Ochrana proti skriptovým útokom

Ochrana proti skriptovým útokom pozostáva z ochrany pred JavaScriptom vo webových prehliadačoch a z ochrany Antimalware Scan Interface (AMSI) pred skriptami spúšťanými v prostredí Powershell.


warning

HIPS

Aby táto funkcia mohla fungovať, musí byť povolený systém HIPS.

Ochrana proti skriptovým útokom je podporovaná pre nasledujúce webové prehliadače:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Microsoft Edge


note

Používajte podporovaný webový prehliadač

Minimálne podporované verzie webových prehliadačov sa môžu líšiť, pretože signatúry súborov prehliadačov sa pomerne často menia. Najnovšia verzia webového prehliadača je však podporovaná vždy.