na odkaz Spravovať súbory cookie, ktorý nájdete v päte webovej stránky, prípadne prostredníctvom internetového prehliadača. Súbory cookie nastavené na základe predchádzajúcich výberov ostanú uložené v prehliadači, po zrušení súhlasu sa však nebudú používať. Tieto súbory cookie si môžete zobraziť alebo vymazať manuálne v nastaveniach prehliadača.

Zmeny v zásadách používania súborov cookie

Tieto zásady používania súborov cookie môžeme príležitostne upravovať, aby odrážali zmeny na našej webovej stránke, v poskytovaných službách alebo v používaných postupoch. Pri každej takejto úprave zmeníme aj dátum poslednej aktualizácie uvedený v hornej časti týchto zásad používania súborov cookie. Bez ohľadu na uvedené skutočnosti sa môžu podrobnosti v sekcii „Súbory cookie používané touto webovou stránkou“ kedykoľvek zmeniť. Preto sú výslovne platné k dátumu nadobudnutia účinnosti týchto zásad používania súborov cookie.