Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Logowanie społecznościowe

Powiązanie konta ESET HOME z kontem Google lub Apple ID

Jeśli wybierzesz opcję logowania się przy użyciu konta Google lub Apple ID podczas logowania się na swoje konto ESET HOME, Twoje konto ESET HOME zostanie automatycznie powiązane z kontem Google lub Apple ID. Po zalogowaniu się za pomocą adresu e-mail i hasła możesz również powiązać swoje konto bezpośrednio na portalu ESET HOME.


note

Jeśli adres e-mail używany dla istniejącego konta ESET HOME jest taki sam jak adres e-mail do konta Google lub Apple ID, możesz powiązać swoje konto ESET HOME z kontem Google lub Apple ID, logując się za pomocą Google lub Apple ID. Podczas procesu logowania zostanie wyświetlona prośba o wpisanie hasła ESET HOME w celu uwierzytelnienia tożsamości, a konto zostanie automatycznie powiązane.

Łączenie lub rozłączanie konta Google w portalu ESET HOME

1.Zaloguj się na swoje ESET HOME konto.

2.W prawym górnym rogu ekranu kliknij adres e-mail.

3.Kliknij Moje konto.

4.W sekcji Logowanie społecznościowe wybierz, czy chcesz powiązać swoje konto ESET HOME z kontem Google czy z Apple ID.

arrow_down_homeKonto Google
arrow_down_homeKonto Apple

Łączenie lub rozłączanie konta Google w aplikacji ESET HOME

1.Zaloguj się do aplikacji ESET HOME.

2.W lewym górnym rogu naciśnij przycisk menu głównego menu.

3.Naciśnij Moje konto.

Połącz ze swoim kontem Google

a.W sekcji Logowanie społecznościowe naciśnij Połącz ze swoim kontem Google.

b.Wpisz hasło ESET HOME i naciśnij Kontynuuj.

c.Wybierz swoje konto Google.

Twoje konto społecznościowe zostało pomyślnie połączone z kontem ESET HOME.

Odłączanie konta Google

a.W sekcji Logowanie społecznościowe naciśnij Rozłącz ze swoim kontem Google.

b.Wpisz hasło ESET HOME i naciśnij Kontynuuj.

Twoje konto społecznościowe zostanie odłączone od konta ESET HOME.