Trợ giúp trực tuyến của ESET

Chọn danh mục
Chọn chủ đề

ESET HOME giới thiệu

ESET HOME kết nối nhiều tính năng để giúp bạn điều hướng và tối đa hóa các sản phẩm ESET cho gia đình.

ESET HOME cung cấp các tính năng và ứng dụng sau:

Devices64x64icon Quản lý thiết bị

Quản lý thiết bị cho phép bạn truy cập thông tin về các thiết bị có sản phẩm ESET được kết nối với tài khoản ESET HOME hoặc máy tính được kích hoạt bởi đăng ký do tài khoản của bạn quản lý cũng như hủy kích hoạt sản phẩm ESET của bạn trên thiết bị.

Quản lý thiết bị - Trợ giúp trực tuyến


Licences64x64icon Quản lý đăng ký

Quản lý đăng ký cho phép bạn xem thông tin cần thiết liên quan đến từng đăng ký, trạng thái đăng ký, ngày hết hạn đăng ký, số lượng thiết bị được kích hoạt và, nếu có, cảnh báo sử dụng quá mức đăng ký hoặc cảnh báo đăng ký hết hạn. Bạn cũng có thể chia sẻ đăng ký với những người dùng khác.

Quản lý đăng ký - Trợ giúp trực tuyến


AntiTheft-64x65-shaded ESET Chống Trộm

ESET Chống Trộm là một tính năng đặc biệt ở các sản phẩm bảo mật ESET cho người dùng gia đình. ESET Chống Trộm sử dụng các công nghệ như tra cứu địa chỉ IP theo địa lý, chụp ảnh qua camera trên web, bảo vệ tài khoản người dùng và giám sát thiết bị có thể giúp bạn và tổ chức thực thi pháp luật định vị máy tính xách tay hoặc thiết bị di động của bạn nếu bạn bị mất hoặc bị đánh cắp thiết bị. ESET Chống Trộm kết nối sản phẩm ESET của bạn với cổng thông tin ESET HOME để cho phép bạn biết hoạt động đang diễn ra trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình ở trình duyệt web trên bất kỳ thiết bị nào, giúp bạn dễ theo dõi hơn.

ESET Chống Trộm không có sẵn ở dạng ứng dụng độc lập, nhưng là một tính năng trong các sản phẩm sau:

ESET Smart Security Premium (Windows)

ESET Internet Security (Windows)

ESET Mobile Security (Android)

ESET Chống Trộm – Trợ giúp trực tuyến của ESET


ParentalControl120-shaded ESET Parental Control

Dịch vụ web ESET Parental Control hoạt động với vai trò là bổ sung cho ứng dụng ESET Parental Control bảo vệ trẻ em khỏi các mối đe dọa trên điện thoại thông minh và máy tính bảng của chúng. Ứng dụng là một ứng dụng Android độc lập được tích hợp hoàn toàn với ESET HOME để cha mẹ có thể theo dõi và điều chỉnh hoạt động trực tuyến của con mình không chỉ từ ứng dụng ESET Parental Control mà còn từ bất kỳ trình duyệt web nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản ESET HOME của họ.

ESET Parental Control – Trợ giúp trực tuyến của ESET


paswordManager120-shaded ESET Password Manager

ESET Password Manager là một phần của đăng ký ESET Small Business Security, ESET Security Ultimate và ESET Smart Security Premium. Tính năng này bảo vệ và lưu trữ mật khẩu cũng như dữ liệu cá nhân của bạn và bao gồm một tính năng hoàn thành biểu mẫu giúp tiết kiệm thời gian bằng cách hoàn thành các biểu mẫu trên web một cách tự động và chính xác.

ESET Password Manager có sẵn dưới dạng ứng dụng cho hệ thống iOS và Android và dưới dạng tiện ích mở rộng trình duyệt.

ESET Password Manager – Trợ giúp trực tuyến của ESETnote

Để truy cập các tính năng của cổng thông tin ESET HOME, bạn phải tạo một tài khoản ESET HOME.

icon_vpn_1ESET VPN

Tính năng ESET VPN (Mạng riêng ảo) là một phần của gói ESET Small Business Security và ESET HOME Security Ultimate. VPN cho phép người dùng thiết lập kết nối mạng riêng khi sử dụng mạng công cộng và mạng riêng.

ESET VPN - Trợ giúp trực tuyến