ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Uvjeti korištenja

Stupaju na snagu 3. travnja 2024 | Pogledajte prethodnu verziju Uvjeta korištenja | Usporedba promjena

Ovi Uvjeti korištenja („Uvjeti”) predstavljaju poseban ugovor između tvrtke ESET, spol. s r. o., s registriranim sjedištem na adresi Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, registrirane u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi III, odjeljak Sro, unos br. 3586/B, broj poslovne registracije: 31333532 („ESET” ili „dobavljač”) i vas, fizičke ili pravne osobe odnosno male tvrtke („vi, vas, vama” ili „korisnik”) koja nastoji steći ili je stekla pravo na korištenje naše standardizirane ponude pretplate („ponuda”), koja se registrira za i upotrebljava ESET HOME račun („račun”) ili upotrebljava usluge i funkcije koje ESET pruža putem računa (zajednički „usluge”), u kojemu se, između ostalog, utvrđuju uvjeti i odredbe njihove upotrebe. Ako dobivate ili upotrebljavate usluge u ime organizacije, slažete se s ovim Uvjetima za tu organizaciju i jamčite da imate takve ovlasti. U tom će se slučaju izrazi „korisnik” i „vi” odnositi na tu organizaciju.

Pažljivo pročitajte ove Uvjete prije upotrebe ili kupnje bilo koje usluge ili izrade računa. Ovi Uvjeti postat će obvezujući za vas, a ugovor između vas i ESET-a sklopit će se: (i) kada vam ESET ili ESET-ov partner pošalje potvrdu o kupnji ponude putem e-pošte, (ii) kada se vaš račun uspješno izradi ili (iii) kada počnete upotrebljavati bilo koji dio usluga, ovisno o tome koja od tih opcija nastupi prva.

Ovi Uvjeti propisuju opće odredbe pružanja i upotrebe naših usluga. Neke usluge ili njihove komponente mogu podlijegati dodatnim posebnim uvjetima koji se primjenjuju samo na njih („posebni uvjeti”). Ako ti posebni uvjeti nisu u skladu s ovim Uvjetima, prednost imaju odredbe posebnih uvjeta. Te posebne uvjete (ako je primjenjivo) možete pronaći u nastavku ili u primjenjivoj dokumentaciji koja je dostupna putem poveznice na ESET-ovu pomoć na mreži („dokumentacija”). Nadalje, upotreba usluga ili njihovih komponenti također može podlijegati dodatnim preduvjetima ili tehničkim zahtjevima koji su detaljno opisani i dostupni u primjenjivoj dokumentaciji.

Imajte na umu da su svi uvjeti kupnje ili plaćanja (ako je primjenjivo), kao i svi početni uvjeti opskrbe/isporuke koji se odnose na usluge, izvan opsega ovih Uvjeta i da će se oni zasebno dogovoriti između vas i ESET-a ili ESET-ovog partnera od kojeg kupujete dotičnu uslugu.

Naše su usluge namijenjene isključivo odraslim osobama. Ako imate manje od osamnaest (18) godina, račun ili povezane usluge možete upotrebljavati samo ako je u to uključen vaš roditelj ili drugi zakonski skrbnik.

Naše usluge i njihova upotreba

Naše usluge. Većina usluga zahtijeva upotrebu naših standardnih ESET-ovih softverskih programa koji se moraju lokalno instalirati na vašim uređajima („program”). Pravo na upotrebu naših usluga možete steći kupnjom (i) pretplate na našu ponudu, (ii) licence za ESET-ov program („licenca”), koja uključuje neke usluge koje se pružaju putem računa, ili (iii) dobivanjem probne verzije tih usluga. Usluge se mogu kupiti izravno od ESET-a ili ESET-ovih partnera pod zasebnim uvjetima kupnje i plaćanja. Općenitiji opis usluga koje se pružaju u skladu s ovim Uvjetima možete pronaći u nastavku, a njihovu detaljniju specifikaciju u primjenjivoj dokumentaciji.

Imajte na umu da točne usluge, programi i funkcije koje će vam se pružiti ovise o zemlji u kojoj se nalazite i platformi / operativnom sustavu na kojem ćete ih upotrebljavati. Stoga neke funkcije i programi možda neće biti dostupni u vašoj zemlji ili na svim platformama / operativnim sustavima. Također morate osigurati da ispunjavate naše tehničke zahtjeve i preduvjete da biste mogli upotrebljavati usluge. Detaljnije informacije o ovoj temi možete pronaći u našoj tehničkoj dokumentaciji. Možemo angažirati podizvođače za pružanje bilo kojih usluga ili funkcija.

Ponuda pretplate. ESET-ova ponuda sastoji se od naših standardnih usluga, programa, funkcija i mogućnosti kombiniranih u module koji pružaju određene zajedničke funkcije („moduli”), a koji su grupirani u razine („razina”), i naših standardnih samostalnih proizvoda koji se mogu kupiti odvojeno od razine. Pretplatom na ponudu putem ESET-a ili ESET-ovog partnera steći ćete pravo da vam se za dogovoreno razdoblje pretplate pruži ponuda koju ste kupili, a time i određeni moduli koji su uključeni u razinu ponude i/ili samostalni programi. Opise modula i samostalnih programa možete pronaći u odjeljku Posebni uvjeti u nastavku, a njihovu detaljniju specifikaciju u primjenjivoj dokumentaciji.

Licenca bez pretplate. U slučaju da se niste pretplatili na ponudu, ali ste nabavili licence, možda ispunjavate uvjete za upotrebu nekih usluga koje se pružaju putem računa, ovisno o sadržaju licenci koje ste kupili i njihovom vremenu trajanja. Većina tih usluga odnosi se na ESET-ove programe i omogućuje vam da upravljate licencama na svim svojim uređajima s računa kao središnje točke ili vam pruža dodatne funkcije uz licence. Usluge koje vam se mogu pružiti u skladu s ovim Uvjetima su ESET HOME, Anti-Theft, Roditeljska kontrola ili Password Manager. Opise tih usluga možete pronaći u odjeljku Posebni uvjeti u nastavku, a njihovu detaljniju specifikaciju u primjenjivoj dokumentaciji. Ostale usluge pružaju se samo kao dio ponude i stoga nemate pravo na njihovo pružanje u skladu s ovim Uvjetima.

Datum početka usluga. Datum početka pružanja naših usluga, a time i dan od kojeg su vam usluge dostupne, datum je kada kupite ponudu ili licencu, datum kada upotrijebite aktivacijski ključ ili dan kada nabavite/preuzmete probnu verziju ponude ili licence.

Vaš račun. Račun vam omogućuje pristup ESET-ovim uslugama i njihovu upotrebu. U slučaju da ste se pretplatili na našu ponudu, morate izraditi račun, u suprotnom nećete moći aktivirati i upotrebljavati naše usluge. U slučaju da se niste pretplatili na našu ponudu, ali ste kupili licencu, račun vam je potreban za upotrebu uključenih usluga, budući da ih nije moguće pružiti bez računa.

ESET-ovi programi. Za upotrebu naših usluga morate instalirati potrebne ESET-ove programe na svoje uređaje i osigurati da su povezani s internetom. Upotreba naših programa podložna je prihvaćanju odgovarajućeg Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika („EULA”) tijekom postupka instalacije, a može biti podložna i dodatnim preduvjetima ili tehničkim zahtjevima, što je detaljno opisano i dostupno u primjenjivoj dokumentaciji.

Nadogradnje. S obzirom na to da se naše usluge neprestano razvijaju, ESET može s vremena na vrijeme i bez vašeg dopuštenja ili pristanka instalirati nadogradnju ili zamjenu za bilo koji dio usluge, kao i za uključeni program („nadogradnja”). Svaka nadogradnja smatrat će se dijelom usluge nakon instalacije u svrhu ovih Uvjeta. Nadogradnja može uključivati dodavanje, uklanjanje ili izmjenu svih funkcija uključenih u usluge ili njihovu potpunu zamjenu. Možda nećete moći upotrebljavati obuhvaćene usluge dok se nadogradnja ne instalira u potpunosti. U nekim ćete slučajevima možda morati preuzeti ili instalirati određenu nadogradnju programa kako biste imali najviše koristi od naše usluge. ESET može prestati pružati tehničku podršku i novije nadogradnje ili na drugi način ograničiti usluge koje vam se pružaju dok ne instalirate potrebne nadogradnje. ESET nema obvezu pružiti vam određenu nadogradnju i može odlučiti kada je i je li ona prikladna. ESET može po vlastitu nahođenju (i) prestati pružati nadogradnje za bilo koje verzije usluge osim najnovije ili (ii) prestati pružati podršku za upotrebu usluga povezanih s bilo kojim verzijama operativnih sustava ili drugog softvera koji je namijenjen za rad s uslugom.

Ta su pravila o nadogradnjama također primjenjiva na nadogradnje programa. Nadogradnje programa također će se automatski instalirati, osim ako ih ne onemogućite u postavkama programa. Pružanje bilo kojih nadogradnji programa može biti podložno Pravilima o isteku vijeka trajanja („Pravila o isteku vijeka trajanja”) koja su dostupna na https://go.eset.com/eol_home. Nadogradnje se neće pružati nakon što program ili bilo koja njegova funkcija dosegne datum isteka vijeka trajanja koji je naveden u Pravilima o isteku vijeka trajanja.

ESET-ove obveze. Podložno ograničenjima navedenima u ovim Uvjetima i dokumentaciji, pružit ćemo vam naše usluge s dužnom pažnjom, na profesionalan način i u skladu s ovim Uvjetima.

Vaša prava. Vaše je pravo upotrebe naših usluga neisključivo, neprenosivo i podliježe odredbama i ograničenjima koja se navode u ovim Uvjetima, posebnim uvjetima (ako je primjenjivo) i dokumentaciji, a također podliježe vašem pridržavanju navedenih pravnih dokumenata. Naše usluge možete upotrebljavati samo na uobičajen način i samo u svrhe kojima su namijenjene. U slučaju da ste potrošač, možete ih upotrebljavati samo u osobne nekomercijalne svrhe. Ako predstavljate malu tvrtku koja kupuje našu ponudu za male tvrtke, račun i usluge možete upotrebljavati i za svoje poslovne aktivnosti. Nadalje, imate pravo upotrebljavati usluge na dogovorenom broju uređaja i tijekom razdoblja pretplate na ponudu ili trajanja licence, ovisno o kupnji. ESET (i njegovi dobavljači ili davatelji licenci) zadržavaju sva prava koja vam nisu izričito dana ovim Uvjetima ili posebnim uvjetima.

Vaš pristanak. U svrhu pridržavanja zakonodavstva o zaštiti potrošača i u slučaju da ste potrošač, dajete nam svoj izričit pristanak da vam možemo početi pružati usluge i povezani elektronički sadržaj neposredno nakon što registrirate svoj račun (i ispunite sve dodatne preduvjete). Potvrđujete da ste obaviješteni da ćete davanjem ovog pristanka izgubiti pravo na odustajanje od ugovora koji je sastavljen na temelju ovih Uvjeta.

Vaše obveze. Odgovorni ste za upotrebu svog računa i usluga te osiguravanje povjerljivosti i zaštite aktivacijskih kodova za ESET-ovu ponudu ili licenčnih ključeva (zajednički „aktivacijski kod”), kao i svih lozinki. U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom pristajete preuzeti odgovornost za sve aktivnosti vašeg računa ili aktivacijskog koda. Da biste zadržali kontrolu nad svojim računom i uslugama te spriječili druge da im pristupaju, nikome ne smijete otkrivati svoj aktivacijski kod ili lozinke te ste dužni ograničiti pristup trećih strana vašim uređajima. Obvezujete se da ćete nas odmah obavijestiti ako se vaša lozinka ili aktivacijski kod otkrije drugoj osobi, ako vaš račun ili usluge upotrijebi neovlaštena osoba ili ako imate razloga smatrati da bi se takvi događaji mogli dogoditi. Nadalje, morate osigurati da su podaci koje pružate ESET-u tijekom postupka registracije ili putem računa točni i aktualni te da ćete nas obavijestiti ako dođe do bilo kakvih izmjena podataka tako što ćete ažurirati podatke u odjeljku „Moj račun”.

Zabranjena upotreba. Ne smijete: (i) upotrebljavati usluge i račun u bilo kakve nezakonite svrhe, uključujući sve kriminalne ili prijevarne radnje ili one koje mogu rezultirati obustavom, prekidom ili narušavanjem usluga i naših web stranica, koje mogu nanijeti štetu drugima ili su na drugi način u suprotnosti s ovim Uvjetima i dokumentacijom, (ii) prodavati, podlicencirati, davati u zakup ili najam ili posuđivati bilo koje usluge, program ili njihov dio ili ih upotrebljavati za pružanje komercijalnih usluga, (iii) vršiti obrnuti inženjering, obrnuto kompiliranje ili dekompilirati program ili bilo koju funkciju usluge ili na drugi način pokušati otkriti njihov izvorni kod, osim u mjeri u kojoj je to ograničenje izričito zabranjeno zakonom, (iv) izvršavati bilo koje radnje koje uključuju upotrebu aktivacijskog koda suprotno ovim Uvjetima ili koje dovode do pružanja aktivacijskog koda bilo kojoj osobi koja nema pravo na upotrebu usluga, kao što su prijenos iskorištenog ili neiskorištenog aktivacijskog koda u bilo kojem obliku, kao i neovlašteno umnožavanje ili distribucija dupliciranih ili generiranih aktivacijskih kodova ili upotreba usluge kao rezultat upotrebe aktivacijskog koda dobivenog od izvora koji nije ESET ili ESET-ov partner ili (v) upotrebljavati usluge i njihove funkcije na način koji bi drugim korisnicima ograničio pristup tim uslugama. ESET zadržava pravo ograničiti opseg usluga pruženih pojedinačnim korisnicima kako bi omogućio upotrebu usluga najvećem broju korisnika. ESET zadržava pravo ukinuti vaš račun, prestati pružati ili odbiti pružati usluge u takvim slučajevima.

Vaše potvrde. ESET će uvijek težiti najvišim standardima prilikom pružanja usluga, međutim, potvrđujete da (i) ne jamčimo da će naši programi ili usluge pronaći, locirati, otkriti, spriječiti, upozoriti ili odgovoriti na sve prijetnje, ranjivosti, zlonamjerne programe ili zlonamjerni softver koji bi mogli biti prisutni na vašem uređaju ili na koji možete naići na mreži ili izvan mreže i da stoga za isto nećete smatrati ESET odgovornim, (ii) trebate redovito sigurnosno kopirati svoje dokumente, softver i druge podatke kako biste spriječili ili smanjili rizik od njihovog gubitka ili oštećenja, (iii) trebate održavati naše programe i drugi povezani softver dostupnima, u pogonu i ažurnima (redovitim nadogradnjom), (iv) ne jamčimo stalnu dostupnost naših usluga ili bilo kakvih posebnih funkcija te vremena odziva, (v) možemo nametnuti ograničenja upotrebe naše usluge i njezinih funkcija navedenih u dokumentaciji ili blokirati određene vrste upotrebe.

ESET, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, PARTNERI, DISTRIBUTERI I DOBAVLJAČI NE MOGU SE SMATRATI ODGOVORNIMA ZA BILO KAKVE GUBITKE ILI ŠTETU UZROKOVANU VAŠIM NEISPUNJAVANJEM BILO KOJE OD GORE NAVEDENIH OBVEZA ILI ZA VAŠE OSLANJANJE NA USLUGE KOJE SU U SUPROTNOSTI S BILO KOJOM OD GORE NAVEDENIH POTVRDA.

Tehnička podrška. ESET i treće strane koje je angažirao ESET pružat će tehničku podršku po vlastitu nahođenju, bez ikakvih jamstava ili izjava. Tehnička podrška povezana s programom ili bilo kojom njegovom funkcijom prestaje se pružati ako dosegne datum isteka vijeka trajanja koji je naveden u Pravilima o isteku vijeka trajanja. Prije pružanja tehničke podrške trebali biste sigurnosno kopirati sve postojeće podatke, softver i programe. ESET i/ili treće strane koje je angažirao ESET ne mogu prihvatiti odgovornost za štete ili gubitke podataka, vlasništva, softvera ili hardvera ni gubitak dobiti do kojeg može doći uslijed pružanja tehničke podrške. ESET i/ili treće strane koje je angažirao ESET pridržavaju pravo na odluku da tehnička podrška ne obuhvaća rješavanje određenog problema. ESET zadržava pravo na odbijanje, privremeni prekid ili trajni prekid pružanja tehničke podrške po vlastitu nahođenju. Podaci o licenci, informacije i drugi podaci u skladu s Pravilima privatnosti mogu biti potrebni za pružanje tehničke podrške.

Poništavanje računa. U svakom trenutku možete ukinuti račun. Međutim, imajte na umu toga više nećete moći upotrebljavati određene usluge.

Elektronička komunikacija

ESET će komunicirati s vama elektroničkim putem tijekom izvršavanja radnji koje su predviđene ovim Uvjetima, što uključuje pružanje usluga i računa. Možemo vam slati e-poruke ili obavijesti u aplikacijama putem programa ili računa ili objaviti komunikaciju na našoj web stranici. Pristajete primati komunikaciju o pravnim pitanjima od ESET-a u elektroničkom obliku, uključujući svaku komunikaciju koja se odnosi na izmjene Uvjeta, posebnih uvjeta i Pravila privatnosti, sve prijedloge/prihvaćanja ugovora ili pozive na ponudu, obavijesti ili druge vrste komunikacije o pravnim pitanjima i pristajete da se takva elektronička komunikacija smatra primljenom u pisanom obliku, osim ako važeći zakoni izričito ne zahtijevaju drugačiji oblik komunikacije.

Sigurnost i zaštita podataka

Vaše puno ime i prezime, država i valjana adresa e-pošte potrebni su za registraciju i upotrebu računa te za pružanje i održavanje usluga, pa su stoga neophodni za izvršenje ugovora koji je sklopljen između vas i ESET-a na temelju ovih Uvjeta i posebnih uvjeta. Vaši će se podaci prikupljati i prenositi na ESET-ove servere ili servere njegovih partnera, gdje će se obrađivati da bi se osigurala funkcionalnost računa i usluga te njihovo pružanje i autorizacija za njihovu upotrebu, kao i utvrđivanje, ostvarivanje i obrana ESET-ovih pravnih zahtjeva te pružanje tehničke podrške kada vam je potrebna.

Nadalje, ovisno o uslugama koje odlučite upotrebljavati i vašim postavkama privatnosti i sigurnosti, bit će potrebno dodatno prikupljanje podataka izravno od vas ili naših programa ili usluga. ESET će obrađivati podatke koje prikupi od vas ili iz vašeg programa, a to može uključivati osobne podatke, u skladu s našim Pravilima privatnosti. Od vas će se zatražiti da ih pročitate tijekom postupka naručivanja ponude, registracije računa ili instalacije programa, a u svakom ih trenutku možete pročitati ako želite saznati više informacija o tome kako obrađujemo vaše podatke u kontekstu računa i usluga ili o pravima koja imate kao ispitanik. Na usluge i programe koje upotrebljavate mogu se primjenjivati dodatna pojedinačna Pravila privatnosti, koja možete pronaći u dokumentaciji za relevantnu uslugu ili program.

U slučaju da ste poslovni korisnik naše usluge, za vas će vrijediti Ugovor o obradi podataka uključen u Prilog 2 ovih Uvjeta radi obrade podataka ako se smatrate voditeljem obrade podataka. U takvim će se slučajevima uz Ugovor o obradi podataka primjenjivati standardne ugovorne odredbe uključene u Prilog 3 ovih Uvjeta u slučaju prijenosa i obrade osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora ili zemlje koja je odlukom Europske komisije određena kao sigurna.

Prava intelektualnog vlasništva

ESET ili njegovi dobavljači vlasnici su ili nositelji autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva na softver koji je dostupan na web stranici i u aplikaciji te na programe (zajednički „softver”) ili bilo koji drugi sadržaj koji je dostupan na web stranici, poput teksta, dokumenata, slika, logotipa, ikona, gumba ili baza podataka („sadržaj”). Pod uvjetom da se pridržavate ovih Uvjeta i posebnih uvjeta te plaćanja svih primjenjivih naknada, dodjeljuje vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva licenca bez mogućnosti podlicenciranja za upotrebu softvera i sadržaja u osobne i nekomercijalne svrhe te isključivo u mjeri koja je potrebna za vašu upotrebu usluga kako je dopušteno ovim Uvjetima i posebnim uvjetima. Ne smijete izdvajati niti ponovno upotrebljavati bilo koji sadržaj ili dijelove bilo kojih usluga (uključujući upotrebom tehnike preusmjeravanja, odnosno „framing”) bez našeg izričitog pisanog pristanka. ESET i njegovi dobavljači zadržavaju sva prava koja vam nisu izričito dana ovim Uvjetima ili posebnim uvjetima.

Nadalje, svi se programi i softver mogu upotrebljavati isključivo u skladu s Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika („EULA”), koji se isporučuje zajedno s programom ili softverom ili je njegov sastavni dio. Programe ili softver koji se isporučuje zajedno s Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika nije moguće instalirati bez pristanka korisnika.

Ako odlučite instalirati našu mobilnu aplikaciju za pristup i upotrebu računa i povezanih usluga, za vas će vrijediti odredbe Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika za aplikaciju uključene u Prilog 1 ovih Uvjeta.

Odricanje od odgovornosti

KAO KRAJNJI KORISNIK PRIHVAĆATE ČINJENICU DA SE RAČUN I USLUGE ISPORUČUJU „U ZATEČENOM STANJU”, BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, TE U MAKSIMALNOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONOM. NI DOBAVLJAČ, NI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE NI POVEZANA DRUŠTVA, KAO NI NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVO UTRŽIVOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, JAMSTVO DA RAČUN ILI USLUGE NE POVREĐUJU PATENTE, AUTORSKA PRAVA, TRŽIŠNE ZNAKOVE ILI NEKA DRUGA PRAVA TREĆIH STRANA. PRUŽATELJ USLUGA ILI BILO KOJA DRUGA STRANA NE JAMČI DA ĆE RAČUN ILI USLUGE ISPUNITI VAŠE ZAHTJEVE ILI DA ĆE RAD RAČUNA ILI USLUGA BITI BEZ PREKIDA ILI BEZ POGREŠAKA. VI PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST I RIZIK KOJI PROIZLAZE IZ ODABIRA I UPOTREBE RAČUNA I USLUGA RADI POSTIZANJA ŽELJENIH REZULTATA I ZA DOBIVENE REZULTATE.

Ovi Uvjeti ne stvaraju nikakve obveze pružatelja usluga i njegovih davatelja licence osim onih izrijekom navedenih u ovim Uvjetima.

Ograničenje odgovornosti

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONIMA, DOBAVLJAČ, NJEGOVI ZAPOSLENICI ILI IZVOĐAČI RADOVA OSLOBOĐENI SU ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKAV GUBITAK PRIHODA, DOBITI ILI PRODAJE, GUBITAK PODATAKA ILI ZA TROŠKOVE NASTALE NABAVOM ZAMJENSKIH PROIZVODA ILI USLUGA, ZA OŠTEĆENJE IMOVINE, OSOBNE ŠTETE, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH PODATAKA, KAO I ZA BILO KAKVE POSEBNE, IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, GOSPODARSKE, KOMPENZACIJSKE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODNOSNO ŠTETE NASTALE NA BILO KOJI NAČIN, BILO DA SE RADI O ŠTETI UTVRĐENOJ NA TEMELJU UGOVORNOG ODNOSA, DELIKTA, NEMARA ILI DRUGE OSNOVE, KOJA JE POSLJEDICA UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE RAČUNA ILI USLUGA, ČAK I U SLUČAJU DA SU DOBAVLJAČ ILI NJEGOVI IZVOĐAČI RADOVA UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. BUDUĆI DA ODREĐENE DRŽAVE I JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI, ALI MOGU DOPUSTITI NJEZINO OGRANIČENJE, U TAKVIM SLUČAJEVIMA ODGOVORNOST DOBAVLJAČA, NJEGOVIH ZAPOSLENIKA, IZVOĐAČA RADOVA ILI POVEZANIH DRUŠTAVA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA PREDMETNU USLUGU ILI RAČUN.

Usklađenost s kontrolom trgovine

(a) Slažete se da nećete izravno ili neizravno izvoziti, ponovno izvoziti, prenositi ili drugim metodama staviti Softver na raspolaganje bilo kojoj osobi, upotrebljavati ga na bilo koji način ili sudjelovati u bilo kojoj radnji kojom bi ESET ili njegovi holdinzi, podružnice i podružnice bilo kojeg njegova holdinga, kao i subjekti koje holdinzi kontroliraju („povezana društva”), kršili zakone o kontroli trgovine ili trpjeli negativne posljedice na temelju njih, što uključuje:

  1. i. bilo koje zakone kojima se kontroliraju, ograničavaju ili nameću uvjeti licenciranja za izvoz, ponovni izvoz ili prijenos robe, softvera, tehnologije ili usluga, koje izdaju ili donose bilo koje državne uprave, državna ili regulatorna tijela Sjedinjenih Američkih Država, Singapura, Ujedinjenog Kraljevstva, Europske Unije ili bilo koje njezine države članice ili bilo koje države u kojoj se provode obveze iz ovih Uvjeta ili u kojoj su tvrtka ESET ili bilo koja njezina povezana društva osnovani ili posluju te
  2. ii. bilo koje ekonomske, financijske, trgovinske ili druge sankcije, ograničenja, embarga, zabrane uvoza ili izvoza, zabrane prijenosa sredstava ili imovine ili zabrane pružanja usluga ili ekvivalentne mjere koje propisuju bilo koja državna uprava, državna ili regulatorna tijela Sjedinjenih Američkih Država, Singapura, Ujedinjenog Kraljevstva, Europske Unije ili bilo koje njezine države članice ili bilo koje države u kojoj se provode obveze iz ovih Uvjeta ili u kojoj su tvrtka ESET ili bilo koja njezina povezana društva osnovana ili posluju (zakonski akti navedeni u točkama i. i ii. iznad zajednički se nazivaju „zakoni o kontroli trgovine”).

(b) ESET ima pravo privremeno ili trajno obustaviti svoje obveze iz ovih Uvjeta s trenutnim učinkom u slučaju da:

  1. ESET utvrdi da je korisnik, prema mišljenju tvrtke, prekršio ili bi mogao prekršiti odredbu iz odjeljka (a) ove odredbe o usklađenosti s kontrolom trgovine iz ovih Uvjeta ili
  2. ii. korisnik i/ili Softver budu podložni zakonima o kontroli trgovine i ESET na temelju toga utvrdi da bi, prema njegovu mišljenju, nastavkom provedbe korisnikovih obveza iz ovih Uvjeta tvrtka ESET ili njezina Povezana društva mogla kršiti zakone o kontroli trgovine ili trpjeti negativne posljedice na temelju njih.

(c) Nijedna odredba iz ovih Uvjeta nije predviđena da se tumači i nijedna se odredba ne smije tumačiti tako da navodi ili zahtijeva od druge strane da djeluje ili da se suzdržava od djelovanja (ili da pristane djelovati ili suzdržati se od djelovanja) na bilo koji način koji je nedosljedan, kažnjiv ili zabranjen prema bilo kojim važećim zakonima o kontroli trgovine.

Nadležni zakon i jezik

Na ove Uvjete i njihovo tumačenje primjenjuju se zakoni Republike Slovačke. Vi i dobavljač suglasni ste da se ne primjenjuju odredbe nadležnog zakona koje su u sukobu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Ako ste potrošač s uobičajenim prebivalištem u EU-u, pruža vam se i dodatna zaštita koja vam je omogućena u skladu s obveznim odredbama zakona koji se primjenjuje u vašoj zemlji prebivališta.

Izričito ste suglasni da su za sve sporove i sva potraživanja od dobavljača, odnosno za sve sporove i potraživanja koja se odnose na vašu upotrebu softvera, računa ili usluga ili koji proizlaze iz ovih Uvjeta ili posebnih uvjeta (ako je primjenjivo) nadležni sudovi u Slovačkoj. Ako ste potrošač s uobičajenim prebivalištem u EU-u, možete podnijeti i zahtjev za provedbu svojih potrošačkih prava u mjestu isključive nadležnosti ili u zemlji EU-a u kojoj živite. Nadalje, možete koristiti i internetsku platformu za rješavanje sporova, kojoj možete pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Međutim, prije službenog podnošenja zahtjeva razmislite o tome da nam se prvo obratite.

U slučaju odstupanja između verzija ovih Uvjeta na različitim jezicima, uvijek je mjerodavna verzija na engleskom jeziku dostupna ovdje.

Opće odredbe

ESET zadržava pravo izmjene svojih usluga i ovih Uvjeta, posebnih uvjeta i dokumentacije ili bilo kojih njihovih dijelova u svakom trenutku tako da ažurira relevantni dokument (i) u svrhu odražavanja izmjena računa, usluga ili web stranice ili načina na koji ESET posluje, (ii) iz pravnih, regulatornih ili sigurnosnih razloga ili (iii) u svrhu sprječavanja zloupotrebe ili štete. O svakoj izmjeni ovih Uvjeta ili posebnih uvjeta bit ćete obaviješteni putem e-pošte, programa ili računa. Ako se ne slažete s predloženim izmjenama ovih Uvjeta ili Posebnih uvjeta, možete poništiti svoj račun i/ili otkazati kupljene usluge u roku od 30 dana od primitka obavijesti o promjeni. Ako ne poništite svoj račun ili ne otkažete uslugu u tom roku, predložene promjene smatrat će se prihvaćenima i stupit će na snagu od datuma primitka obavijesti o promjeni.

Naši kontaktni podaci

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite podnijeti prigovor ili pritužbu, slobodno nam se obratite putem naših kontaktnih podataka ili stranice za tehničku podršku ako imate bilo kakvih tehničkih poteškoća. Dat ćemo sve od sebe da riješimo sve takve upite u roku od 30 dana nakon što ih primimo.

USLUGE, MODULI USLUGA I POSEBNI UVJETI NJIHOVE UPOTREBE

1. ESET HOME

ESET HOME web portal i mobilna aplikacija omogućuju vam upravljanje ESET-ovim uslugama i programima povezanim uz vaš račun i uređajima na kojima je naš program instaliran putem vašeg računa. Možete pregledati sigurnosni status uređaja koje takve povezane usluge i programi štite, primati važne obavijesti o uređajima i programima kojima upravljate, dodati, kupiti ili obnoviti ponudu ili licencu koja je istekla (upotrebom zasebne platforme), preuzimati programe na svoj uređaj, dijeliti ih sa svojom obitelji i prijateljima ili uživati u ostalim funkcijama koje su opisane u dokumentaciji. Administracija programa aktivirat će se nakon što uspješno stvorite račun, ali većinu funkcija moći ćete upotrebljavati tek nakon što povežete najmanje jedan program sa svojim računom. Dokumentacija može navesti najveći broj programa ili uređaja kojima možete upravljati putem svog računa.

2. Suvremena značajka sigurnosti krajnje točke

Suvremena značajka sigurnosti krajnje točke pomaže vam zaštititi uređaje od mrežnih i izvanmrežnih prijetnji te blokira širenje zlonamjernih programa na druge korisnike. Nadalje, pomaže u sprečavanju, otkrivanju i rješavanju sigurnosnih incidenata koji se mogu pojaviti na vašem uređaju. Suvremena značajka sigurnosti krajnje točke uključuje, uz standardni antivirus i zaštitu od zlonamjernih programa, sigurnosne funkcije kao što su Zaštita od ransomwarea, Intel Threat Detection Technology, SysInspector, Zaštita od napada grubom silom, Firewall i ESET LiveGuard. Moguće je da će vam biti dostupna samo ako ste se pretplatili na našu ponudu kao dio razine.

Za upotrebu suvremene značajke sigurnosti krajnje točke morate instalirati odgovarajuće programe na uređaje koji bi trebali imati koristi od usluge. Naši programi sadrže funkcije koje prikupljaju uzorke računalnih virusa i ostalih zlonamjernih računalnih programa te sumnjive, problematične, potencijalno neželjene ili nesigurne objekte kao što su datoteke, URL-ovi, IP paketi i ethernet okviri („infiltracije”), a zatim ih šalju ESET-u, što uključuje, između ostalog, informacije o postupku instalacije, uređaju i/ili platformi na kojoj je program instaliran te informacije o radu i funkcionalnosti programa („informacije”). Informacije i infiltracije mogu sadržavati podatke (uključujući nasumično ili slučajno prikupljene osobne podatke) o vama ili drugim korisnicima uređaja na kojem se program instalirao, kao i datoteke koje su pod utjecajem infiltracija s povezanim metapodacima.

Informacije i infiltracije mogu se prikupljati pomoću sljedećih funkcija programa:

  1. Funkcija ESET LiveGrid Reputation System uključuje prikupljanje i slanje jednosmjernih hasheva vezanih uz infiltracije ESET-u. Ova je funkcija aktivirana prema standardnim postavkama programa.
  2. Funkcija ESET LiveGrid Feedback System uključuje prikupljanje i slanje infiltracija s povezanim metapodacima i informacija ESET-u. Ovu funkciju možete aktivirati tijekom instalacije programa.

ESET će upotrebljavati primljene informacije i infiltracije samo u svrhu analize i istraživanja infiltracija, poboljšanja naših usluga i provjere vašeg prava na njihovu upotrebu. Poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da primljene infiltracije i informacije ostanu sigurne. Aktivacijom ove funkcije programa ESET može prikupljati i obrađivati infiltracije i informacije kao što je navedeno u Pravilima privatnosti i u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima. Ove funkcije možete deaktivirati u bilo kojem trenutku.

3. Zaštićeni server

Zaštita servera dostupna je samo u našoj ponudi za male tvrtke. Proaktivno otkriva i pomaže očistiti viruse, trojance, crve i rootkite. Može označiti nove vrste zlonamjernih programa, što pridonosi zaštiti datotečnog servera koji radi s operacijskim sustavom Windows Server. Također uključuje pristup webu i anti-phishing zaštitu koja prati komunikaciju između web preglednika i udaljenih servera (uključujući SSL) i skenira je zbog provjere prisutnosti zlonamjernih programa i phishinga. Zaštita klijenta e-pošte omogućuje kontrolu komunikacije e-poštom primljene putem protokola POP3(S) i IMAP(S). ESET LiveGrid prati ponašanje aplikacija i procesa koji pokušavaju izmijeniti datoteke na način uobičajen za ransomware / kodere datoteka. Ako se ponašanje aplikacije smatra zlonamjernim ili skeniranje na temelju reputacije pokaže da je aplikacija sumnjiva, aplikacija se blokira i proces zaustavlja ili se od korisnika traži da je blokira ili dopusti. Nadalje, automatski skenira sve izmjenjive medije zbog provjere prisutnosti zlonamjernih programa. Moguće je da će vam ova usluga biti dostupna samo ako ste se pretplatili na našu ponudu za male tvrtke kao dio razine.

4. Sigurno bankarstvo i pregledavanje

Sigurno bankarstvo i pregledavanje omogućuje vam da upotrebljavate zaštićeni preglednik tijekom upotrebe mrežnog bankarstva, pristupa kriptonovčanicima koji se temelje na webu ili tijekom pregledavanja. Pomaže vam u obrani od zlonamjernih programa, keylogginga i drugih vrsta digitalnih prijetnji. Moguće je da će vam ova usluga biti dostupna samo ako ste se pretplatili na našu razinu ponude.

5. Zaštita web kamere

Zaštita web kamere prati pokušaje upotrebe web kamere na vašem računalu. Upozorava vas na neočekivane pokušaje i omogućuje vam da ih blokirate. Moguće je da će vam ova usluga biti dostupna samo ako ste se pretplatili na našu razinu ponude.

6. Mrežna provjera

Mrežna provjera može vam pomoći identificirati ranjivosti na pouzdanoj mreži i sigurnost uređaja povezanih na lokalnu mrežu. Također pruža popis povezanih uređaja, kategoriziranih prema vrsti uređaja (na primjer pisač, router, mobilni uređaj itd.) kako bi vam pokazao što je povezano s vašom mrežom. Mrežna provjera pomaže vam identificirati ranjivosti routera i povećava razinu zaštite kada ste povezani s mrežom. Moguće je da će vam ova usluga biti dostupna samo ako ste se pretplatili na našu razinu ponude.

7. Privatnost i sigurnost preglednika

Privatnost i sigurnost preglednika unaprjeđuje sigurnost pregledavanja. Sadrži proširenje preglednika koje se može instalirati na preglednik koji odaberete. Nakon instalacije pomaže vam razlikovati sigurne i nesigurne rezultate pretraživanja te zaštititi se od pokušaja phishinga i drugih mrežnih prijetnji. Na nekim razinama ponude Privatnost i sigurnost preglednika sadrži i funkciju čišćenja metapodataka, koja vam omogućuje uklanjanje metapodataka sa slika prenesenih u vaš preglednik. Moguće je da će vam ova usluga biti dostupna samo ako ste se pretplatili na našu razinu ponude.

8. ESET Password Manager

ESET Password Manager alat je za upravljanje digitalnim identitetom koji vam omogućuje da na siguran način pohranite svoje korisničke podatke za prijavu ili druge podatke. Na njegovu upotrebu primjenjuju se posebni Uvjeti za ESET Password Manager, kao i posebna Pravila privatnosti, koji se primjenjuju uz ove Uvjete i Pravila privatnosti računa. Za upotrebu funkcije ESET Password Manager morate instalirati potreban program, stvoriti i aktivirati račun i povezati program s računom. Vaš će vam račun, uz ostale korisne funkcije, omogućiti da upravljate licencama za ESET Password Manager i da ih dijelite sa svojim prijateljima ili obitelji, koji zatim mogu u potpunosti iskoristiti sve njihove prednosti. Međutim, kao pretplatnik ili vlasnik licence, zadržat ćete pravo na otkazivanje njihove licence u bilo kojem trenutku. Password Manager može vam biti dostupan kao dio licence te kao dio razine ponude.

9. Secure Data

Secure Data omogućuje vam šifriranje podataka na računalu i izmjenjivim medijima. Moguće je da će vam ova usluga biti dostupna samo ako ste se pretplatili na našu razinu ponude.

10. Virtualna privatna mreža

Virtualna privatna mreža („VPN”) omogućuje vam da uspostavite privatnu vezu s mrežom tijekom upotrebe javnih i privatnih mreža. Kada se povežete s lokacijom u VPN aplikaciji, vašem se uređaju dodjeljuje nova IP adresa, a mrežni se promet šifrira. To trećim stranama otežava praćenje vaših mrežnih aktivnosti ili dobivanje vaših podataka. Moguće je da će vam ova usluga biti dostupna samo ako ste se pretplatili na našu razinu ponude.

Izjavljujete da nećete zloupotrebljavati VPN. Zloupotreba uključuje, između ostalog, upotrebu VPN-a za nanošenje štete ili rizika našem poslovanju, ugledu, zaposlenicima, drugim korisnicima, objektima ili bilo kojoj osobi, uklanjanje, zaobilaženje, onemogućavanje, oštećivanje ili drugo ometanje sigurnosnih funkcija VPN-a, namjerno ometanje ili oštećivanje rada VPN-a na bilo koji način, uključujući prijenos ili drugo širenje internetskog spama, virusa, adwarea, spywarea, crva ili drugog zlonamjernog koda. Pristajete na to da ćete ESET, njegova povezana društva, izvođače, zaposlenike, agente i njegove dobavljače trećih strana, davatelje licence i partnere obeštetiti i da ih nećete smatrati odgovornima u odnosu na sva potraživanja, gubitke, štetu, obveze, uključujući pravne naknade i troškove, koji proizlaze iz vaše zloupotrebe VPN-a, svakog kršenja Uvjeta ili svakog kršenja vaših izjava, jamstava i saveza koje ste ovdje sklopili.

ESET zadržava pravo ukinuti, obustaviti ili na drugi način ograničiti vaš pristup VPN-u, uz prethodnu najavu ili bez nje, u slučaju da ga upotrebljavate na način koji krši ove Uvjete ili sudjelujete u bilo kakvim neprikladnim ili nezakonitim ponašanjima.

11. Anti-Theft

Funkcija Anti-Theft pomaže spriječiti gubitak ili zloupotrebu ključnih podataka koji su izravno povezani s gubitkom ili krađom računala ili drugog uređaja na kojem je funkcija instalirana. Funkcija Anti-Theft može vam biti dostupna kao dio licence te kao dio razine ponude.

Anti-Theft se isključuje prema standardnim postavkama povezanog programa. Da biste upotrebljavali funkciju Anti-Theft, morate instalirati potrebne programe, aktivirati funkciju Anti-Theft i povezati program s računom. Možete odlučiti aktivirati funkciju Anti-Theft i opciju prikupljanja povezanih podataka u slučaju krađe ili gubitka računala ili drugog uređaja. Ako odlučite aktivirati ovu funkciju programa, podaci o izgubljenom uređaju prikupit će se i poslati ESET-u, a to može uključivati podatke o mrežnoj lokaciji uređaja, sadržaju koji se prikazuje na njegovu zaslonu, njegovoj konfiguraciji i/ili one snimljene povezanom kamerom. Podatke koje prikuplja funkcija Anti-Theft i koji se pružaju putem računa možete upotrebljavati isključivo za rješavanje problema uzrokovanih gubitkom uređaja. ESET će obraditi te podatke u skladu s Pravilima privatnosti i u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima u svrhu pružanja ove usluge. Ovu funkciju možete deaktivirati u svakom trenutku.

Funkcija Anti-Theft upotrebljavat će se isključivo u slučaju krađe ili gubitka uređaja i samo za uređaje za čiju upotrebu imate legitimno pravo i pristup. Svaka identificirana upotreba koja se može smatrati nezakonitom ili štetnom ili koja može omesti ili negativno utjecati na prava drugih može se prijaviti nadležnom tijelu i može dovesti do ograničavanja pristupa usluzi. ESET je dužan pridržavati se mjerodavnih zakona i surađivati s tijelima za provedbu zakona u slučaju zloupotrebe.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta također prihvaćate da su pružanje i upotreba funkcije Anti-Theft i obrada podataka u kontekstu pružanja te funkcije uređeni Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika i Pravilima privatnosti povezanog softvera ESET Anti-Theft koje sadržava dokumentacija i koji se moraju prihvatiti tijekom postupka instalacije softvera.

12. ESET Parental Control

Funkcija ESET Parental Control omogućuje vam kontrolu pristupa upravljanih korisnika (na primjer vaše djece) određenim kategorijama web stranica i/ili mobilnih aplikacija, primjenu pravila za upravljanje vremenom upotrebe koja se odnose na upravljane korisnike ili pronalaženje lokacije uređaja na kojima je relevantni program instaliran i na kojima je aktivna funkcija ESET Parental Control. Funkcija ESET Parental Control može vam biti dostupna kao dio licence, razine ponude ili kao samostalan program za Android uređaje kupljene kao dio ponude.

Za upotrebu funkcije ESET Parental Control morate povezati program (s aktivnom funkcijom ESET Parental Control) sa svojim računom. Ne možete istovremeno povezati isti program s više računa. Korisnici s pristupom računu mogu izraditi profile za upravljane korisnike s jednim ili više uređaja. ESET zadržava pravo ograničiti broj profila i uređaja koje upotrebljava jedan korisnik.

Da bi ispravno funkcionirala, aktivna funkcija ESET Parental Control šalje informacije dobavljaču, što uključuje, između ostalog, informacije o posjećenim web stranicama, lokacijama i mobilnim aplikacijama, informacije o uređaju koji se upotrebljava te o radu i funkcionalnosti funkcije ESET Parental Control. Takve informacije mogu sadržavati podatke (uključujući nasumično ili slučajno prikupljene osobne podatke) o vama ili drugim upravljanim korisnicima te podatke o uređaju, operacijskom sustavu i instaliranim aplikacijama. ESET će poduzeti odgovarajuće mjere da bi osigurao da sve primljene informacije ostanu povjerljive.

Možete upotrebljavati ESET Parental Control samo za uređaje upravljanih korisnika za čiju upotrebu imate legitimno pravo i pristup. Svaka identificirana upotreba koja se može smatrati nezakonitom ili štetnom ili koja može omesti ili negativno utjecati na prava drugih može se prijaviti nadležnom tijelu i može dovesti do ograničavanja pristupa usluzi. ESET je dužan pridržavati se mjerodavnih zakona i surađivati s tijelima za provedbu zakona u slučaju zloupotrebe.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta također prihvaćate da su pružanje i upotreba funkcije ESET Parental Control te obrada podataka u kontekstu pružanja te funkcije uređeni Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika i Pravilima privatnosti povezanog ESET Parental Control softvera, koja su dostupna u dokumentaciji i koja se moraju prihvatiti tijekom postupka instalacije softvera.

13. Zaštita identiteta

Zaštita identiteta usluga je treće strane čiji je cilj zaštita vaših osobnih, kreditnih i financijskih podataka. Pomaže u otkrivanju nezakonite prodaje vaših osobnih podataka tako što pruža neprestano praćenje. Primit ćete upozorenje na svom uređaju kada Zaštita identiteta procijeni da su vaši osobni podaci ugroženi. Zaštita identiteta možda će vam biti dostupna samo u slučaju da ste se pretplatili na našu razinu ponude.

Ako je Zaštita identiteta dostupna u vašoj pravnoj nadležnosti, pristajete na to i slažete se s time da će je pružati isključivo dobavljači usluga treće strane. Zahtjevi, uvjeti, odredbe i sve obveze koje proizlaze iz takvih usluga uređuju se isključivo uvjetima odgovarajućeg dobavljača usluga treće strane. ESET ne daje nikakve izjave, garancije ili jamstva u vezi s učinkovitosti, točnosti ili potpunosti takvih usluga i ne snosi nikakvu odgovornost ni za kakve zahtjeve, gubitke ili štetu koja proizlazi iz vašeg oslanjanja na Zaštitu identiteta i njezinu upotrebu.

14. Samostalni programi ESET NOD32 Antivirus, ESET Mobile Security for Android i ESET Smart TV Security

Ako ste se pretplatili na bilo koji od naših samostalnih programa uključenih u našu ponudu, dobit ćete pravo na upotrebu odgovarajućeg programa i ispunjavat ćete uvjete za dobivanje određenih usluga. ESET NOD32 Antivirus, ESET Mobile Security for Android i ESET Smart TV Security osnovna su rješenja koja će vam pomoći u zaštiti uređaja od virusa i zlonamjernih programa. Za njihovu upotrebu morate instalirati odgovarajuće programe na uređaje koji bi trebali imati koristi od usluge.

Ti programi sadrže funkcije koje prikupljaju uzorke infiltracija i informacija, a zatim ih šalju ESET-u. Informacije i infiltracije mogu sadržavati podatke (uključujući nasumično ili slučajno prikupljene osobne podatke) o vama ili drugim korisnicima uređaja na kojem se program instalirao, kao i datoteke koje su pod utjecajem infiltracija s povezanim metapodacima. Informacije i infiltracije mogu se prikupljati pomoću sljedećih funkcija programa:

  1. Funkcija ESET LiveGrid Reputation System uključuje prikupljanje i slanje jednostranih ključeva vezanih uz infiltracije ESET-u. Ova je funkcija aktivirana prema standardnim postavkama programa.
  2. Funkcija ESET LiveGrid Feedback System uključuje prikupljanje i slanje infiltracija s povezanim metapodacima i informacija ESET-u. Ovu funkciju možete aktivirati tijekom instalacije programa.

ESET će upotrebljavati primljene informacije i infiltracije samo u svrhu analize i istraživanja infiltracija, poboljšanja naših usluga i provjere vašeg prava na njihovu upotrebu. Poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da primljene infiltracije i informacije ostanu sigurne. Aktivacijom ove funkcije programa ESET može prikupljati i obrađivati infiltracije i informacije kao što je navedeno u Pravilima privatnosti i u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima. Ove funkcije možete deaktivirati u bilo kojem trenutku.

Prilog br. 1

Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika za aplikaciju ESET HOME

Prilog br. 2

Ugovor o obradi podataka

Prilog br. 3

Standardne ugovorne odredbe