Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Udostępnianie subskrypcji


important

Ta funkcja umożliwia jedynie udostępnianie subskrypcji (prawo do korzystania z oprogramowania) komuś innemu. Nie będzie to uważane za prawo do odsprzedaży lub udostępniania subskrypcji w celach komercyjnych.

Jeśli subskrypcja nie została nadużyta i masz dostępną jednostkę subskrypcji, możesz udostępnić ją innej osobie:

1.Na liście subskrypcji skojarzonych z kontem ESET HOME wybierz subskrypcję, którą chcesz udostępnić, i kliknij przycisk Otwórz subskrypcję.

2.Kliknij Udostępnij subskrypcję.

3.Wybierz liczbę urządzeń, którym chcesz udostępnić subskrypcję. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko tyle urządzeń do ochrony, ile wynosi liczba wolnych jednostek subskrypcji.

4.Wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić jednostkę subskrypcji.

share_subscription

5.Kliknij Udostępnij subskrypcję, aby potwierdzić.

6.Kliknij przycisk Rozumiem, aby potwierdzić. Właściciel adresu e-mail otrzyma wiadomość e-mail zawierającą zaproszenie do subskrypcji i dalsze informacje na temat aktywowania ochrony na urządzeniu. Proces ten wymaga zarejestrowania konta ESET HOME lub zalogowania się do niego.

7.Po zalogowaniu się na konto ESET HOME odbiorca może zaakceptować zaproszenie. Po zaakceptowaniu zaproszenia może bezpośrednio pobrać aktywowany produkt na swoje urządzenie, w zależności od typu udostępnionej subskrypcji. Alternatywnie może użyć swojego konta ESET HOME, aby aktywować produkt zainstalowany za pomocą instalatora samodzielnego lub programu Live Installer. Na liście subskrypcji znajomego pojawi się subskrypcja z odpowiednią liczbą udostępnionych jednostek.

Aby zapoznać się z przewodnikiem wizualnym krok po kroku, zobacz artykuł w Bazie wiedzy ESET (niedostępne we wszystkich językach).


note

Jednostki subskrypcji współużytkowanej są wyświetlane na liście Przegląd urządzenia na stronie z informacjami o subskrypcji. Adres e-mail użytkownika i bieżący stan reprezentują każdą współużytkowaną jednostkę subskrypcji. Możesz anulować zaproszenie lub zatrzymać udostępnianie jednostki subskrypcji, klikając ikonę menu z trzema kropkami three_dots_menu i wybierając opcję Wycofaj.