วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

แอปพลิเคชั่นที่อาจไม่ปลอดภัย

มีโปรแกรมที่ถูกต้องจำนวนมากที่มีหน้าที่ลดความซับซ้อนของการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย แต่โปรแกรมเหล่านี้อาจถูกใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ESET มีตัวเลือกเพื่อตรวจหาแอพพลิเคชันดังกล่าว

แอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัย เป็นการจำแนกประเภทที่ใช้สำหรับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ถูกต้อง โดยรวมถึงโปรแกรมอย่างเช่น เครื่องมือเข้าถึงระยะไกล แอพพลิเคชันที่พยายามค้นหารหัสผ่าน และเครื่องมือบันทึกการกดแป้นพิมพ์ (โปรแกรมที่บันทึกการใช้แป้นพิมพ์ของผู้ใช้)

ถ้าคุณพบว่ามีแอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัยที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (และคุณไม่ได้เป็นผู้ติดตั้งไว้เอง) โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหรือลบแอพพลิเคชันนั้นออก