Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά

Τελευταίες εκδόσεις των προϊόντων ESET

Αυτή η σελίδα εμφανίζει τις πλήρεις και πιο πρόσφατες εκδόσεις των προϊόντων ESET που κυκλοφόρησαν (εκτός από τα προϊόντα cloud). Τα προϊόντα είναι ταξινομημένα με βάση το τμήμα χρήστη, που συμπεριλαμβάνει τις κύριες και δευτερεύουσες εκδόσεις και τις ημερομηνίες κυκλοφορίας τους. Κάθε προϊόν ESET ενδέχεται να κυκλοφορήσει ταυτόχρονα πολλές εκδόσεις, με βάση την τρέχουσα πολιτική του τέλους κύκλου ζωής της ESET. Ενδέχεται να εφαρμόζονται εξαιρέσεις για μια συγκεκριμένη περιοχή/χώρα.

Οικιακά προϊόντα

ESET NOD32 Antivirus

17.2 17.2.7.0  (2 Ιουλίου 2024)

16.2 16.2.15.0  (25 Σεπτεμβρίου 2023)

15.2 15.2.17.0  (22 Αυγούστου 2022)

 

ESET Internet Security

17.2 17.2.7.0  (2 Ιουλίου 2024)

16.2 16.2.15.0  (25 Σεπτεμβρίου 2023)

15.2 15.2.17.0  (22 Αυγούστου 2022)

 

ESET Smart Security Premium

17.2 17.2.7.0  (2 Ιουλίου 2024)

16.2 16.2.15.0  (25 Σεπτεμβρίου 2023)

15.2 15.2.17.0  (22 Αυγούστου 2022)

 

ESET Security Ultimate

17.2 17.2.7.0  (2 Ιουλίου 2024)

 

ESET Safe Server

17.2 17.2.7.0  (26 Μαρτίου 2024)

 

ESET Small Business Security

17.2 17.2.7.0  (3 Ιουνίου 2024)

 

ESET Mobile Security for Android

9.0 9.0.32.0  (29 Απριλίου 2024)

8.2 8.2.8.0  (24 Ιουλίου 2023)

7.3 7.3.19.0  (15 Αυγούστου 2022)

 

ESET Parental Control for Android

5.3 5.3.5.0  (20 Ιουνίου 2024)

4.1 4.1.18.0  (18 Μαρτίου 2022)

3.1 3.1.14.0  (31 Μαΐου 2021)

 

ESET Cyber Security

7.4 7.4.1600.0  (30 Οκτωβρίου 2023)

6.11 6.11.414.0  (21 Σεπτεμβρίου 2023)

 

ESET Cyber Security Pro

6.11 6.11.414.0  (21 Σεπτεμβρίου 2023)

 

ESET Password Manager

3.7 3.7.0.0  (8 Αυγούστου 2022)

 

Επιχειρηματικά προϊόντα

ESET Endpoint Antivirus

11.1 11.1.2039.2  (11 Ιουλίου 2024)

11.0 11.0.2044.0  (29 Φεβρουαρίου 2024)

10.1 10.1.2063.0  (25 Ιανουαρίου 2024)

10.0 10.0.2049.0  (2 Νοεμβρίου 2023)

9.1 9.1.2071.0  (25 Ιανουαρίου 2024)

9.0 9.0.2050.0  (9 Μαρτίου 2023)

8.1 8.1.2052.0  (9 Μαρτίου 2023)

7.3 7.3.2057.0  (9 Μαρτίου 2023)

 

ESET Endpoint Security

11.1 11.1.2039.2  (11 Ιουλίου 2024)

11.0 11.0.2032.0  (28 Νοεμβρίου 2023)

10.1 10.1.2063.0  (25 Ιανουαρίου 2024)

10.0 10.0.2049.0  (2 Νοεμβρίου 2023)

9.1 9.1.2071.0  (25 Ιανουαρίου 2024)

9.0 9.0.2050.0  (9 Μαρτίου 2023)

8.1 8.1.2052.0  (9 Μαρτίου 2023)

7.3 7.3.2057.0  (9 Μαρτίου 2023)

 

ESET Endpoint Antivirus for macOS

7.4 7.4.1500.0  (30 Οκτωβρίου 2023)

7.3 7.3.3600.0  (1 Ιουνίου 2023)

7.2 7.2.1600.0  (21 Οκτωβρίου 2022)

7.1 7.1.1700.0  (14 Ιουνίου 2022)

7.0 7.0.7300.0  (21 Οκτωβρίου 2022)

 

6.11 6.11.606.0  (21 Οκτωβρίου 2022)

 

ESET Endpoint Security for macOS

6.11 6.11.616.0  (21 Σεπτεμβρίου 2023)

 

ESET Endpoint Security for Android

4.3 4.3.3.0  (10 Απριλίου 2024)

3.6 3.6.6.0  (19 Ιουνίου 2023)

 

ESET Endpoint Antivirus for Linux

11.0 11.0.15.0  (19 Ιουνίου 2024)

10.3 10.3.4.0  (15 Μαΐου 2024)

10.2 10.2.2.0  (17 Απριλίου 2024)

10.1 10.1.8.0  (17 Απριλίου 2024)

10.0 10.0.3.0  (17 Απριλίου 2024)

9.1 9.1.13.0  (17 Απριλίου 2024)

9.0 9.0.10.0  (15 Μαΐου 2024)

8.1 8.1.12.0  (15 Μαΐου 2024)

 

ESET PROTECT On-Prem (πρώην ESET PROTECT)

11.1 11.1.14.0  (2 Ιουλίου 2024)

11.0 11.0.14.0  (13 Δεκεμβρίου 2023)

10.1 10.1.28.0  (5 Σεπτεμβρίου 2023)

10.0 10.0.14.1  (9 Μαρτίου 2023)

 

9.1 9.1.18.4  (26 Σεπτεμβρίου 2022)

 

ESET PROTECT Virtual Appliance

11.1 11.1.14.0  (2 Ιουλίου 2024)

11.0 11.0.19.1  (14 Μαΐου 2024)

10.1 10.1.28.0  (5 Σεπτεμβρίου 2023)

10.0 10.0.14.0  (10 Νοεμβρίου 2022)

9.1 9.1.18.4  (26 Σεπτεμβρίου 2022)

 

ESET Management Agent

11.2 11.2.2076.0  (2 Ιουλίου 2024)

11.1 11.1.1152.0  (2 Απριλίου 2024)

11.0 11.0.503.0  (13 Δεκεμβρίου 2023)

10.1 10.1.3268.0  (25 Οκτωβρίου 2023)

10.0 10.0.3091.0  (10 Νοεμβρίου 2022)

9.1 9.1.3295.0  (27 Ιουλίου 2022)

 

ESET Bridge

4.0 4.0.4.0  (26 Ιουνίου 2024)

3.0 3.0.2.0  (18 Μαρτίου 2024)

2.0 2.0.2.0  (27 Ιουνίου 2023)

1.0 1.0.37.0  (20 Δεκεμβρίου 2022)

 

ESET Server Security for Microsoft Windows Server (πρώην ESET File Security for Microsoft Windows Server)

11.0 11.0.12012.0  (18 Ιουνίου 2024)

10.0 10.0.12015.2  (6 Φεβρουαρίου 2024)

9.0 9.0.12019.0  (30 Ιανουαρίου 2024)

8.0 8.0.12016.1  (9 Φεβρουαρίου 2023)

7.3 7.3.12013.1  (25 Ιανουαρίου 2024)

 

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

11.0 11.0.10008.0  (11 Ιουνίου 2024)

10.1 10.1.10014.0  (11 Ιουνίου 2024)

10.0 10.0.10018.1  (11 Ιουνίου 2024)

9.0 9.0.10012.0  (11 Ιουνίου 2024)

8.0 8.0.10024.0  (24 Ιανουαρίου 2024)

7.3 7.3.10018.0  (30 Ιανουαρίου 2023)

 

ESET Mail Security for IBM Domino

10.0 10.0.14007.1  (6 Φεβρουαρίου 2024)

9.0 9.0.14008.0  (30 Ιανουαρίου 2024)

8.0 8.0.14014.0  (24 Ιανουαρίου 2024)

7.3 7.3.14006.0  (24 Ιανουαρίου 2024)

 

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

11.0 11.0.15004.0  (11 Ιουνίου 2024)

10.0 10.0.15005.1  (6 Φεβρουαρίου 2024)

9.0 9.0.15006.0  (30 Ιανουαρίου 2024)

8.0 8.0.15012.0  (23 Ιανουαρίου 2024)

7.3 7.3.15006.0  (23 Ιανουαρίου 2024)

 

ESET Server Security for Linux (πρώην ESET File Security for Linux)

11.0 11.0.227.0  (16 Ιουλίου 2024)

10.3 10.3.3.0  (22 Μαΐου 2024)

10.2 10.2.41.0  (5 Δεκεμβρίου 2023)

10.1 10.1.176.0  (30 Οκτωβρίου 2023)

10.0 10.0.328.0  (18 Ιουλίου 2023)

9.1 9.1.99.0  (8 Φεβρουαρίου 2024)

9.0 9.0.466.0  (18 Ιουλίου 2023)

8.1 8.1.823.0  (18 Ιουλίου 2023)

 

ESET Secure Authentication

3.0 3.0.69.0  (27 Ιουνίου 2024)

 

ESET Endpoint Encryption Client

5.1 5.1.5.38  (31 Μαΐου 2023)

 

ESET Endpoint Encryption Server

3.8 3.8.2.0  (25 Ιουνίου 2024)

 

ESET Full Disk Encryption for Windows

1.4 1.4.62.0  (27 Ιουλίου 2022)

 

ESET Full Disk Encryption for macOS

1.3 1.3.2.33  (22 Δεκεμβρίου 2022)

 

ESET Virtualization Security for NSX

1.7 1.7.1.0  (20 Σεπτεμβρίου 2019)

 

ESET Inspect Server

2.2 2.2.4100.0  (24 Ιουλίου 2024)

2.1 2.1.3779.0  (16 Απριλίου 2024)

2.0 2.0.3549.0  (8 Φεβρουαρίου 2024)

1.12 1.12.3296.0  (30 Οκτωβρίου 2023)

1.11 1.11.2882.0  (10 Αυγούστου 2023)

 

ESET Inspect Connector

2.2 2.2.4100.0  (24 Ιουλίου 2024)

2.1 2.1.3779.0  (16 Απριλίου 2024)

2.0 2.0.3549.0  (8 Φεβρουαρίου 2024)

1.12 1.12.3296.0  (30 Οκτωβρίου 2023)

1.11 1.11.2883.0  (10 Αυγούστου 2023)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for Datto RMM

1.2 1.2.0.0  (20 Αυγούστου 2020)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for N-able N-central

1.1 1.1.0.0  (29 Απριλίου 2019)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for N-able N-sight RMM

1.1 1.1.0.0  (22 Μαρτίου 2022)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for NinjaOne

1.2 1.2.0.0  (5 Απριλίου 2022)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for Kaseya VSA

1.1 1.1.0.0  (22 Ιουνίου 2021)

 

Άλλα προϊόντα

ESET Online Scanner

3.7 3.7.4.0  (19 Μαρτίου 2024)

 

ESET AV Remover

1.6 1.6.7.0  (29 Νοεμβρίου 2023)

 

ESET Log Collector

4.10 4.10.0.0  (14 Ιουνίου 2024)

 

ESET SysInspector

2.0 2.0.17.0  (5 Απριλίου 2024)

1.4 1.4.2.0  (23 Φεβρουαρίου 2021)