GPS sateliti se ne upotrebljavaju

Da biste upotrebljavali GPS na svojem uređaju, morate dopustiti usluge lociranja u postavkama uređaja.

Na standardnom operacijskom sustavu Android (Android je osnovna verzija operacijskog sustava Android bez preinaka proizvođača. Na primjer, svi Google Pixel uređaji, Nokia 8.3, Xiaomi Mi A3):

1.Kliknite Postavke > Lokacija.

2.Prebacite prekidač za uključivanje/isključivanje s desne strane u položaj UKLJUČENO.