Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά

Πολιτική cookie

Ισχύει από 26 Οκτωβρίου 2022

Η παρούσα Πολιτική για τα cookies δημιουργήθηκε για έναν ιστότοπο που διαχειρίζεται η ESET spol. s r.o. ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή συνεργαζόμενες εταιρείες της, καθεμία από τις οποίες είναι ξεχωριστή νομική οντότητα και θα αναφέρεται ως «ESET» ή «η εταιρεία» στην παρούσα Πολιτική για τα cookies. Η εταιρεία, επειδή χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα «cookies» και παρόμοιες τεχνολογίες στους ιστότοπούς της, επιθυμεί να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη χρήση τους, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες να μπορούν να κάνουν επιλογές κατόπιν ενημέρωσης σε σχέση με τις δικές τους συσκευές. Η παρούσα Πολιτική για τα cookies επικεντρώνεται ειδικά στα cookies.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορεί να τοποθετηθούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και στη συνέχεια να τα διαβάσει το πρόγραμμα περιήγησης εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies μπορεί να αφορούν εσάς, τη συσκευή ή τις προτιμήσεις σας και συνήθως δεν σας ταυτοποιούν απευθείας. Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα, προκειμένου ένας ιστότοπος ή μια συγκεκριμένη υπηρεσία να μπορεί να λειτουργήσει σωστά και να έχει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας. Ορισμένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, π.χ. για εξατομίκευση του ιστότοπου, ανάλυση της κυκλοφορίας του ιστότοπου ή για τη διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Η εταιρεία κατηγοριοποίησε όλα τα cookies που χρησιμοποιεί με βάση τον σκοπό τους, όπως περιγράφεται στην ενότητα Κατηγορίες cookies που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Στην ενότητα Cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο, παρατίθενται μεμονωμένα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο και παρέχονται πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτά, που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση και τη λήξη τους.

Τύποι cookies

Στις ακόλουθες ενότητες, διακρίνουμε μεταξύ των «cookies της εταιρείας» ή των cookies που ρυθμίζονται από την ESET και των «cookies τρίτων μερών» που ρυθμίζονται από τους συνεργάτες της ESET. Οι συνεργάτες της εταιρείας είναι τρίτα μέρη που παρέχουν στην εταιρεία ορισμένες υπηρεσίες για τον ιστότοπό της, συνήθως υπηρεσίες αναλυτικών στοιχείων ή μάρκετινγκ. Επιπλέον, η εταιρεία κάνει επίσης διάκριση μεταξύ των cookies «περιόδου λειτουργίας», τα οποία αποθηκεύονται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης του χρήστη στον ιστότοπο της εταιρείας και των cookies «διατήρησης», τα οποία αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως υποδεικνύεται παρακάτω και, κατά συνέπεια, μπορούν να διαβαστούν ακόμα και αν ο χρήστης αποφασίσει να επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο της εταιρείας. Οι ρυθμίσεις των cookies τρίτων ελέγχονται από τρίτους.

Κατηγορίες cookies που χρησιμοποιεί η εταιρεία

Απαραίτητα cookies. Αυτά τα cookies της εταιρείας είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλεια του ιστότοπου καθώς και των υπηρεσιών που χρειάζεστε. Συνήθως αυτά εφαρμόζονται ως απόκριση στις ενέργειές σας έτσι ώστε να επιτρέπουν τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, όπως την απομνημόνευση των προτιμήσεων για τα cookies και την σύνδεση ή τη διατήρηση αντικειμένων στο καλάθι σας. Δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookies αυτά. Ο αποκλεισμός τους μέσω ενός προγράμματος περιήγησης μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου.

Βασικά cookies ανάλυσης. Αυτά τα cookies της εταιρείας επιτρέπουν την καταμέτρηση του αριθμού επισκεπτών/χρηστών στον ιστότοπο της εταιρείας. Η εταιρεία κοινοποιεί ορισμένα μη ευαίσθητα δεδομένα που συλλέγονται (όπως η χώρα, το πρόγραμμα περιήγησης και ο τύπος συσκευής, η διεύθυνση IP με τα τρία τελευταία ψηφία ανωνυμοποιημένα και το ID του cookie χρήστη που είναι μοναδικό για τον αντίστοιχο ιστότοπο) μέσω των αξιόπιστων συνεργατών της για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων συγκεντρωτικής χρήσης και επιδόσεων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να λαμβάνει βασικές πληροφορίες για την κίνηση του ιστότοπού της και των επιδόσεων της εκστρατείας της. Επειδή είναι δυνατόν να εκτελεστούν μόνο αναλύσεις χαμηλού επιπέδου με τη χρήση αυτών των cookies και καθώς δεν θα επιτρέπουν την παρακολούθηση μεταξύ ιστότοπων ή την κατάρτιση προφίλ των επισκεπτών του ιστότοπου της εταιρείας, θα ρυθμιστούν στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από προεπιλογή, εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει εξαίρεση. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει εξαίρεση, η εταιρεία θα έχει μόνο περιορισμένη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστότοπού της ή των επιδόσεων της εκστρατείας της.

Προηγμένα cookies ανάλυσης. Αυτά τα cookies της εταιρείας και τρίτων μερών βοηθούν την εταιρεία να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τον ιστότοπο όπως και με κάθε συγκεκριμένη υπηρεσία, εμπλουτίζοντας τα σύνολα δεδομένων της εταιρείας με δεδομένα από εργαλεία τρίτων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για τη βελτίωση του ιστότοπου, των υπηρεσιών και της εμπειρίας των χρηστών, καθώς επίσης για τον εντοπισμό και την επίλυση σφαλμάτων ή άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με τα παραπάνω. Τέλος χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών της εταιρείας. Αυτά τα cookies θα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη μόνο εάν ο χρήστης παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του. Εάν ο χρήστης επιλέξει να μην παραχωρήσει συγκατάθεση για αναλυτικά cookies, η εταιρεία θα έχει μόνο πολύ περιορισμένη δυνατότητα παρακολούθησης των επιδόσεων του ιστότοπου ή των εκστρατειών.

Cookies εμπορικής προώθησης. Αυτά τα cookies τρίτων μερών επιτρέπουν στους συνεργάτες μάρκετινγκ να καταγράφουν ορισμένες από τις δραστηριότητες των χρηστών στον ιστότοπο, για παράδειγμα, τη λήψη ή αγορά προϊόντος της εταιρείας. Στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα, συνδυάζονται με άλλα δεδομένα σχετικά με τον χρήστη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα προφίλ που σχετίζεται για τα ενδιαφέροντα των χρηστών και για να προβάλλονται στον χρήστη πιο στοχευμένες διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Τα cookies μάρκετινγκ θα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη μόνο εάν ο χρήστης έχει παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του. Εάν ο χρήστης επιλέξει να μην παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή του, οι διαδικτυακές διαφημίσεις που εμφανίζονται σε εκείνον θα είναι λιγότερο στοχευμένες στις ανάγκες ή τις προτιμήσεις του.

Cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο

Απαραίτητα cookies

Όνομα του cookie

Λήξη των cookies

Τομέας

Πάροχος

Κατηγορία των cookies

Σκοπός των cookies

eset_cookie-bar

1 έτος

.eset.com

ESET

Απαραίτητα

Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος και αν οι επισκέπτες έχουν παράσχει ή αποσύρει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση κάθε κατηγορίας. Αυτό επιτρέπει στους κατόχους ιστότοπων να αποτρέπουν τη ρύθμιση των cookies σε κάθε κατηγορία στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, όταν δεν παρέχεται συγκατάθεση. Το cookie έχει κανονική διάρκεια ζωής ενός έτους, έτσι ώστε να γίνεται απομνημόνευση των προτιμήσεων των επισκεπτών που επιστρέφουν στον ιστότοπο. Δεν περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του επισκέπτη του ιστότοπου.

help_mode

1 μήνας

help.eset.com, support-eol.eset.com

ESET

Απαραίτητα

Από προεπιλογή, η χρωματική εμφάνιση για αυτόν τον ιστότοπο επιλέγεται με βάση τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματός σας. Αυτό το cookie παρακάμπτει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και αποθηκεύει τη χρωματική εμφάνιση (κανονική λειτουργία ή σκοτεινή λειτουργία).

SiteLanguage

5 έτη

support.eset.com, support-eol.eset.com

ESET

Απαραίτητα

Αυτό το cookie παρακολουθεί την προτίμηση της εμφανιζόμενης γλώσσας ενός χρήστη.

XSRF-TOKEN

Περίοδος λειτουργίας

support.eset.com, support-eol.eset.com

ESET

Απαραίτητα

Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να επαληθεύσει ότι ο τρέχων χρήστης υποβάλει τα αιτήματα στην εφαρμογή.

eset_kb_session

Περίοδος λειτουργίας

support.eset.com, support-eol.eset.com

ESET

Απαραίτητα

Αυτό το cookie διατηρεί τα δεδομένα της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας.

Βασικά cookies ανάλυσης

Όνομα του cookie

Λήξη των cookies

Τομέας

Πάροχος

Σκοπός των cookies

_gat_***

1 λεπτό

.eset.com

Google LLC

Ρυθμίζεται από το Google Analytics για τον έλεγχο του ρυθμού αίτησης.

_gid

1 ημέρα

.eset.com

Google LLC

Εγγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για έναν επισκέπτη του ιστότοπου. Παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στατιστικά στοιχεία.

_ga

2 έτη

.eset.com

Google LLC

Εγγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για έναν επισκέπτη του ιστότοπου. Παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στατιστικά στοιχεία.

_ga_***

2 έτη

.eset.com

Google LLC

Αυτό το cookie αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για έναν επισκέπτη του ιστότοπου. Παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στατιστικά στοιχεία.

Προηγμένα cookies ανάλυσης

Όνομα του cookie

Λήξη των cookies

Τομέας

Πάροχος

Σκοπός των cookies

_hjSessionUser_{site_id}

1 έτος

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ορίζεται από το Hotjar και ρυθμίζεται όταν ένας χρήστης επισκέπτεται για πρώτη φορά μια σελίδα, διατηρεί το αναγνωριστικό χρήστη Hotjar, το οποίο είναι μοναδικό για τον συγκεκριμένο ιστότοπο και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα από τις επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο αποδίδονται στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

_hjid

1 έτος

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ορίζεται από το Hotjar και ρυθμίζεται όταν ένας χρήστης επισκέπτεται για πρώτη φορά μια σελίδα, διατηρεί το αναγνωριστικό χρήστη Hotjar, το οποίο είναι μοναδικό για τον συγκεκριμένο ιστότοπο και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα από τις επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο αποδίδονται στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

_hjFirstSeen

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar και προσδιορίζει την πρώτη περίοδο λειτουργίας ενός νέου χρήστη. Χρησιμοποιείται από τα φίλτρα εγγραφής για την αναγνώριση νέων περιόδων λειτουργίας χρήστη.

_hjUserAttributesHash

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Τα χαρακτηριστικά χρήστη που αποστέλλονται μέσω του Hotjar Identify API αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας. Επιτρέπει στην εταιρεία να γνωρίζει πότε ένα χαρακτηριστικό έχει αλλάξει και πρέπει να ενημερωθεί.

_hjCachedUserAttributes

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar και αποθηκεύει χαρακτηριστικά χρήστη που αποστέλλονται μέσω του Hotjar Identify API, κάθε φορά που ο χρήστης δεν περιλαμβάνεται στο δείγμα. Τα χαρακτηριστικά που συλλέγονται θα αποθηκεύονται σε διακομιστές Hotjar μόνο εάν ο χρήστης αλληλεπιδρά με ένα εργαλείο σχολίων Hotjar. Cookie που χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει εργαλείο σχολίων.

_hjViewportId

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar και αποθηκεύει λεπτομέρειες της οπτικής γωνίας χρήστη, όπως το μέγεθος και τις διαστάσεις.

_hjSession_{site_id}

30 λεπτά

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar και διατηρεί δεδομένα της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας. Διασφαλίζει ότι τα επόμενα αιτήματα στο παράθυρο της περιόδου λειτουργίας θα αποδίδονται στην ίδια περίοδο λειτουργίας.

_hjSessionTooLarge

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar και προκαλεί διακοπή της συλλογής δεδομένων από το Hotjar εάν η περίοδος λειτουργίας γίνει πολύ μεγάλη.

Καθορίζεται αυτόματα από ένα σήμα από τον διακομιστή WebSocket εάν το μέγεθος της περιόδου λειτουργίας υπερβαίνει το όριο.

_hjSessionRejected

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Εάν υπάρχει, πρέπει να ρυθμίζεται σε «1» για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας ενός χρήστη, εάν το Hotjar απορρίψει την περίοδο λειτουργίας από τη σύνδεση στο WebSocket της εταιρείας λόγω υπερφόρτωσης διακομιστή. Εφαρμόζεται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις για την αποτροπή σοβαρών ζητημάτων επιδόσεων.

_hjSessionResumed

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Ρυθμίζεται όταν μια περίοδος λειτουργίας/εγγραφής επανασυνδέεται με τους διακομιστές Hotjar μετά από μια διακοπή στη σύνδεση.

_hjLocalStorageTest

Κάτω από 100ms

.eset.com

Hotjar Ltd

Ελέγχει εάν ο κωδικός παρακολούθησης Hotjar μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τοπικό χώρο αποθήκευσης. Εάν μπορεί, ορίζεται η τιμή 1. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο cookie _hjLocalStorageTest δεν έχουν χρόνο λήξης, αλλά καταργούνται σχεδόν αμέσως μετά τη δημιουργία τους.

_hjIncludedInPageviewSample

30 λεπτά

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Ρυθμίζεται για να προσδιορίζει εάν ένας χρήστης περιλαμβάνεται στη δειγματοληψία δεδομένων που καθορίζεται από το όριο προβολής σελίδας του ιστότοπου του χρήστη.

_hjIncludedInSessionSample

30 λεπτά

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Ρυθμίζεται για να προσδιορίζει εάν ένας χρήστης περιλαμβάνεται στη δειγματοληψία δεδομένων που καθορίζεται από το καθημερινό όριο περιόδων λειτουργίας του ιστότοπου του χρήστη.

_hjAbsoluteSessionInProgress

30 λεπτά

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της πρώτης περιόδου λειτουργίας προβολής σελίδας ενός χρήστη.

_hjTLDTest

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Η εταιρεία προσπαθεί να αποθηκεύει το cookie _hjTLDTest για διαφορετικές εναλλακτικές υποσυμβολοσειρών URL μέχρι να αποτύχει. Επιτρέπει στην εταιρεία να προσδιορίσει την πιο γενική διαδρομή cookies για χρήση, αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή της σελίδας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνεται κοινή χρήση των cookies σε όλους τους υποτομείς (κατά περίπτωση). Μετά από αυτόν τον έλεγχο, το cookie καταργείται.

_hjRecordingEnabled

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Ρυθμίζεται όταν ξεκινά μια εγγραφή. Πραγματοποιείται ανάγνωσή του όταν προετοιμάζεται η μονάδα εγγραφής για να διαπιστώνεται εάν ο χρήστης βρίσκεται ήδη σε μια εγγραφή σε μια συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας.

_hjRecordingLastActivity

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Ρυθμίζεται στον χώρο αποθήκευσης περιόδου λειτουργίας αντί για τα cookies. Ενημερώνεται όταν ξεκινά μια εγγραφή χρήστη και όταν αποστέλλονται δεδομένα μέσω του WebSocket (ο χρήστης εκτελεί μια ενέργεια που εγγράφει το Hotjar).

_hjClosedSurveyInvites

1 έτος

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Ρυθμίζεται όταν ένας χρήστης αλληλεπιδρά με έναν εξωτερικό σύνδεσμο έρευνας με αποκλειστική πρόσκληση.

Διασφαλίζει ότι η ίδια πρόσκληση δεν θα επανεμφανιστεί εάν έχει εμφανιστεί ήδη.

_hjDonePolls

1 έτος

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Ρυθμίζεται όταν ένας χρήστης ολοκληρώνει μια έρευνα στην τοποθεσία. Διασφαλίζει ότι η ίδια έρευνα δεν θα επανεμφανιστεί εάν έχει συμπληρωθεί ήδη.

_hjMinimizedPolls

1 έτος

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Ρυθμίζεται όταν ένας χρήστης ελαχιστοποιεί μια έρευνα στην τοποθεσία. Διασφαλίζει ότι η έρευνα θα παραμείνει ελαχιστοποιημένη όταν ο χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο του χρήστη.

_hjShownFeedbackMessage

1 έτος

.eset.com

Hotjar Ltd

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Hotjar. Ρυθμίζεται όταν ένας χρήστης ελαχιστοποιεί ή συμπληρώνει τα εισερχόμενα σχόλια.

Διασφαλίζει ότι τα εισερχόμενα σχόλια θα φορτωθούν ως ελαχιστοποιημένα εάν ο χρήστης μεταβεί σε άλλη σελίδα στην οποία έχουν ρυθμιστεί να εμφανίζονται.

_gaexp

90 ημέρες

.eset.com

Optimize

Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η συμπερίληψη ενός χρήστη σε ένα πείραμα και η λήξη των πειραμάτων στα οποία έχει συμπεριληφθεί ένας χρήστης.

_opt_awcid

24 ώρες

.eset.com

Optimize

Χρησιμοποιείται για εκστρατείες που έχουν αντιστοιχιστεί στα αναγνωριστικά πελάτη των διαφημίσεων Google.

_opt_awmid

24 ώρες

.eset.com

Optimize

Χρησιμοποιείται για εκστρατείες που έχουν αντιστοιχιστεί στα αναγνωριστικά εκστρατείας των διαφημίσεων Google.

_opt_awgid

24 ώρες

.eset.com

Optimize

Χρησιμοποιείται για εκστρατείες που έχουν αντιστοιχιστεί σε αναγνωριστικά ομάδων διαφημίσεων των διαφημίσεων Google

_opt_awkid

24 ώρες

.eset.com

Optimize

Χρησιμοποιείται για εκστρατείες που έχουν αντιστοιχιστεί στα αναγνωριστικά κριτηρίων των διαφημίσεων Google

_opt_utmc

24 ώρες

.eset.com

Optimize

Αποθηκεύει την τελευταία παράμετρο ερωτήματος utm_campaign.

_opt_expid

10 δευτερόλεπτα

.eset.com

Optimize

Αυτό το cookie δημιουργείται κατά την εκτέλεση ενός πειράματος ανακατεύθυνσης. Αποθηκεύει το αναγνωριστικό πειράματος, το αναγνωριστικό παραλλαγής και το σημείο αναφοράς στη σελίδα που ανακατευθύνεται.

_clck

1 έτος

.eset.com

Microsoft

Διατηρεί το αναγνωριστικό χρήστη Clarity και τις προτιμήσεις, που είναι μοναδικές για αυτόν τον ιστότοπο, στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό εξασφαλίζει ότι η συμπεριφορά σε επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

_clsk

1 ημέρα

.eset.com

Microsoft

Συνδέει πολλές προβολές σελίδας από έναν χρήστη σε μία μόνο εγγραφή περιόδου λειτουργίας Clarity.

CLID

1 έτος

www.clarity.ms

Microsoft

Αναγνωρίζει την πρώτη φορά που το Clarity βλέπει αυτόν τον χρήστη σε οποιονδήποτε ιστότοπο να χρησιμοποιεί το Clarity.

ANONCHK

10 λεπτά

.c.clarity.ms

Microsoft

Υποδεικνύει εάν το MUID μεταφέρεται στο ANID, ένα cookie που χρησιμοποιείται για διαφημίσεις. Το Clarity δεν χρησιμοποιεί ANID και έτσι αυτό ορίζεται πάντα σε 0.

MR

7 ημέρες

.bat.bing.com

Microsoft

Υποδεικνύει εάν θα γίνει ανανέωση του MUID.

MUID

1 έτος

.clarity.ms

Microsoft

Αναγνωρίζει μοναδικά προγράμματα περιήγησης που επισκέπτονται ιστότοπους της Microsoft. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις, αναλυτικά στοιχεία ιστότοπων και άλλους λειτουργικούς σκοπούς.

SM

Περίοδος λειτουργίας

.c.clarity.ms

Microsoft

Χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό του MUID σε όλους τους τομείς της Microsoft.

Πρόσθετα Προηγμένα cookies ανάλυσης:

Όνομα του cookie

Λήξη των cookies

Τομέας

Πάροχος

Σκοπός των cookies

ai_user

1 έτος

support.eset.com

ESET

Ανώνυμο αναγνωριστικό χρήστη που βασίζεται στο δακτυλικό αποτύπωμα της συσκευής - βοηθά την εταιρεία να μετρά και να διακρίνει μεμονωμένους χρήστες.

ai_session

30 λεπτά

support.eset.com

ESET

Διάκριση μεμονωμένων περιόδων λειτουργίας του ίδιου χρήστη – βοηθά την εταιρεία να κατανοήσει τις ροές χρηστών (σημεία έναρξης/τέλους κ.λπ.).

Cookies εμπορικής προώθησης

Όνομα του cookie

Λήξη των cookies

Τομέας

Πάροχος

Σκοπός των cookies

_fbc

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

Facebook, Inc.

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Facebook για διαφημιστικούς σκοπούς και παρακολούθηση μετατροπών.

_fbp

3 μήνες

.eset.com

Facebook, Inc.

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Facebook για διαφημιστικούς σκοπούς και παρακολούθηση μετατροπών.

fr

3 μήνες

.facebook.com

Facebook, Inc.

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται στη στόχευση διαφημίσεων στο Facebook.

bcookie

2 έτη

.linkedin.com

LinkedIn

Cookie από το LinkedIn που χρησιμοποιείται από κουμπιά κοινοποίησης και από διαφημιστικές ετικέτες. Αναγνωρίζει μοναδικά συσκευές που έχουν πρόσβαση στο LinkedIn για τον εντοπισμό κατάχρησης στην πλατφόρμα

bscookie

2 έτη

www.linkedin.com

LinkedIn

Cookie από το LinkedIn που χρησιμοποιείται από κουμπιά κοινοποίησης και από διαφημιστικές ετικέτες. Χρησιμοποιείται για να απομνημονεύεται εάν ένας συνδεδεμένος χρήστης επαληθεύεται με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

li_gc

2 έτη

.linkedin.com

LinkedIn

Αυτό είναι ένα cookie από το LinkedIn και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης των επισκεπτών σχετικά με τη χρήση των cookies για μη απαραίτητους σκοπούς

lidc

24 ώρες

.linkedin.com

LinkedIn

Cookie από το LinkedIn που χρησιμοποιείται από κουμπιά κοινοποίησης και από διαφημιστικές ετικέτες.

U

3 μήνες

.adsymptotic.com

LinkedIn

Αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησης εάν η διεύθυνση IP δεν βρίσκεται σε μια χώρα προορισμού για την οποία προορίζεται.

UserMatchHistory

1 μήνας

.linkedin.com

LinkedIn

Αυτό το cookie ρυθμίζεται από το Linkedin. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση επισκεπτών σε πολλαπλούς ιστότοπους, προκειμένου να παρουσιάζεται σχετική διαφήμιση που βασίζεται στις προτιμήσεις του επισκέπτη.

AnalyticsSyncHistory

1 μήνας

.linkedin.com

LinkedIn

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την ώρα που πραγματοποιήθηκε συγχρονισμός με το cookie lms_analytics για χρήστες στις καθορισμένες χώρες.

li_oatml

1 μήνας

.linkedin.com

LinkedIn

Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μελών του LinkedIn εκτός LinkedIn για διαφημίσεις και αναλυτικά στοιχεία εκτός των καθορισμένων χωρών και, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για διαφημίσεις στις καθορισμένες χώρες.

lms_ads

1 μήνας

.linkedin.com

LinkedIn

Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μελών του LinkedIn εκτός LinkedIn στις καθορισμένες χώρες για διαφημίσεις.

lms_analytics

1 μήνας

.linkedin.com

LinkedIn

Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μελών του LinkedIn στις καθορισμένες χώρες για αναλυτικά στοιχεία.

li_fat_id

1 μήνας

.eset.com

LinkedIn

Έμμεσο αναγνωριστικό μέλους για μέλη για την παρακολούθηση μετατροπών, την αλλαγή στόχευσης, των αναλυτικών στοιχείων.

li_sugr

3 μήνες

.linkedin.com

LinkedIn

Χρησιμοποιείται για την πιθανολογική αντιστοίχιση της ταυτότητας ενός χρήστη εκτός των καθορισμένων χωρών

_guid

3 μήνες

.linkedin.com

LinkedIn

Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ενός μέλους του LinkedIn για διαφημίσεις μέσω των διαφημίσεων Google

BizographicsOptOut

10 έτη

.linkedin.com

LinkedIn

Προσδιορίζει την κατάσταση εξαίρεσης για παρακολούθηση τρίτων

li_giant

7 ημέρες

.eset.com

LinkedIn

Έμμεσος προσδιοριστής για ομάδες μελών του LinkedIn που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση μετατροπών

_clck

1 έτος

.eset.com

Microsoft

Διατηρεί το αναγνωριστικό χρήστη Clarity και τις προτιμήσεις, που είναι μοναδικές για αυτόν τον ιστότοπο, στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό εξασφαλίζει ότι η συμπεριφορά σε επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

_clsk

1 ημέρα

.eset.com

Microsoft

Συνδέει πολλές προβολές σελίδας από έναν χρήστη σε μία μόνο εγγραφή περιόδου λειτουργίας Clarity.

CLID

1 έτος

www.clarity.ms

Microsoft

Αναγνωρίζει την πρώτη φορά που το Clarity βλέπει αυτόν τον χρήστη σε οποιονδήποτε ιστότοπο χρησιμοποιώντας το Clarity.

ANONCHK

10 λεπτά

.c.clarity.ms

Microsoft

Υποδεικνύει εάν το MUID μεταφέρεται στο ANID, ένα cookie που χρησιμοποιείται για διαφημίσεις. Το Clarity δεν χρησιμοποιεί ANID και έτσι αυτό ορίζεται πάντα σε 0.

MR

7 ημέρες

.bat.bing.com

Microsoft

Υποδεικνύει εάν θα γίνει ανανέωση του MUID.

MUID

1 έτος

.clarity.ms

Microsoft

Αναγνωρίζει μοναδικά προγράμματα περιήγησης που επισκέπτονται ιστότοπους της Microsoft. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις, αναλυτικά στοιχεία ιστότοπων και άλλους λειτουργικούς σκοπούς.

SM

Περίοδος λειτουργίας

.c.clarity.ms

Microsoft

Χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό του MUID σε όλους τους τομείς της Microsoft.

SRM_B

1 έτος

.c.bing.com

Microsoft

Αυτό το cookie εγκαθίσταται από το Microsoft Bing

_uetsid

1 ημέρα

.eset.com

Microsoft

Το Bing Ads ρυθμίζει αυτό το cookie ώστε να συνδέεται με έναν χρήστη που έχει επισκεφθεί προηγουμένως τον ιστότοπο.

_uetvid

1 έτος 3 εβδομάδες 4 ημέρες

.eset.com

Microsoft

Το Bing Ads ρυθμίζει αυτό το cookie ώστε να συνδέεται με έναν χρήστη που έχει επισκεφθεί προηγουμένως τον ιστότοπο.

_uetmsclkid

90 ημέρες

.eset.com

Microsoft

Αυτό είναι το αναγνωριστικό κλικ της Microsoft, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ακρίβειας της παρακολούθησης μετατροπών.

DSID

2 εβδομάδες

doubleclick.net

AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ενός συνδεδεμένου χρήστη σε ιστότοπους εκτός Google και για να απομνημονεύεται εάν ο χρήστης έχει συμφωνήσει για την εξατομίκευση διαφημίσεων.

test_cookie

15 λεπτά

doubleclick.net

AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για να ελέγχει εάν μπορούν να ρυθμιστούν cookies.

id

2 έτη

doubleclick.net

AdSense, Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360

Χρησιμοποιείται από την Google για διαφημίσεις και συμπεριλαμβάνει την προβολή και απόδοση διαφημίσεων, την εξατομίκευση διαφημίσεων, τον περιορισμό του αριθμού επαναλήψεων εμφάνισης μιας διαφήμισης σε έναν χρήστη, τη σίγαση των διαφημίσεων για τις οποίες έχει επιλεγεί η διακοπή εμφάνισης και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων.

__gads

13 μήνες

.eset.com

AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads

Αυτό το cookie συσχετίζεται με την υπηρεσία DoubleClick για εκδότες από τη Google. Ο σκοπός του σχετίζεται με την εμφάνιση διαφημίσεων στον ιστότοπο, για τις οποίες ο κάτοχος μπορεί να αποκομίσει κάποια έσοδα.

GED_PLAYLIST_ACTIVITY

Περίοδος λειτουργίας

.eset.com

AdSense, Google Ad Manager, YouTube

Αυτά τα cookies ρυθμίζονται μέσω ενσωματωμένων βίντεο του YouTube. Καταγράφουν ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που αφορούν π.χ. πόσες φορές εμφανίζεται το βίντεο και τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή. Δεν συλλέγονται ευαίσθητα δεδομένα εκτός εάν ο χρήστης συνδεθεί στον λογαριασμό του στο Google. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιλογές του χρήστη συνδέονται με τον λογαριασμό του, π.χ. εάν κάνει κλικ στο «μου αρέσει» σε ένα βίντεο.

ACLK_DATA

5 λεπτά

youtube.com

AdSense, Google Ad Manager, YouTube

Χρησιμοποιείται για να επαληθεύσει εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δέχεται cookies.

pm_sess

30 λεπτά

doubleclick.net, google.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Αποτρέπει τους κακόβουλους ιστότοπους που ενεργούν χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης και σαν να ήταν ο χρήστης.

pm_sess_NNN

30 λεπτά

doubleclick.net, google.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Αποτρέπει τους κακόβουλους ιστότοπους που ενεργούν χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης και σαν να ήταν ο χρήστης.

aboutads_sessNNN

30 λεπτά

doubleclick.net, google.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με μια υπηρεσία ή τοποθεσία για να έχουν πρόσβαση σε δυνατότητες που είναι θεμελιώδεις για αυτήν την υπηρεσία. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας χρηστών, την πρόληψη απάτης και την προστασία των χρηστών όταν αλληλεπιδρούν με μια υπηρεσία.

FPAU

90 ημέρες

.eset.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τη δραστηριότητά τους στον ιστότοπο μέσω ενσωματωμένων στοιχείων με σκοπό τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων και την αναφορά.

ANID

1 έτος

google.com and local variations

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Η Google χρησιμοποιεί cookies για διαφημίσεις που εμφανίζονται σε διάφορες τοποθεσίες στο διαδίκτυο.

AID

1 έτος

google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της δραστηριότητας του χρήστη σε όλες τις συσκευές, εάν είχε συνδεθεί προηγουμένως στον λογαριασμό του στο Google σε μια άλλη συσκευή. Η εταιρεία το κάνει αυτό για να συντονίζει τις διαφημίσεις που βλέπει ο χρήστης σε όλες τις συσκευές και να μετράει τα συμβάντα μετατροπών.

IDE

1 έτος

.doubleclick.net

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

Χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική εμπορική προώθηση συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τη δραστηριότητά τους στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη στόχευση διαφημίσεων στον χρήστη σε διαφορετικά κανάλια και συσκευές.

TAID

14 ημέρες

google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της δραστηριότητας του χρήστη σε όλες τις συσκευές, εάν είχε συνδεθεί προηγουμένως στον λογαριασμό του στο Google σε μια άλλη συσκευή. Η εταιρεία το κάνει αυτό για να συντονίζει τις διαφημίσεις που βλέπει ο χρήστης σε όλες τις συσκευές και να μετράει τα συμβάντα μετατροπών.

FPGCLDC

90 ημέρες

.eset.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους διαφημιζόμενους να προσδιορίσουν πόσες φορές οι χρήστες που κάνουν κλικ στις διαφημίσεις τους προβαίνουν τελικά σε κάποια ενέργεια στον ιστότοπό τους.

_gcl_***

90 ημέρες

.eset.com

Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Ρυθμίζεται από τις Διαφημίσεις Google, για να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα κλικ σε διαφημίσεις και να αποθηκεύονται σε ένα cookie της εταιρείας, έτσι ώστε οι μετατροπές να μπορούν να αποδίδονται εκτός της σελίδας προορισμού.

FLC

10 δευτερόλεπτα

doubleclick.net

Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της δραστηριότητας του χρήστη σε όλες τις συσκευές, εάν είχε συνδεθεί προηγουμένως στον λογαριασμό του στο Google σε μια άλλη συσκευή. Η εταιρεία το κάνει αυτό για να συντονίζει τις διαφημίσεις που βλέπει ο χρήστης σε όλες τις συσκευές και να μετράει τα συμβάντα μετατροπών.

RUL

12 μήνες

doubleclick.net

Display & Video 360, Google Ads

Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για να προσδιοριστεί εάν η διαφήμιση του ιστότοπου έχει εμφανιστεί σωστά.

CONSENT

2 έτη

youtube.com

Google Inc

Cookies τρίτων. Παρέχουν ορισμένες δυνατότητες της Google και ενδέχεται να αποθηκεύουν ορισμένες προτιμήσεις σύμφωνα με τα μοτίβα χρήσης και να εξατομικεύουν τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στις αναζητήσεις Google.

_gac_***

90 ημέρες

.eset.com

Google Ads

Το cookie _gac αποθηκεύει πληροφορίες εκστρατείας προκειμένου να παρέχει στις Διαφημίσεις Google έναν πιο αξιόπιστο τρόπο μέτρησης των αλληλεπιδράσεων των πελατών. Οι ετικέτες μετατροπής του ιστότοπου των Διαφημίσεων Google δεν διαβάζουν αυτό το cookie παρά μόνο εάν ο χρήστης επιλέξει τα cookies εμπορικής προώθησης.

personalization_id

2 έτη

.twitter.com

Twitter

Αυτό το cookie ρυθμίζεται λόγω των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης και κοινής χρήσης του Twitter για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έλεγχος των cookies στη συσκευή σας

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies που ρυθμίζονται ή χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο της εταιρείας κάνοντας τις επιλογές σας μέσω του μπάνερ συγκατάθεσης για τα cookies. Εάν αργότερα ο χρήστης αλλάξει γνώμη σχετικά με τις προτιμήσεις του για τα cookies, όπως εάν θελήσει να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, μπορεί να το πράξει ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Διαχείριση cookies που είναι διαθέσιμος στο υποσέλιδο του ιστότοπου ή μέσω του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies που έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προηγούμενες επιλογές σας θα παραμείνουν αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης, αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να προβάλετε ή να καταργήσετε αυτά τα cookies μη αυτόματα μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική για τα cookies

Η εταιρεία θα αλλάζει την παρούσα Πολιτική για τα cookies κατά καιρούς, ώστε να αντικατοπτρίζει αλλαγές στον ιστότοπο, στις υπηρεσίες που παρέχει ή στις πρακτικές της. Όταν η εταιρεία εφαρμόζει τέτοιες αλλαγές, θα αναθεωρεί την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» στο επάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής για τα cookies. Παρά τα παραπάνω, οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο στοιχείο «Cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο» ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς, ισχύουν ρητά μέχρι την «Ημερομηνία ισχύος αυτής της πολιτικής για τα cookies».