Felhasználási feltételek

Hatályos 2021. október 12-től | A Felhasználási feltételek korábbi verziójának megtekintése | A változások összehasonlítása

A jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban „Feltételek”) speciális szerződést jelentenek az ESET, spol. s r. o (székhelye: Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic; bejegyezve az I. sz. Pozsonyi Kerületi Bíróság cégjegyzékében; iktatási szám: 3586/B; cégjegyzékszám: 31333532 („ESET” vagy „Gyártó”), valamint Ön között, aki természetes személy („Ön” vagy „Felhasználó”), és aki a home.eset.com webhelyet és az ESET HOME alkalmazást felkeresi és használatba veszi, regisztrál és használatba vesz egy ESET HOME-webhelyfiókot („Fiók”), illetve aki az ESET által nyújtott webhelyet, valamint a Fiókon keresztül biztosított szolgáltatásokat és funkciókat (együttesen a „Szolgáltatások”) használja, amelyek többek között rögzítik a használatukra vonatkozó feltételeket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket, mielőtt bármelyik Szolgáltatást igénybe venné, vagy regisztrálná Fiókját. A jelen Feltételek kötelező erejűvé válnak az Ön számára a Fiókregisztrációs folyamat során a szerződés megkötése után és azután, hogy megerősítést küldünk Önnek a Fiók sikeres létrehozásáról, illetve hogy bármely Szolgáltatást használatba veszi. Az ESET a Fiók sikeres létrehozását követően különböző Szolgáltatásokat nyújthat Önnek, amelyek közül néhányra további, csak az adott Szolgáltatásra vonatkozó különleges feltételek vonatkoznak („Különleges feltételek”). Ha a Különleges feltételek nincsenek összhangban a jelen Feltételekkel, a Különleges feltételek rendelkezései élveznek elsőbbséget. Ilyen Különleges feltételeket talál (ha van ilyen) lent, illetve a vonatkozó dokumentációban, amely az ESET Online súgóban („dokumentáció”) található. Az elfogadásuk a Szolgáltatások aktiválási folyamatának részét képezi.

Szolgáltatásaink kizárólag felnőtteket céloznak. Ha Ön még nem töltötte be tizennyolcadik (18.) életévét, akkor csak akkor hozhatja létre és veheti használatba a Fiókot, illetve a kapcsolódó Szolgáltatásokat, ha szülője vagy más törvényes gondviselője is jelen van.

Az Ön fiókja és annak használata

A Fiók lehetővé teszi az ESET-szolgáltatások elérését és használatát. A legtöbb ilyen Szolgáltatás az ESET terméklicenceihez („Termékek”) kapcsolódik, és lehetővé teszik, hogy a központi pontként funkcionáló Fiókjából kezelje őket a készülékein, illetve további funkciókat biztosítanak Önnek a Termékeken felül. A Fiókon keresztül nyújtott Szolgáltatások leírását lent, a részletesebb specifikációjukat pedig a vonatkozó dokumentációban találja.

Szolgáltatásaink használatához regisztrált és aktivált Fiókkal kell rendelkeznie, és megfelelően be kell jelentkeznie internetböngészőn vagy dedikált mobilalkalmazáson keresztül. Annak ellenére, hogy a Fiók létrehozása ingyenes, előfordulhat, hogy bizonyos Szolgáltatásokat és/vagy bizonyos Termékeket meg kell vásárolnia, és aktiválnia kell a kapcsolódó funkciókat, hogy a Fiókján keresztül használni tudja őket. Az ilyen Termékeket vagy Szolgáltatásokat egy különálló ESET eStore platform vagy partnereink platformjának használatával vásárolhatja meg az adott platform vásárlási és fizetési feltételei szerint. A Termékek és az alkalmazás használatához el kell fogadni a vonatkozó Végfelhasználói licencszerződést, és további előfeltételek vagy technikai követelmények lehetnek érvényben, amelyek részletes leírása a kapcsolódó dokumentációban található.

A Fiókunk és Szolgáltatásaink használatára vonatkozó joga nem kizárólagos, nem átruházható, és a jelen Feltételekben, a Különleges feltételekben (ha ez alkalmazható) és a dokumentációban rögzített feltételek és korlátozások vonatkoznak rá, valamint az említett jogi dokumentumoknak való megfeleléstől függ. Szolgáltatásainkat és Fiókunkat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használhatja, hagyományos módon és kizárólag arra a célra, amelyre szántuk őket. Ezenkívül a Szolgáltatások használatára vonatkozó joga korlátozható a Szolgáltatásra szóló előfizetésének időtartamára vagy a Terméklicencek időtartamára. Az ESET (vagy beszállítói vagy licencadói) fenntart minden olyan jogot, amelyet a jelen Feltételek vagy Különleges feltételek kifejezetten nem biztosítottak Önnek.

A fogyasztóvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azonnal elkezdjük Önnek nyújtani a Szolgáltatásokat és a kapcsolódó elektronikus tartalmakat, miután Ön regisztrálta a Fiókját (és minden további előfeltételnek eleget tett). Ön megerősíti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy ha megadja nekünk ezt a hozzájárulást, akkor elveszíti a jogát arra, hogy elálljon a jelen Feltételek alapján létrejött szerződéstől.

Ön felelős a Fiók használatáért, valamint azért, hogy a Fiókot és a kapcsolódó jelszavakat bizalmasan és biztonságosan kezeli. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig Ön felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amely a Fiókjában történik. A Fiók feletti ellenőrzés fenntartása és a Fiók elérésének megakadályozása érdekében Ön nem árulhatja el a jelszavát senkinek, és korlátoznia kell a harmadik felek általi hozzáférést a Fiókjához csatlakoztatott eszközeihez. Ön köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni velünk, ha jelszaváról tudomást szerzett valaki, ha a Fiókját jogosulatlan személy használta, vagy ha Ön okkal feltételezi, hogy ilyen esemény történhetett meg. Továbbá, Önnek biztosítania kell, hogy az ESET-nek a regisztrációs folyamat során vagy a Fiókján keresztül megadott adatok pontosak és naprakészek legyenek, és hogy a „Fiókom” szakaszban található információk frissítésével tájékoztatnia kell minket az ilyen változásokról.

Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat és a Fiókját: (i) semmilyen illegális célra, beleértve a bűncselekményeket vagy csalárd tevékenységeket, illetve bármilyen olyan módon, amely (ii) a Szolgáltatások és webhelyeink működésének megakasztását, megzavarását vagy a károsodásukat okozhatja, (iii) káros lehet másokra, vagy (iv) ellentétes a jelen Feltételekkel, a Különleges feltételekkel és a dokumentációval. Az ESET fenntartja magának a jogot, hogy ilyen esetben megszüntesse az Ön Fiókját, felhagyjon a Szolgáltatások nyújtásával, vagy megtagadja azok nyújtását. Ezenkívül az ESET fenntartja magának a jogot, hogy beszüntesse a Szolgáltatások nyújtását, vagy törölje azt a webhelyet, ahol a Fiókja regisztrálva van. Ön jogosult visszatérítésre abban az esetben, ha fizetett a törölt Szolgáltatásokért.

Bármikor megszüntetheti a Fiókját. Ne feledje azonban, hogy ezzel néhány Szolgáltatás használhatatlanná válik.

Elektronikus kommunikáció

Az ESET a jelen Feltételekben vélelmezett tevékenységek során elektronikus úton fog kommunikálni Önnel, így a Szolgáltatások, a Fiók és a webhelyünk biztosítása során is. Küldhetünk Önnek e-maileket, alkalmazáson belüli értesítéseket a Terméken vagy a Fiókon keresztül, illetve közzétehetünk közleményeket a webhelyünkön. Ön beleegyezik abba, hogy elektronikus formában jogi tájékoztatást fog kapni az ESET-től, beleértve a Feltételek, a Különleges feltételek vagy az Adatvédelmi irányelvek módosításával kapcsolatos értesítéseket, olyan szerződéses ajánlatokat/jóváhagyásokat vagy meghívásokat, amelyeket kezelnie kell, értesítéseket és egyéb jogi közleményeket, és hogy az ilyen elektronikus kommunikációt írásban átvettnek kell tekinteni, kivéve akkor, ha a vonatkozó jogszabályok más kommunikációs formát írnak elő.

Biztonság és adatvédelem

Az Ön teljes neve, országa és érvényes e-mail-címe szükséges a regisztrációhoz, a Fiók használatához és a Szolgáltatások nyújtásához és fenntartásához, így ezek szükségesek az Ön és az ESET között létrejött szerződés jelen Feltételek és Különleges feltételek szerinti teljesítéséhez. Az Ön adatait összegyűjtjük és továbbítjuk az ESET vagy partnerei szervereire, ahol azokat feldolgozzuk a Fiók és a Szolgáltatások működésének és biztosításának, valamint a használatuk engedélyezése céljából, az ESET jogi követeléseinek létrehozása, gyakorlása és védelme, valamint szükség esetén az Ön támogatása érdekében.

Továbbá attól függően, hogy Ön a Fiókján keresztül milyen Szolgáltatások használatát választja ki, és azok Önnek való biztosítása céljából további adatgyűjtésre lehet szükség Öntől vagy a Fiókjához társított Terméktől.

Az ESET az Öntől vagy a Terméktől kapott adatokat – amelyek között néhány személyes jellegű adat is lehet – az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően dolgozza fel. A Fiók regisztrációja során felszólítást fog kapni arra, hogy olvassa el, és később is bármikor megtekintheti, amikor további információra van szüksége arról, hogy hogyan dolgozzuk fel adatait a Fiókkal és a Szolgáltatásokkal összefüggésben, illetve hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik mint adatalany. További adatvédelmi irányelvek vonatkozhatnak az Ön által használt Termékekre, és ezeket az adott Termékhez kapcsolódó dokumentációban találja meg.

Szellemi tulajdonjogok

Az ESET, illetve annak beszállítói szerzői jogi vagy egyéb szellemi tulajdonjogok tulajdonosai a webhelyen elérhető szoftvereknek, alkalmazásnak és Termékeknek (együttesen „Szoftverek”), illetve a webhelyen elérhető bármely más tartalmaknak, például szövegeknek, dokumentumoknak, képeknek, logóknak, ikonoknak, gomboknak vagy adatbázisoknak („tartalmak”). A jelen Feltételeknek és Különleges feltételeknek való megfeleléstől, valamint a vonatkozó díjak megfizetésének függvényében Ön korlátozott, nem kizárólagos, nem licencelhető és nem átruházható licencet kap a Szoftverek és a tartalmak személyes, nem kereskedelmi célokra történő használatára, és csak a Szolgáltatásoknak a jelen Feltételekben és Különleges feltételekben megengedett módon történő felhasználásához szükséges mértékben. Ön nem nyerheti ki és nem használhatja fel újra a Szolgáltatások semmilyen tartalmát vagy részét (beleértve a keretezési technikák alkalmazását is) kifejezett írásbeli beleegyezésünk nélkül. Az ESET és a beszállítói fenntartanak minden olyan jogot, amelyet a jelen Feltételek vagy Különleges feltételek kifejezetten nem biztosítottak Önnek.

Ezen túlmenően minden olyan Termék és Szoftver kizárólag azzal a végfelhasználói licencszerződéssel („Végfelhasználói licencszerződés”) összhangban használható, amely mellékelve van hozzá, illetve amely a részét képezi. A Végfelhasználói licencszerződéshez biztosított Termék vagy Szoftver telepítéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia a Végfelhasználói licencszerződést.

Abban az esetben, ha azért telepítette az alkalmazásunkat, hogy a Fiókját és a kapcsolódó Szolgáltatásokat elérje és használja, akkor az alkalmazás végfelhasználói licencszerződése fog Önre vonatkozni, amely a jelen feltételek 1. sz. függelékében található.

Jogi nyilatkozatok

VÉGFELHASZNÁLÓKÉNT ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A FIÓKOT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT ANNAK „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN”, MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL KAPJA, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG. SEM A GYÁRTÓ, A LICENCET ADÓ PARTNEREI VAGY LEÁNYVÁLLALATAI, SEM A SZERZŐI JOGOK JOGOSULTJAI NEM VÁLLALNAK KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, KÜLÖNÖSKÉPPEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN ADÁSVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ JÓTÁLLÁST, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, VALAMINT ARRA VONATKOZÓ JOGSZAVATOSSÁGOT, HOGY A FIÓK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK NEM SÉRTI HARMADIK SZEMÉLYEK SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT. SEM A GYÁRTÓ, SEM MÁS FÉL NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZÉRT, HOGY A FIÓK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ILLETVE HOGY A FIÓK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN ÉS HIBAMENTES LESZ. A KÍVÁNT EREDMÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA ALKALMAS FIÓK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA, ILLETVE A FIÓKKAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÖN ÁLTAL ELÉRT EREDMÉNY TELJES MÉRTÉKBEN AZ ÖN FELELŐSSÉGE ÉS KOCKÁZATA.

A jelen Feltételek a benne kifejezetten felsoroltakon kívül a Gyártóra és a Licencet adó partnereire nem rónak további kötelezettségeket.

Korlátozott felelősségvállalás

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A GYÁRTÓ, ILLETVE ALKALMAZOTTAI ÉS SZERZŐDŐ PARTNEREI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK BÁRMIFÉLE BEVÉTEL- VAGY NYERESÉGKIESÉSÉRT, MEGHIÚSULT ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉBŐL FAKADÓ KÖLTSÉGEKÉRT, TULAJDONBAN BEKÖVETKEZETT VAGY SZEMÉLYT ÉRINTŐ KÁRÉRT, ÜZLETI FORGALOM KIESÉSÉÉRT, ÜZLETI INFORMÁCIÓ ELVESZTÉSÉRT VAGY BÁRMIFÉLE SPECIÁLIS, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, GAZDASÁGI, FEDEZETI, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁRÉRT, FÜGGETLENÜL A KÁROKOZÁS MIKÉNTJÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSBŐL, SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁSBÓL, GONDATLANSÁGBÓL, VAGY MÁS, FELELŐSSÉGET MEGALAPOZÓ TÉNYBŐL ERED, HA EZEK A FIÓK HASZNÁLATÁNAK VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁNAK OKÁN MERÜLTEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A GYÁRTÓT VAGY A SZERZŐDŐ PARTNEREIT, ILLETVE LEÁNYVÁLLALATAIT ELŐZŐLEG ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. MIVEL EGYES ORSZÁGOK ÉS JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT, A KORLÁTOZÁSÁT VISZONT IGEN, A GYÁRTÓ, ANNAK ALKALMAZOTTAI ÉS A SZERZŐDŐ PARTNEREI, ILLETVE LEÁNYVÁLLALATAI FELELŐSSÉGE A SZOLGÁLTATÁSÉRT VAGY FIÓKÉRT FIZETETT DÍJ MÉRTÉKÉRE KORLÁTOZÓDIK.

A kereskedelmi felügyeleti törvények betartása

(a) Ön vállalja, hogy nem fogja közvetve vagy közvetlenül exportálni, újraexportálni, továbbítani vagy más módon elérhetővé tenni a Szoftvert, nem fogja semmilyen módon használni, illetve nem vesz részt olyan tevékenységben, amelynek következtében az ESET vagy holdingtársaságai, leányvállalatai és holdingtársaságainak leányvállalatai, valamint a holdingtársaságai által irányított jogalanyok („Társult vállalatok”) megsértenének kereskedelmi felügyeleti törvényeket, vagy ezek értelmében negatív következményeket kellene elszenvedniük. Kereskedelmi felügyeleti törvénynek minősül:

i. minden olyan törvény, amely szabályozást, korlátozást, illetve licencelési követelményeket szab meg áruk, szoftverek, technológiai termékek, illetve szolgáltatások exportálásának, újraexportálásának vagy továbbításának vonatkozásában, és amelyet az Amerikai Egyesült Államok, Szingapúr, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy bármely tagállama, illetve bármely olyan ország kormányzata, állami vagy szabályozó hatósága rendelt vagy fogadott el, ahol a jelen Feltételek értelmében kötelezettségeket kell végrehajtani, illetve ahol az ESET vagy bármely társult vállalata be van jegyezve vagy működik, valamint

ii. minden olyan gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi vagy egyéb jellegű szankció, korlátozás, embargó, importálási vagy exportálási tilalom, tiltás források vagy eszközök továbbításának vagy szolgáltatások nyújtásának vonatkozásában, illetve ezekkel egyenértékű intézkedés, amelyet az Amerikai Egyesült Államok, Szingapúr, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy bármely tagállama, illetve bármely olyan ország kormányzata, állami vagy szabályozó hatósága rendelt vagy fogadott el, ahol a jelen Feltételek értelmében kötelezettségeket kell végrehajtani, illetve ahol az ESET vagy bármely társult vállalata be van jegyezve vagy működik (a fenti i. és ii. pontban említett jogi aktusok együttesen „Kereskedelmi szabályozási törvények”).

(b) Az ESET jogában áll azonnali hatállyal felfüggeszteni vagy felmondani a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeit abban az esetben, ha:

i. Az ESET – észszerű feltételezés révén – megállapítja, hogy a Felhasználó megsértette vagy nagy valószínűséggel megsértette a jelen Feltételek kereskedelmi felügyeleti törvények betartásáról szóló (a) cikkelyét; illetve

ii. a Végfelhasználó, illetve a Szoftver kereskedelmi felügyeleti törvények hatálya alá esik, és ennek eredményeképpen az ESET – észszerű feltételezés révén – megállapítja, hogy a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek további teljesítése következtében az ESET vagy Társult vállalatai megsérthetnek kereskedelmi felügyeleti törvényeket, vagy ezek értelmében negatív következményeket kellene elszenvedniük.

(c) A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem azzal a szándékkal jött létre és nem értelmezhető úgy, hogy bármely felet ráveszi vagy kötelezi a vonatkozó kereskedelmi felügyeleti törvényekkel össze nem egyeztethető vagy azok értelmében büntetendő vagy tiltott cselekedek végrehajtására vagy bizonyos cselekedek mellőzésére (illetve arra, hogy beleegyezzenek ilyen cselekedek végrehajtásába vagy bizonyos cselekedek mellőzésébe).

Alkalmazandó jog és nyelv

A jelen Feltételekre a szlovák jog az irányadó, és a Feltételek aszerint értelmezendők. A Végfelhasználó és a Gyártó megállapodik abban, hogy az alkalmazandó jog és az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezmény ütközése esetén az ütköző rendelkezések nem alkalmazhatók. Amennyiben Ön az EU-ban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó, a lakóhelye szerinti országban alkalmazandó kötelező jogi rendelkezések további védelmet nyújtanak Önnek.

Pozsonyi Kerületi Bíróság kizárólagos joghatóságának a Gyártóval fennálló, illetve a Szoftver, Fiók vagy Szolgáltatások használatával kapcsolatos, a jelen Feltételekből vagy a Különleges feltételekből adódó minden jogvita tekintetében, továbbá kifejezetten aláveti magát az I. sz. Pozsonyi Kerületi Bíróság illetékességének az ilyen jogviták és követelések rendezésében. Amennyiben Ön fogyasztó, és szokásos tartózkodási helye az EU-ban van, igényt nyújthat be fogyasztói jogainak érvényesítésére a kizárólagos joghatóságban vagy abban az EU-országban, ahol él. Továbbá az online vitarendezési platformot is használhatja, amely itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Lehetőleg azonban lépjen kapcsolatba velünk, mielőtt bármilyen követeléssel élne hivatalosan.

Amennyiben a jelen Feltételek nyelvi változatai között bármilyen eltérés merül fel, az itt elérhető angol verzió az irányadó.

Általános rendelkezések

Az ESET fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a Szolgáltatásokat és felülvizsgálja a jelen Feltételeket, a Különleges feltételeket és a dokumentációt, illetve azok bármely részét a releváns dokumentum frissítésével (i) a Fiók, a Szolgáltatások vagy a webhely módosításainak, illetve az ESET megváltozott üzleti eljárásainak megfelelően, (ii) törvényi, szabályozási vagy biztonsági okokból vagy (iii) a visszaélések vagy károk megakadályozása érdekében. A jelen Feltételek vagy a Különleges feltételek módosításáról Ön minden esetben értesítést fog kapni e-mailben vagy a Fiókján keresztül. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek vagy a Különleges feltételek javasolt módosításaival, megszüntetheti a Fiókját és/vagy lemondhatja a megvásárolt és érintett Szolgáltatásokat a módosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. Hacsak nem mondja le a Fiókját vagy a Szolgáltatást ezen határidőn belül, a javasolt változtatások elfogadottnak tekinthetők és kötelezővé válnak Önre nézve attól a naptól kezdve, amikor az értesítést kézhet kapta a változásról.

Elérhetőségeink

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, illetve ha valamilyen értesítést vagy követelést szeretne benyújtani, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk az elérhetőségeinken vagy a műszaki terméktámogatási oldalunkon keresztül, ha bármilyen technikai problémát tapasztal. Minden tőlük telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megoldást találjunk az ilyen jellegű kérésekre a beérkezésüktől számított 30 napon belül.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A RÁJUK VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Termékfelügyelet

A Termékfelügyelet egy olyan Szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a Fiókjához társított Termékeket és azokat az eszközöket, amelyekre a Termékünk telepítve van, a Fiókja segítségével kezelje. Megtekintheti az ilyen kapcsolódó Termékek által védett eszközök biztonsági állapotát, fontos értesítéseket kaphat a felügyelt eszközökkel és Termékekkel kapcsolatban, hozzáadhatja, megvásárolhatja vagy megújíthatja a lejárt Termékeket (egy külön platform használatával), letölthet Termékeket az eszközére, megoszthatja őket a családjával és barátaival, illetve élvezhet más funkciókat is, ahogy ez a dokumentációban is le van írva. A Termékfelügyelet a Fiók sikeres létrehozása után aktiválódik, de a legtöbb funkcióját csak akkor használhatja, ha legalább egy Terméket társít a Fiókjához. A he dokumentáció megadhatja a Fiókjából kezelhető Termékek vagy eszközök maximális számát.

2. ESET Parental Control

Az ESET Parental Control lehetővé teszi, hogy szabályozza a felügyelt felhasználók (például a gyermekei) bizonyos webhelyekhez és/vagy mobilalkalmazásokhoz való hozzáférését, időgazdálkodási szabályokat alkalmazzon a felügyelt felhasználókra, illetve hogy helymeghatározást használjon azon eszközök esetén, ahol az adott Termék telepítve van, és ahol aktív az ESET Parental Control. Az ESET Parental Control használatához társítania kell a Terméket (ahol aktív az ESET Parental Control) a Fiókjához. A Terméket egyidejűleg nem társíthatja egynél több Fiókhoz. A Fiókhoz hozzáféréssel rendelkező Végfelhasználó létrehozhat profilokat az egy vagy több készüléket használó felügyelt felhasználók számára. Az ESET fenntartja magának a jogot arra, hogy korlátozza az egy Végfelhasználó által használt profilok és eszközök számát.

A megfelelő működés érdekében az ESET Parental Control információkat küld a Gyártónak, többek között beleértve a felkeresett webhelyekkel, helyekkel, mobilalkalmazásokkal kapcsolatos információkat, valamint a használt eszköz, például az ESET Parental Control vonatkozásában. Ilyen információ lehet az Önnel vagy más felügyelt felhasználókkal kapcsolatos adatok (ideértve a véletlenszerűen vagy véletlenül megszerzett személyes adatokat), az eszközzel kapcsolatos információk, valamint az operációs rendszer és a telepített alkalmazások. Az ESET-nek megfelelő intézkedésekkel kell biztosítania, hogy megmaradjon az összes kapott információ bizalmas jellege.

Az ESET Parental Control szolgáltatást Ön csak olyan felügyelt felhasználói eszközökhöz használhatja, amelyekhez joga van hozzáférni. Minden olyan beazonosított használatot, amely jogellenesnek vagy károsnak tekinthető, illetve amely mások jogait csorbítja vagy negatívan befolyásolja, jelenteni lehet az illetékes hatóságnak, és ez a Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozását eredményezheti. A ESET eleget tesz a vonatkozó törvényi előírásoknak, és visszaélés esetén minden segítséget megad az igazságszolgáltatási szerveknek.

A jelen Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi azt is, hogy az ESET Parental Control biztosítását és használatát, valamint a biztosításának keretében az adatok feldolgozását szintén az ESET Parental Control Végfelhasználói licencszerződése és Adatvédelmi szabályzata szabályozza, amely a dokumentációban megtalálható, és amelyet el kell fogadnia a szoftvertelepítési folyamat során.

3. Anti-Theft

Az Anti-Theft a számítógép vagy más eszköz elvesztése vagy ellopása esetén segít megakadályozni a kritikus fontosságú adatok elvesztését, illetve a velük való visszaélést, ahol a szolgáltatás telepítve van. Az Anti-Teft csak az ESET néhány Termékéhez érhető el. További információt a termék dokumentációja tartalmaz.

Az Anti-Theft ki van kapcsolva a kapcsolódó Termék alapértelmezett beállításaiban. Az Anti-Theft használatához telepítenie kell a szükséges Termékeket, aktiválnia kell az Anti-Theft funkciót, és társítania kell a Terméket a Fiókjával. Ön dönthet úgy, hogy aktiválja az Anti-Theft funkciót és a kapcsolódó adatgyűjtést a számítógép vagy más eszköz ellopása vagy elvesztése esetén. Ha aktiválja a Termék ezen funkcióját, akkor az ESET megkapja a hiányzó eszközzel kapcsolatos összegyűjtött adatokat, amelyek magukban foglalhatják az eszköz hálózati helyét, a képernyőjén megjelenő tartalommal kapcsolatos adatokat, a konfigurációjával kapcsolatos adatokat és/vagy a csatlakoztatott kamera által rögzített adatokat. Ön az Anti-Theft által megszerzett és a Fiók által biztosított ilyen adatokat kizárólag a készülék ellopásából adódó hátrányos helyzet megszüntetése céljából használhatja fel. Az ESET ezeket az adatokat az Adatvédelmi szabályzatan meghatározott módon és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban dolgozza fel, kizárólag abból a célból, hogy a Szolgáltatást biztosítani tudja Önnek. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja.

Az Anti-Theft funkció csak olyan eszközökhöz és olyan Fiók segítségével használható, amelyekhez joga van hozzáférni. Minden olyan beazonosított használatot, amely jogellenesnek vagy károsnak tekinthető, illetve amely mások jogait csorbítja vagy negatívan befolyásolja, jelenteni lehet az illetékes hatóságnak, és ez a Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozását eredményezheti. A Gyártó eleget tesz a vonatkozó törvényi előírásoknak, és visszaélés esetén minden segítséget megad az igazságszolgáltatási szerveknek.

A jelen Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi azt is, hogy az Anti-Theft biztosítását és használatát, valamint a biztosításának keretében az adatok feldolgozását szintén az ESET Anti-Theft szoftver Végfelhasználói licencszerződése és Adatvédelmi szabályzata szabályozza, amely a dokumentációban megtalálható, és amelyet el kell fogadnia a szoftvertelepítési folyamat során.

4. ESET Password Manager

Az ESET Password Manager egy digitális identitáskezelő eszköz, amely lehetővé teszi a bejelentkezési vagy egyéb adatok biztonságos tárolását. A használatát az ESET Password Manager különleges feltételei és egy különleges adatvédelmi szabályzat szabályozza, amelyek a jelen Feltételeken és a Fiók adatvédelmi szabályzaton kívül alkalmazandók. Az ESET Password Manager használatához telepítenie kell a kívánt Terméket, aktiválnia kell a Fiókját, és társítania kell a Terméket a Fiókjával. Egyéb hasznos funkciókon túl a Fiókja lehetővé teszi, hogy az ESET Password Manager licenceit kezelje és megossza barátaival vagy családjával, akik aztán teljes mértékben élvezhetik őket. Ön mint licenctulajdonos azonban bármikor élhet azzal a jogával, hogy törli a licenceiket.

1. sz. FÜGGELÉK

Az ESET HOME alkalmazás végfelhasználói licencszerződése