ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Uvjeti korištenja

Stupaju na snagu 12. listopada 2021. | Pogledajte prethodnu verziju Uvjeta korištenja | Usporedba promjena

Ovi Uvjeti korištenja ("Uvjeti") predstavljaju poseban ugovor između tvrtke ESET, spol. s.r.o., s registriranim sjedištem na adresi Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, registrirane u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odjeljak Sro, unos br. 3586/B, registracijski broj: 31333532 ("ESET" ili "pružatelj usluga") i vas, fizičke osobe ("vi" ili "korisnik") koja pristupa web stranici home.eset.com ("web stranica") i upotrebljava je, koja pristupa aplikaciji ESET HOME ("aplikacija") i upotrebljava je, koja se registrira za račun ("račun") na web stranici ESET HOME te ga upotrebljava ili koja upotrebljava web stranicu, aplikaciju ili usluge i funkcije koje ESET pruža putem računa (zajednički "usluge"), u kojemu se, među ostalim, utvrđuju uvjeti i odredbe njihove upotrebe.

Pažljivo pročitajte ove Uvjete prije upotrebe bilo kojih usluga ili registracije računa. Ovi će Uvjeti postati obvezujući za vas na temelju vašeg pristanka koji ste dali tijekom postupka registracije računa i nakon što vam pošaljemo potvrdu da je vaš račun uspješno stvoren ili kada odlučite upotrebljavati bilo koju od usluga. ESET vam može pružiti razne usluge nakon uspješnog stvaranja računa, a neke mogu biti podložne dodatnim posebnim uvjetima koji se primjenjuju samo na tu uslugu („posebni uvjeti”). Ako ti posebni uvjeti nisu u skladu s ovim Uvjetima, prednost imaju odredbe posebnih uvjeta. Te posebne uvjete (ako se primjenjuju) možete pronaći u nastavku ili u primjenjivoj dokumentaciji koja je dostupna putem poveznice ESET-ove online pomoći („dokumentacija”), a njihovo je prihvaćanje dio postupka aktivacije usluge.

Naše su usluge namijenjene isključivo odraslim osobama. Ako imate manje od osamnaest (18) godina, račun ili povezane usluge možete stvoriti odnosno upotrebljavati samo ako je u to uključen vaš roditelj ili drugi zakonski skrbnik.

Vaš račun i njegova upotreba

Račun vam omogućuje pristup ESET-ovim uslugama i njihovu upotrebu. Većina tih usluga odnosi se na licence za ESET-ove programe („programi”) i omogućuju vam da upravljate licencama na svim svojim uređajima sa svojeg računa kao središnje točke ili vam pružaju dodatne funkcije uz programe. Opise usluga koje se pružaju putem računa možete pronaći u nastavku, a njihovu detaljniju specifikaciju sadrži primjenjiva dokumentacija.

Da biste upotrebljavali naše usluge, morate registrirati i aktivirati račun i pravilno se prijaviti u račun putem internetskog preglednika ili namjenske mobilne aplikacije. Iako je stvaranje računa besplatno, možda ćete morati kupiti određene Usluge i/ili programe i aktivirati povezane funkcije da biste ih upotrebljavali putem svojeg računa. Te programe ili usluge možete kupiti tako da upotrijebite zasebnu ESET-ovu platformu eStore ili platformu naših partnera i da se pritom pridržavate njihovih uvjeta kupnje i plaćanja. Upotreba programa i aplikacije podložna je prihvaćanju odgovarajućeg Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika, a može biti podložna i dodatnim preduvjetima ili tehničkim zahtjevima, što je detaljno opisano i dostupno u primjenjivoj dokumentaciji.

Vaše je pravo upotrebe našeg računa i usluga neisključivo, neprenosivo i podliježe uvjetima i ograničenjima koja se navode u ovim Uvjetima, posebnim uvjetima (ako se primjenjuju) i dokumentaciji, a također podliježe vašem pridržavanju navedenih pravnih dokumenata. Naše usluge i račun možete upotrebljavati samo u osobne i nekomercijalne svrhe, na uobičajeni način i samo u svrhe kojima su namijenjeni. Nadalje, vaše se pravo na upotrebu usluga može ograničiti za vrijeme trajanja razdoblja pretplate na uslugu ili trajanja licenci programa. ESET (ili njegovi dobavljači ili davatelji licenci) zadržavaju sva prava koja vam nisu izričito dana ovim Uvjetima ili posebnim uvjetima.

U svrhu pridržavanja zakonodavstva o zaštiti potrošača, dajete nam svoj izričit pristanak da vam možemo početi pružati usluge i povezani elektronički sadržaj neposredno nakon što registrirate svoj račun (i ispunite sve dodatne preduvjete). Potvrđujete da ste obaviješteni da ćete davanjem ovog pristanka izgubiti pravo na odustajanje od ugovora koji je sastavljen na temelju ovih Uvjeta.

Odgovorni ste za upotrebu svojeg računa te za osiguravanje povjerljivosti i zaštite računa i povezanih lozinki. U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, pristajete preuzeti odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju na vašem računu. Da biste zadržali kontrolu nad svojim računom i spriječili druge da mu pristupaju, nikome ne smijete otkrivati svoje lozinke i dužni ste ograničiti pristup trećih strana vašim uređajima koji su povezani s vašim računom. Obvezujete se da ćete nas odmah obavijestiti ako se vaša lozinka otkrije drugoj osobi ili ako vaš račun upotrijebi neovlaštena osoba ili ako imate razloga smatrati da bi se takvi događaji mogli dogoditi. Nadalje, morate osigurati da su podaci koje pružate ESET-u tijekom postupka registracije ili putem računa točni i aktualni te da ćete nas obavijestiti ako dođe do bilo kakvih izmjena podataka tako što ćete ažurirati podatke u odjeljku „Moj račun”.

Ne smijete upotrebljavati usluge i račun: (i) ni u koje nezakonite svrhe, uključujući svrhe povezane s bilo kakvim kriminalnim ili prijevarnim radnjama ili na bilo koji način kojim se (ii) može uzrokovati obustava, prekid ili narušavanje usluga i naših web stranica, kojim se (iii) može nanijeti šteta drugima ili (iv) koji je suprotan ovim Uvjetima, posebnim uvjetima i dokumentaciji. ESET zadržava pravo ukinuti vaš račun, prestati pružati ili odbiti pružati Usluge u takvim slučajevima. Nadalje, ESET zadržava pravo prestati pružati usluge ili ukinuti web stranicu na kojoj je vaš račun registriran. Imate pravo na povrat novca u slučajevima kada ste platili otkazane usluge.

U svakom trenutku možete ukinuti račun. Međutim, imajte na umu da zbog toga više nećete moći upotrebljavati određene usluge.

Elektronička komunikacija

ESET će komunicirati s vama elektroničkim putem tijekom izvršavanja aktivnosti koje su predviđene ovim Uvjetima, uključujući tijekom pružanja usluga, računa ili naše web stranice. Možemo vam slati e-poruke, obavijesti u aplikacijama putem programa ili računa ili objaviti komunikaciju na našoj web stranici. Pristajete primati komunikaciju o pravnim pitanjima od ESET-a u elektroničkom obliku, uključujući svaku komunikaciju koja se odnosi na izmjene Uvjeta, posebnih uvjeta i Pravila privatnosti, sve prijedloge/prihvaćanja ugovora ili pozive na ponudu, obavijesti ili druge vrste komunikacije o pravnim pitanjima i pristajete da se takva elektronička komunikacija smatra primljenom u pisanom obliku, osim ako važeći zakoni izričito ne zahtijevaju drugačiji oblik komunikacije.

Sigurnost i zaštita podataka

Vaše puno ime i prezime, država i valjana adresa e-pošte potrebni su za registraciju i upotrebu računa te za pružanje i održavanje usluga, pa su stoga neophodni za izvršenje ugovora koji je sklopljen između vas i tvrtke ESET na temelju ovih Uvjeta i posebnih uvjeta. Vaši će se podaci prikupljati i prenositi na ESET-ove servere ili servere njegovih partnera, gdje će se obrađivati da bi se osigurala funkcionalnost računa i usluga te njihovo pružanje i autorizacija za njihovu upotrebu, za utvrđivanje, ostvarivanje i obranu ESET-ovih pravnih zahtjeva, kao i za pružanje podrške kada vam je potrebna.

Nadalje, ovisno o uslugama koje odlučite upotrebljavati putem svojeg računa, za njihovo će pružanje možda biti potrebno prikupiti dodatne podatke ili od vas ili iz programa koji je povezan s vašim računom.

ESET će obrađivati podatke koje prikupi od vas ili iz vašeg programa, a to može uključivati osobne podatke, u skladu s našim Pravilima privatnosti. Od vas će se zatražiti da ih pročitate tijekom postupka registracije računa, a u svakom ih trenutku možete pročitati ako želite saznati više informacija o tome kako obrađujemo vaše podatke u kontekstu računa i usluga ili o pravima koja imate kao ispitanik. Na programe koje upotrebljavate mogu se primjenjivati dodatna pravila privatnosti, koja možete pronaći u dokumentaciji za relevantni program.

Prava intelektualnog vlasništva

ESET ili njegovi dobavljači vlasnici su ili nositelji autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva na softver koji je dostupan na web stranici i u aplikaciji te na programe (zajednički „softver”) ili bilo koji drugi sadržaj koji je dostupan na web stranici, poput teksta, dokumenata, slika, logotipa, ikona, gumba ili baza podataka („sadržaj”). Pod uvjetom da se pridržavate ovih Uvjeta i posebnih uvjeta te plaćanja svih primjenjivih naknada, dodjeljuje vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva licenca bez mogućnosti podlicenciranja za upotrebu softvera i sadržaja u osobne i nekomercijalne svrhe te isključivo u mjeri koja je potrebna za vašu upotrebu usluga kako je dopušteno ovim Uvjetima i posebnim uvjetima. Ne smijete izdvajati niti ponovno upotrebljavati bilo koji sadržaj ili dijelove bilo kojih usluga (uključujući upotrebom tehnike preusmjeravanja, odnosno „framing”) bez našeg izričitog pisanog pristanka. ESET i njegovi dobavljači zadržavaju sva prava koja vam nisu izričito dana ovim Uvjetima ili posebnim uvjetima.

Nadalje, svi se programi i softver mogu upotrebljavati isključivo u skladu s Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika („EULA”), koji se isporučuje zajedno s programom ili softverom ili je njegov sastavni dio. Programe ili softver koji se isporučuje zajedno s Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika nije moguće instalirati bez pristanka korisnika.

Ako odlučite instalirati našu aplikaciju za pristup i upotrebu računa i povezanih usluga, za vas će vrijediti odredbe Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika za aplikaciju u Prilogu 1.

Odricanje od odgovornosti

KAO KRAJNJI KORISNIK PRIHVAĆATE ČINJENICU DA SE RAČUN I USLUGE ISPORUČUJU „U ZATEČENOM STANJU”, BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, TE U MAKSIMALNOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONOM. NI DOBAVLJAČ, NI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE NI POVEZANA DRUŠTVA, KAO NI NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVO UTRŽIVOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, JAMSTVO DA RAČUN ILI USLUGE NE POVREĐUJU PATENTE, AUTORSKA PRAVA, TRŽIŠNE ZNAKOVE ILI NEKA DRUGA PRAVA TREĆIH STRANA. PRUŽATELJ USLUGA ILI BILO KOJA DRUGA STRANA NE JAMČI DA ĆE RAČUN ILI USLUGE ISPUNITI VAŠE ZAHTJEVE ILI DA ĆE RAD RAČUNA ILI USLUGA BITI BEZ PREKIDA ILI BEZ POGREŠAKA. VI PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST I RIZIK KOJI PROIZLAZE IZ ODABIRA I UPOTREBE RAČUNA I USLUGA RADI POSTIZANJA ŽELJENIH REZULTATA I ZA DOBIVENE REZULTATE.

Ovi Uvjeti ne stvaraju nikakve obveze pružatelja usluga i njegovih davatelja licence osim onih izrijekom navedenih u ovim Uvjetima.

Ograničenje odgovornosti

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONIMA, PRUŽATELJ USLUGA, NJEGOVI ZAPOSLENICI ILI IZVOĐAČI RADOVA SU OSLOBOĐENI ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKAV GUBITAK PRIHODA, DOBITI ILI PRODAJE, GUBITAK PODATAKA ILI ZA TROŠKOVE NASTALE NABAVOM ZAMJENSKIH PROIZVODA ILI USLUGA, ZA OŠTEĆENJE IMOVINE, OSOBNE ŠTETE, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH PODATAKA, KAO I ZA BILO KAKVE POSEBNE, IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, GOSPODARSKE, KOMPENZACIJSKE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODNOSNO ŠTETE NASTALE NA BILO KOJI NAČIN, BILO DA SE RADI O ŠTETI UTVRĐENOJ NA TEMELJU UGOVORNOG ODNOSA, DELIKTA, NEMARA ILI DRUGE OSNOVE, KOJA JE POSLJEDICA UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE RAČUNA, ČAK I U SLUČAJU DA SU PRUŽATELJ USLUGA ILI NJEGOVI IZVOĐAČI RADOVA UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. BUDUĆI DA ODREĐENE DRŽAVE I JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI, ALI MOGU DOPUSTITI NJEZINO OGRANIČENJE, U TAKVIM SLUČAJEVIMA ODGOVORNOST DOBAVLJAČA, NJEGOVIH ZAPOSLENIKA, IZVOĐAČA RADOVA ILI POVEZANIH DRUŠTAVA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA PREDMETNU USLUGU ILI RAČUN.

Usklađenost s kontrolom trgovine

(a) Slažete se da nećete izravno ili neizravno izvoziti, ponovno izvoziti, prenositi ili drugim metodama staviti Softver na raspolaganje bilo kojoj osobi ili ga upotrebljavati na bilo koji način ili sudjelovati u bilo kojoj radnji kojom bi ESET ili njegovi holdinzi, podružnice i podružnice bilo kojeg njegova holdinga, kao i subjekti koje holdinzi kontroliraju ("Povezana društva"), kršili zakone o kontroli trgovine ili trpjeli negativne posljedice na temelju njih, što uključuje:

i. bilo koje zakone kojima se kontroliraju, ograničavaju ili nameću uvjeti licenciranja za izvoz, ponovni izvoz ili prijenos robe, softvera, tehnologije ili usluga, koje izdaju ili donose bilo koje državne uprave, državna ili regulatorna tijela Sjedinjenih Američkih Država, Singapura, Ujedinjenog Kraljevstva, Europske Unije ili bilo koje njezine države članice ili bilo koje države u kojoj se provode obveze iz ovih Uvjeta ili u kojoj su tvrtka ESET ili bilo koja njezina povezana društva osnovani ili posluju te

ii. bilo koje ekonomske, financijske, trgovinske ili druge sankcije, ograničenja, embarga, zabrane uvoza ili izvoza, zabrane prijenosa sredstava ili imovine ili zabrane pružanja usluga ili ekvivalentne mjere koje propisuju bilo koja državna uprava, državna ili regulatorna tijela Sjedinjenih Američkih Država, Singapura, Ujedinjenog Kraljevstva, Europske Unije ili bilo koje njezine države članice ili bilo koje države u kojoj se provode obveze iz ovih Uvjeta ili u kojoj su tvrtka ESET ili bilo koja njezina povezana društva osnovana ili posluju (zakonski akti navedeni u točkama i. i ii. iznad zajednički se nazivaju „zakoni o kontroli trgovine”).

(b) ESET ima pravo privremeno ili trajno obustaviti svoje obveze iz ovih Uvjeta s trenutnim učinkom u slučaju da:

i. ESET utvrdi da je korisnik, prema mišljenju tvrtke, prekršio ili bi mogao prekršiti odredbu iz odjeljka (a) ove odredbe o usklađenosti s kontrolom trgovine iz ovih Uvjeta ili

ii. krajnji korisnik i/ili Softver budu podložni zakonima o kontroli trgovine i ESET na temelju toga utvrdi da bi, prema njegovu mišljenju, nastavkom provedbe korisnikovih obveza iz ovih Uvjeta tvrtka ESET ili njezina Povezana društva mogla kršiti zakone o kontroli trgovine ili trpjeti negativne posljedice na temelju njih.

(c) Nijedna odredba iz ovih Uvjeta nije predviđena da se tumači i nijedna se odredba ne smije tumačiti tako da navodi ili zahtijeva od druge strane da djeluje ili da se suzdržava od djelovanja (ili da pristane djelovati ili suzdržati se od djelovanja) na bilo koji način koji je nedosljedan, kažnjiv ili zabranjen prema bilo kojim važećim zakonima o kontroli trgovine.

Nadležni zakon i jezik

Na ove Uvjete i njihovo tumačenje primjenjuju se zakoni Republike Slovačke. Krajnji korisnik i Pružatelj usluga suglasni su da se ne primjenjuju odredbe nadležnog zakona koje su u sukobu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Ako ste potrošač s uobičajenim prebivalištem u EU-u, pruža vam se i dodatna zaštita koja vam je omogućena u skladu s obveznim odredbama zakona koji se primjenjuje u vašoj zemlji prebivališta.

Izričito ste suglasni da je za sve sporove i sva potraživanja od pružatelja usluga, odnosno za sve sporove i potraživanja koja se odnose na vašu upotrebu softvera, računa ili usluga ili koji proizlaze iz ovih Uvjeta ili Posebnih uvjeta (ako su primjenjivi) nadležan Okružni sud u Bratislavi I, Slovačka, te ste nadalje izričito suglasni da Okružni sud u Bratislavi I ima pravo provesti svoju nadležnost u vezi s bilo kakvim sporom ili potraživanjem. Ako ste potrošač s uobičajenim prebivalištem u EU-u, možete podnijeti i zahtjev za provedbu svojih potrošačkih prava u mjestu isključive nadležnosti ili u zemlji EU-a u kojoj živite. Nadalje, možete koristiti i internetsku platformu za rješavanje sporova, kojoj možete pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Međutim, prije podnošenja službenog zahtjeva, razmislite o tome da se prvo obratite nama.

U slučaju odstupanja između verzija ovih Uvjeta na različitim jezicima, uvijek je mjerodavna verzija na engleskom jeziku dostupna ovdje.

Opće odredbe

ESET zadržava pravo izmjene svojih usluga i ovih Uvjeta, posebnih uvjeta i dokumentacije ili bilo kojih njihovih dijelova u svakom trenutku tako da ažurira relevantni dokument (i) u svrhu odražavanja izmjena računa, usluga ili web stranice ili načina na koji ESET posluje, (ii) iz pravnih, regulatornih ili sigurnosnih razloga ili (iii) u svrhu sprječavanja zloupotrebe ili štete. O svakoj izmjeni ovih Uvjeta ili Posebnih uvjeta bit ćete obaviješteni putem e-pošte ili računa. Ako se ne slažete s predloženim izmjenama ovih Uvjeta ili Posebnih uvjeta, možete poništiti svoj račun i/ili otkazati kupljene usluge u roku od 30 dana od primitka obavijesti o promjeni. Ako ne poništite svoj račun ili ne otkažete uslugu u tom roku, predložene promjene smatrat će se prihvaćenima i stupit će na snagu od datuma primitka obavijesti o promjeni.

Naši kontaktni podaci

Ako imate bilo kakvih pitanja ili upita ili želite podnijeti prigovor ili pritužbu, slobodno nam se obratite putem naših kontaktnih podataka ili stranice za tehničku podršku ako imate bilo kakvih tehničkih poteškoća. Dat ćemo sve od sebe da riješimo sve takve upite u roku od 30 dana nakon što ih primimo.

USLUGE I POSEBNI UVJETI NJIHOVE UPOTREBE

1. Administracija programa

Administracija programa je usluga koja vam omogućuje da putem svojeg računa upravljate programima koji su povezani s vašim računom i uređajima na kojima je program instaliran. Možete pregledati sigurnosni status uređaja koje takvi povezani programi štite, primati važne obavijesti koje se odnose na uređaje i programe kojima upravljate, dodati, kupiti ili obnoviti programe koji su istekli (upotrebom zasebne platforme), preuzimati programe na svoj uređaj, dijeliti ih sa svojom obitelji i prijateljima ili uživati u ostalim funkcijama koje su opisane u dokumentaciji. Administracija programa aktivirat će se nakon što uspješno stvorite račun, ali većinu funkcija moći ćete upotrebljavati tek nakon što povežete najmanje jedan program sa svojim računom. Dokumentacija može sadržavati informacije o najvećem mogućem broju programa ili uređaja kojima možete upravljati s pomoću računa.

2. ESET Parental Control

ESET Parental Control vam omogućuje kontrolu pristupa upravljanih korisnika (primjerice, vaše djece) određenim kategorijama web stranica i/ili mobilnih aplikacija, primjenu pravila za upravljanje vremenom upotrebe koja se odnose na upravljane korisnike ili pronalaženje lokacije uređaja na kojima je relevantni program instaliran i na kojima je aktivna funkcija ESET Parental Control. Za upotrebu funkcije ESET Parental Control morate povezati program (s aktivnom funkcijom ESET Parental Control) sa svojim računom. Ne možete istovremeno povezati isti program s više računa. Krajnji korisnik s pravom pristupa računu ima dopuštenje za stvaranje profila upravljanih korisnika s jednim uređajem ili više uređaja. ESET zadržava pravo ograničenja broja profila i uređaja koje koristi Krajnji korisnik.

Da bi ispravno funkcionirala, aktivna funkcija ESET Parental Control šalje informacije pružatelju usluge, uključujući među ostalim informacije o posjećenim web stranicama, lokacijama i mobilnim aplikacijama, informacije o uređaju koji se upotrebljava, uključujući informacije o mogućnostima i primjenama funkcije ESET Parental Control. Takve informacije mogu sadržavati podatke (uključujući nasumično ili slučajno prikupljene osobne podatke) o vama ili drugim upravljanim korisnicima te podatke o uređaju, operacijskom sustavu i instaliranim aplikacijama. ESET će poduzeti odgovarajuće mjere da bi osigurao da sve primljene informacije ostanu povjerljive.

Možete upotrebljavati ESET Parental Control samo za uređaje upravljanih korisnika za čiju upotrebu imate legitimno pravo i pristup. Svaka identificirana upotreba koja se može smatrati nezakonitom ili štetnom ili koja može omesti ili negativno utjecati na prava drugih može se prijaviti nadležnom tijelu i može dovesti do ograničavanja pristupa usluzi. ESET je dužan pridržavati se mjerodavnih zakona i surađivati s tijelima za provedbu zakona u slučaju zloupotrebe.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta također prihvaćate da su pružanje i upotreba funkcije ESET Parental Control i obrada podataka u kontekstu pružanja te funkcije uređeni Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika i Pravilima privatnosti povezane funkcije ESET Parental Control koje sadržava dokumentacija i koji se moraju prihvatiti tijekom postupka instalacije softvera.

3. Anti-Theft

Funkcija Anti-Theft pomaže spriječiti gubitak ili zloupotrebu ključnih podataka koji su izravno povezani s gubitkom ili krađom računala ili drugog uređaja na kojem je funkcija instalirana. Funkcija Anti-Theft dostupna je samo za neke programe koje pruža ESET. Više informacija potražite u dokumentaciji programa.

Anti-Theft se isključuje prema standardnim postavkama povezanog programa. Da biste upotrebljavali funkciju Anti-Theft, morate instalirati potrebne programe, aktivirati funkciju Anti-Theft i povezati program s računom. Možete odlučiti aktivirati funkciju Anti-Theft i opciju prikupljanja povezanih podataka u slučaju krađe ili gubitka računala ili drugog uređaja. Ako odlučite aktivirati ovu funkciju programa, podaci o izgubljenom uređaju prikupit će se i poslati ESET-u, a to može uključivati podatke o mrežnoj lokaciji uređaja, podatke o sadržaju koji se prikazuje na zaslonu uređaja, podatke o konfiguraciji uređaja i/ili podatke snimljene povezanom kamerom. Podatke koje prikuplja funkcija Anti-Theft i koji se pružaju putem računa možete upotrebljavati isključivo za rješavanje problema uzrokovanih gubitkom uređaja. ESET će obraditi te podatke u skladu s Pravilima privatnosti i u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima isključivo u svrhu pružanja ove usluge. Ovu funkciju možete deaktivirati u svakom trenutku.

Anti-Theft će se upotrebljavati isključivo za uređaje i račune za koje imate legitimno pravo i pristup. Svaka identificirana upotreba koja se može smatrati nezakonitom ili štetnom ili koja može omesti ili negativno utjecati na prava drugih može se prijaviti nadležnom tijelu i može dovesti do ograničavanja pristupa Usluzi. Pružatelj usluge dužan je pridržavati se mjerodavnih zakona i surađivati s tijelima za provedbu zakona u slučaju zloupotrebe.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta također prihvaćate da su pružanje i upotreba funkcije Anti-Theft i obrada podataka u kontekstu pružanja te funkcije uređeni Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika i Pravilima privatnosti povezanog softvera ESET Anti-Theft koje sadržava dokumentacija i koji se moraju prihvatiti tijekom postupka instalacije softvera.

4. ESET Password Manager

ESET Password Manager alat je za upravljanje digitalnim identitetom koji vam omogućuje da na siguran način pohranite svoje korisničke podatke ili druge podatke. Na njegovu upotrebu primjenjuju se posebni Uvjeti za ESET Password Manager, kao i posebna Pravila privatnosti, koji se primjenjuju uz ove Uvjete i Pravila privatnosti računa. Za upotrebu funkcije ESET Password Manager morate instalirati potreban program, stvoriti i aktivirati račun i povezati program s računom. Vaš će vam račun, uz ostale korisne funkcije, omogućiti da upravljate licencama za ESET Password Manager i da ih dijelite sa svojim prijateljima ili obitelji, koji zatim mogu u potpunosti iskoristiti sve njihove prednosti. Međutim, vi kao vlasnik licence zadržat ćete pravo na otkazivanje njihove licence u svakom trenutku.

Prilog br. 1

Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika za aplikaciju ESET HOME